loading
Slutbetyget för eleverna i årskurs i nio är i stort sett samma som förra året. Foto: Eva Sagerfors
Slutbetyget för eleverna i årskurs i nio är i stort sett samma som förra året. Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

Fler nyinvandrade elever är behöriga till gymnasiet

Lotta Svedin

Slutbetygen för eleverna i årskurs nio är på ungefär samma nivå som förra läsåret. Fler nyanlända elever är behöriga till gymnasieskolan i år än förra året. Och engelska är det ämne där flest har A i betyg. Det visar Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021.

– Skolorna har arbetat aktivt med att minimera pandemins påverkan. Vi kan konstatera att utvecklingen är stabil över tid och att ingen av elevgrupperna halkat efter om man tittar på betygen. Vi kommer att följa upp och analysera elevernas fortsatta skolgång och pandemins påverkan på betygsresultaten, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Det är fortfarande en lite större andel av flickorna som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Men andelen behöriga pojkar har ökat mer än flickorna jämfört med förra läsåret.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Slutbetyget för eleverna i årskurs i nio är i stort sett samma som förra året. Foto: Eva Sagerfors
Slutbetyget för eleverna i årskurs i nio är i stort sett samma som förra året. Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

Fler nyinvandrade elever är behöriga till gymnasiet

Lotta Svedin

Slutbetygen för eleverna i årskurs nio är på ungefär samma nivå som förra läsåret. Fler nyanlända elever är behöriga till gymnasieskolan i år än förra året. Och engelska är det ämne där flest har A i betyg. Det visar Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021.

– Skolorna har arbetat aktivt med att minimera pandemins påverkan. Vi kan konstatera att utvecklingen är stabil över tid och att ingen av elevgrupperna halkat efter om man tittar på betygen. Vi kommer att följa upp och analysera elevernas fortsatta skolgång och pandemins påverkan på betygsresultaten, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Det är fortfarande en lite större andel av flickorna som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Men andelen behöriga pojkar har ökat mer än flickorna jämfört med förra läsåret.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024