Sametinget och regeringen överens om att omförhandla renskötselkonventionen mellan Sverige och Norge


Regeringen och Sametinget blev den 6 december överens om att Sverige inte kan ratificera förslaget till ny renskötselkonvention mellan Sverige och Norge, som undertecknades av respektive stat 2010, eftersom förslaget står i konflikt med lagstiftningen om samebyarnas rättigheter. Mest kritik har riktats mot en omfördelning av betesmarker mellan Sverige och Norge. 

1751 etablerades gränstraktatet lappkodicillen mellan staterna. Traktatet garanterar de svenska samernas rättigheter att bedriva renskötsel i Norge. Men eftersom lappkodicillen är ett mycket gammalt rättsdokument behöver man ytterligare ett regelverk som förtydligar hur lappkodicillen ska tillämpas utifrån dagens moderna renskötsel, skriver Sametinget.

– Ett gemensamt regelverk behövs, särskilt för att undvika konflikter av olika slag utifrån dagens samhällsförändring och lösa de problem som kan tänkas uppstå av exempelvis rovdjursfrågan, exploateringar och andra intrång på betesmarkerna, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Staterna kan inte utgå från en konvention som inte tar hänsyn till renskötselns civila rättigheter, menar Sametinget.

– Det är viktigt att etablera en rättssäker ordning som respekterar de enskildas rättigheter fullt ut, på båda sidor om riksgränsen, säger Lars Miguel Utsi, vice styrelseordförande.

Styrelsen i Sametinget är enig om att en dialog mellan de samiska parterna i Sverige och Norge snabbt måste försöka hitta en framkomlig väg för fortsatt förhandling.

– I det här läget behöver vi i första hand mobilisera en bred samsyn med de samiska parterna med sikte på ett nytt avtal. Den samiska arbetsgruppens tidigare arbete kan utgöra en bra utgångspunkt i den dialogen säger Anders Kråik, styrelseledamot i Sametinget.


Mest Lästa