loading
Inrikes

Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld

Tony Lingefors

Regeringen meddelar att man intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Genom regleringsbreven för 2024 får nu flera myndigheter i uppdrag att bekämpa våldet och förtrycket.

– Som Sveriges jämställdhetsminister har jag ett stort ansvar för att vi ska krossa hederskulturen. Frågan är högt prioriterad av regeringen och arbetet är igång på bred front. Nu presenterar vi ytterligare åtgärder för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet, säger Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, i ett uttalande.

Länsstyrelsen i Östergötland får i uppdrag att säkerställa att det finns en särskild nationell funktion. Dit ska de som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kunna vända sig till. Även deras närstående ska också kunna vända sig dit för att få råd och vägledning. Funktionen planeras att vara inrättad första halvåret 2024.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Inrikes

Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld

Tony Lingefors

Regeringen meddelar att man intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Genom regleringsbreven för 2024 får nu flera myndigheter i uppdrag att bekämpa våldet och förtrycket.

– Som Sveriges jämställdhetsminister har jag ett stort ansvar för att vi ska krossa hederskulturen. Frågan är högt prioriterad av regeringen och arbetet är igång på bred front. Nu presenterar vi ytterligare åtgärder för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet, säger Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, i ett uttalande.

Länsstyrelsen i Östergötland får i uppdrag att säkerställa att det finns en särskild nationell funktion. Dit ska de som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kunna vända sig till. Även deras närstående ska också kunna vända sig dit för att få råd och vägledning. Funktionen planeras att vara inrättad första halvåret 2024.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024