Rapport: Fordonsutbildningen hänger inte med i utvecklingen
Elbilarna blir fler och fler men vem ska laga dem om de går sönder när utbildningen av fordonsmekaniker inte har hängt med? Foto: Menno de Jong/Pixabay


Försäljningen av elbilar ökar i snabb takt och bilarna blir mer och mer digitaliserade. Men utbildningen av fordonsmekaniker har inte riktigt hängt med i den snabba omställningen till ny teknik. Det visar en ny rapport från Transportföretagen.

Rapporten ”Utbildning för en motorbransch i förändring” visar en bild av en bransch i stark förändring när allt fler köper elbilar och den digitala tekniken utvecklas.

Men den nuvarande fordonsutbildningen har inte riktigt hängt med i utvecklingen och eleverna får inte tillräckliga grundkunskaper inom ellära och elbilsteknik. Därför går de flesta elever ut gymnasieskolans fordon- och transportprogram med för låga kunskaper om den nya tekniken.

Fördjupningsämnen blir obligatoriska

Enligt rapporten måste fordonsprogrammets inriktning ställas om redan idag för att tillgodose kompetensbehovet i branschen. Den nya tekniken inom ellära och elbilsteknik samt kunskap om digitala system, sensorer och avancerad felsökning måste enligt Transportföretagen bli obligatorisk på fordonsprogrammet.

– För att stärka kompetensen ytterligare föreslår vi att innehållet i de två kurserna El- och hybridfordonsteknik, som idag erbjuds som programfördjupning, blir obligatoriska på de fordonstekniska inriktningarna, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten behöver också kursinnehållet om bilars digitala system, sensorer, avancerad felsökning och diagnostik ses över och förstärkas. Det finns även en ökad olycksrisk med högvoltsteknik som utbildningen behöver ta höjd för.

Samhället har höga ambitioner att snabbt fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med andra drivmedel eller bränslecellsbaserade elfordon. Därför måste eleverna på fordonsinriktningen även få lära sig mer om biodrivmedel och nya typer av bränslen.

– Med tanke på den snabba teknikutvecklingen pekar rapporten på ett behov av en snabbare och mer löpande uppdatering av läroplanen, med högst tre års intervall, säger Caj Luoma.

Rapporten har tagits fram av Transportföretagen i samarbete med Mats Lewan för att kunna stötta Skolverket i deras arbete med att uppdatera läroplanen.

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat introduktionserbjudande – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Webb- och e-tidning endast 1 krona första månaden, klicka här! Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Om du även vill ha 4 utgåvor papperstidning första månaden betalar du endast 19 kronor och klickar här! Förnyas automatiskt för 149 kr/mån.