loading
Inrikes

Politikerna avvecklade ingenjörernas stabila elsystem

Olle Felten

Avvecklingen av ett ingenjörsmässigt planerat och väl fungerande elsystem och övergången till politiskt styrd produktion utan hänsyn till funktion och behov. Det är grunden för Riksrevisionens granskning av regeringars hantering av beslut om elmarknanden.

Fram till 2015 hade Sverige ett av världens mest effektiva energisystem. Det var uppbyggt efter ingenjörsmässiga principer om hur produktion och transmission skulle samverka med så små förluster som möjligt i systemet. Tillgång och efterfrågan på el matchades effektivt genom en övervägande del planerbar och snabbt reglerbar elproduktion. Elproduktionen var nära nog koldioxidneutral, där vattenkraft och kärnkraft tillsammans levererade knappt 84 procent av elen 2014. Resterande delar kom från värmekraftverk och vindkraftverk med ungefär lika stora delar: 8,8 respektive 7,7 procent.

Efter en omfattande avveckling av kärnkraft, utbyggd transmission mellan länder, en stor mängd icke planerbar elproduktion genom vindkraft som dessutom är geografiskt utspridd över stora områden, har förutsättningarna för det svenska elsystemet förändrats radikalt. 2022 svarade vattenkraft och kärnkraft tillsammans för 70 procent av elproduktionen, vind och solkraft för 20 procent och värmekraft för 9 procent. Att kraftvärmeverken levererar lika stor andel som 2014, trots att ganska stora effektresurser tagits ur bruk de senaste åren, förklaras med att de anläggningar som är kvar använts betydligt mer 2022 än vad som var fallet 2014.

Det här granskade Riksrevisionen

Riksrevisionens granskning av statens åtgärder för utveckling av elsystemet utgår från följande grundläggande frågeställning: Har de statliga aktörerna förberett och genomfört åtgärder med påverkan på elsystemet så att de tre energipolitiska grundpelarna kan förenas på ett effektivt sätt?

Delfrågor:

• Har Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Statens energimyndighet bevakat sina ansvarsområden och rapporterat om väsentliga förändringar? • Har regeringen analyserat, beaktat och redovisat konsekvenserna för de energipolitiska grundpelarna inför beslut om åtgärder med påverkan på elsystemet?

• Har regeringen och Svenska kraftnät vidtagit åtgärder för att hantera konsekvenserna av beslut med påverkan på elsystemet samt av förändringar som identifierats i myndigheternas omvärldsbevakning?

Det övergripande svaret på frågorna är: Staten har inte förberett och genomfört åtgärder med påverkan på elsystemet på ett sätt som effektivt förenar de energipolitiska grundpelarna.

Källa: Riksrevisionens granskningsrapport

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Inrikes

Politikerna avvecklade ingenjörernas stabila elsystem

Olle Felten

Avvecklingen av ett ingenjörsmässigt planerat och väl fungerande elsystem och övergången till politiskt styrd produktion utan hänsyn till funktion och behov. Det är grunden för Riksrevisionens granskning av regeringars hantering av beslut om elmarknanden.

Fram till 2015 hade Sverige ett av världens mest effektiva energisystem. Det var uppbyggt efter ingenjörsmässiga principer om hur produktion och transmission skulle samverka med så små förluster som möjligt i systemet. Tillgång och efterfrågan på el matchades effektivt genom en övervägande del planerbar och snabbt reglerbar elproduktion. Elproduktionen var nära nog koldioxidneutral, där vattenkraft och kärnkraft tillsammans levererade knappt 84 procent av elen 2014. Resterande delar kom från värmekraftverk och vindkraftverk med ungefär lika stora delar: 8,8 respektive 7,7 procent.

Efter en omfattande avveckling av kärnkraft, utbyggd transmission mellan länder, en stor mängd icke planerbar elproduktion genom vindkraft som dessutom är geografiskt utspridd över stora områden, har förutsättningarna för det svenska elsystemet förändrats radikalt. 2022 svarade vattenkraft och kärnkraft tillsammans för 70 procent av elproduktionen, vind och solkraft för 20 procent och värmekraft för 9 procent. Att kraftvärmeverken levererar lika stor andel som 2014, trots att ganska stora effektresurser tagits ur bruk de senaste åren, förklaras med att de anläggningar som är kvar använts betydligt mer 2022 än vad som var fallet 2014.

Det här granskade Riksrevisionen

Riksrevisionens granskning av statens åtgärder för utveckling av elsystemet utgår från följande grundläggande frågeställning: Har de statliga aktörerna förberett och genomfört åtgärder med påverkan på elsystemet så att de tre energipolitiska grundpelarna kan förenas på ett effektivt sätt?

Delfrågor:

• Har Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Statens energimyndighet bevakat sina ansvarsområden och rapporterat om väsentliga förändringar? • Har regeringen analyserat, beaktat och redovisat konsekvenserna för de energipolitiska grundpelarna inför beslut om åtgärder med påverkan på elsystemet?

• Har regeringen och Svenska kraftnät vidtagit åtgärder för att hantera konsekvenserna av beslut med påverkan på elsystemet samt av förändringar som identifierats i myndigheternas omvärldsbevakning?

Det övergripande svaret på frågorna är: Staten har inte förberett och genomfört åtgärder med påverkan på elsystemet på ett sätt som effektivt förenar de energipolitiska grundpelarna.

Källa: Riksrevisionens granskningsrapport

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024