loadingNär informationen om utbildningen inte visar sig stämma tappar många värnpliktiga förtroendet för Försvarsmakten, enligt Pliktrådet. Arkivbild. Foto: Ulf Palm/TT
När informationen om utbildningen inte visar sig stämma tappar många värnpliktiga förtroendet för Försvarsmakten, enligt Pliktrådet. Arkivbild. Foto: Ulf Palm/TT
Inrikes

Problemen som får värnpliktiga att tappa sugen

TT

När Sveriges försvar ska växa spelar värnpliktiga ungdomar en viktig roll. Men bristande eller felaktig information gör att många förlorar motivation och förtroende för Försvarsmakten. Nu vill Pliktrådet se en lagändring.

Enligt Pliktrådets kartläggning upplever värnpliktiga under utbildning vid 22 av 30 utbildningsorter att de har fått felaktig information om sin utbildning. Det kan vara befattningar som har tagits bort, personer som placerats på fordonstjänst trots att de saknar körkort eller som har fått information om att de ska utföra uppgifter som inte finns på förbandet.

Problemet är inte nytt. Men frågan blir mer angelägen i takt med att fler som inte uttryckligen vill det tas ut till värnpliktsutbildning, säger Isak Andersson som är ansvarig för information och mönstring hos Pliktrådet, som företräder de värnpliktiga.

– Jag tror att frågan blir större och större ju fler omotiverade som pliktas in i att genomföra värnplikt. Om man har en hög motivation från början kanske det är lättare att köpa att det finns lite brister i processen.

Påverkar förtroendet

Bristen på material har varit en bidragande orsak. En annan att Försvarsmakten ska växa mycket på kort tid. Pliktrådet upplever att problemen i många fall uppstår på förbanden, men också centralt.

Felaktig eller bristande information påverkar motivationen och förtroendet för Försvarsmakten, menar Pliktrådet.

– Sedan är det en fråga om pliktlagens legitimitet, säger Isak Andersson.

– Man förväntas pausa alla framtidsambitioner ett år och vara beredd att försvara Sverige i händelse av krig eller kris. Då känner vi att det minsta man kan begära är att man får korrekt information.

Inget krav

Pliktrådet lyfter också att informationen om utbildning på annan ort brister. I flera fall har värnpliktiga först nära inpå utbildningen fått veta att de kommer att tillbringa flera månader på en annan ort.

Det finns inget formellt krav på att man ska få information om sin befattning vid inskrivning och där vill Pliktrådet driva på för en lagändring. Det behövs i tider där det ofta betonas hur viktiga de värnpliktiga är för Sveriges framtida försvar, anser man.

– Vi har träffat värnpliktiga som har varit väldigt sugna på att ta anställning. Men sedan har de fått fel information och helt tappat motivationen och säger att de hellre vill jobba i det civila, säger Andersson.

TT har sökt Försvarsmakten.

Pliktrådet

Pliktrådet företräder Sveriges totalförsvarspliktigas åsikter, rättigheter och framför deras talan.

Pliktrådet väljs vid värnpliktskongressen och består av fem värnpliktiga som arbetar under ett år.

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingNär informationen om utbildningen inte visar sig stämma tappar många värnpliktiga förtroendet för Försvarsmakten, enligt Pliktrådet. Arkivbild. Foto: Ulf Palm/TT
När informationen om utbildningen inte visar sig stämma tappar många värnpliktiga förtroendet för Försvarsmakten, enligt Pliktrådet. Arkivbild. Foto: Ulf Palm/TT
Inrikes

Problemen som får värnpliktiga att tappa sugen

TT

När Sveriges försvar ska växa spelar värnpliktiga ungdomar en viktig roll. Men bristande eller felaktig information gör att många förlorar motivation och förtroende för Försvarsmakten. Nu vill Pliktrådet se en lagändring.

Enligt Pliktrådets kartläggning upplever värnpliktiga under utbildning vid 22 av 30 utbildningsorter att de har fått felaktig information om sin utbildning. Det kan vara befattningar som har tagits bort, personer som placerats på fordonstjänst trots att de saknar körkort eller som har fått information om att de ska utföra uppgifter som inte finns på förbandet.

Problemet är inte nytt. Men frågan blir mer angelägen i takt med att fler som inte uttryckligen vill det tas ut till värnpliktsutbildning, säger Isak Andersson som är ansvarig för information och mönstring hos Pliktrådet, som företräder de värnpliktiga.

– Jag tror att frågan blir större och större ju fler omotiverade som pliktas in i att genomföra värnplikt. Om man har en hög motivation från början kanske det är lättare att köpa att det finns lite brister i processen.

Påverkar förtroendet

Bristen på material har varit en bidragande orsak. En annan att Försvarsmakten ska växa mycket på kort tid. Pliktrådet upplever att problemen i många fall uppstår på förbanden, men också centralt.

Felaktig eller bristande information påverkar motivationen och förtroendet för Försvarsmakten, menar Pliktrådet.

– Sedan är det en fråga om pliktlagens legitimitet, säger Isak Andersson.

– Man förväntas pausa alla framtidsambitioner ett år och vara beredd att försvara Sverige i händelse av krig eller kris. Då känner vi att det minsta man kan begära är att man får korrekt information.

Inget krav

Pliktrådet lyfter också att informationen om utbildning på annan ort brister. I flera fall har värnpliktiga först nära inpå utbildningen fått veta att de kommer att tillbringa flera månader på en annan ort.

Det finns inget formellt krav på att man ska få information om sin befattning vid inskrivning och där vill Pliktrådet driva på för en lagändring. Det behövs i tider där det ofta betonas hur viktiga de värnpliktiga är för Sveriges framtida försvar, anser man.

– Vi har träffat värnpliktiga som har varit väldigt sugna på att ta anställning. Men sedan har de fått fel information och helt tappat motivationen och säger att de hellre vill jobba i det civila, säger Andersson.

TT har sökt Försvarsmakten.

Pliktrådet

Pliktrådet företräder Sveriges totalförsvarspliktigas åsikter, rättigheter och framför deras talan.

Pliktrådet väljs vid värnpliktskongressen och består av fem värnpliktiga som arbetar under ett år.

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024