Peking har ingen väg ut ur kriserna
Leng Jiefu, professor och tidigare chef för den politiska avdelningen på Renmin University i Kina, säger att Kina borde göras om till en förbundsstat. Foto: Med tillstånd av Leng Jiefu


Inget kan hjälpa den kinesiska kommunistregimen ur alla de kriser den står inför, enligt en kinesisk professor som tidigare i år uppmanade Kinas ledare Xi Jingping att avgå. Det enda sättet är att fundamentalt ändra Kinas styrelseskick.

Leng Jiefu, professor och tidigare chef för politiska fakulteten vid det prestigefulla Renmin University i Kina, skrev i april ett brev till Wang Yang, ordförande för ett högt kinesiskt politiskt rådgivande organ. I brevet säger han att Xi borde avgå som svar på det det internationella samfundets krav på att regimen ska hållas ansvarig för den globala spridningen av KKP-viruset, vanligen kallat det nya coronaviruset.

Han uppmanar också regimen att anta ett demokratiskt federalt system, och skapa ”Kinas förenta stater” för att lösa frågorna kring Taiwan, Hongkong, uigurerna och tibetanerna.

Den bästa strategin är att Xi Jinping avgår från alla poster … Då kommer pressen från det internationella samfundet att minimeras …

– Leng Jiefu, professor

Brevet började cirkulera på internet i början av september, och fick snabbt stor uppmärksamhet bland kinesiska medborgare.

Leng bekräftade nyligen i en intervju med Epoch Times att han hade skickat brevet, men säger att förslagen nu sannolikt blivit inaktuella med tanke på de senaste månadernas oroande utveckling inom en rad frågor.

– Nu är det för sent! Förmodligen kan vare sig ett förbundsstatssystem eller Xi:s regim lösa dessa frågor längre, säger han till Epoch Times i en telefonintervju.

En rad kriser

Leng pekar på en rad kritiska situationer i landet som beror på alltifrån regimens fientliga agerande i Hongkong och Taiwan, till dess förtryck av etniska minoriteter och försämrade förbindelser med andra länder.

Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) införde en nationell säkerhetslag i Hongkong som trädde i kraft den 1 juli. Det har fördömts internationellt, lett till sanktioner från USA, och ett omfattande bakslag från stadens invånare, säger han.

Dessutom har regimen stärkt sin militära aktivitet i Taiwan-sundet, vilket lett till att den amerikanska marinen ökat sin närvaro i regionen.

I Inre Mongoliet har KKP nyligen infört en policy för att få bort det mongoliska språket i skolorna, vilket satt igång omfattande protester bland lokalbor och etniska mongoler världen över.

Leng noterar också att regimen försämrat sina relationer med en rad västerländska länder såsom USA, Kanada, Tjeckien och Australien.

Brevet

I brevet från april talar Leng om hur regimen borde svara på omvärldens krav gällande kompensation på miljardbelopp för Pekings mörkläggning av KKP-viruset, vilket ledde till att det kunde spridas globalt. 

”Hur ska vi hantera kompensationen? Ska vi strida mot alla dessa länder?” skriver Leng i brevet. ”Då kommer vi inte att ha några vänner i världen, utan bara en börda – Nordkorea.”

”Den bästa strategin är att Xi Jinping avgår från alla poster … Då kommer pressen från det internationella samfundet att minimeras … Vid den tiden kommer den nya regeringsledaren lätt kunna hantera utrikesfrågorna”, tillägger han.

Inför stater med självstyre

Leng talade också om Taiwan-frågan och sade: ”Det blir alltmer omöjligt att vi (fastlandskina) kan förena Taiwan eftersom Taiwan har stöd av USA.”

KKP ser Taiwan som en del av sitt territorium trots att den demokratiska ön är självstyrande med egen regering, militär och valuta.

Leng menar att anledningen till att USA stödjer Taiwan är att de stödjer demokrati, och att införa ett demokratiskt förbundssystem skulle vara det bästa för att lösa Taiwan-frågan.

Förbundssystemet kan lösa Kinas etniska konflikter eftersom de etniska konflikterna bara kan lösas genom försoning, inte genom förtryck.

– Leng Jiefu, professor

Ett förbundssystem skulle innebära att Kina delas upp i flera regioner, där varje region har en självstyrande regering. Alla dessa regeringar skulle också lyda under en förbundsregering i Peking. Genom att införa en förbundsstat så skulle problemen i exempelvis Hongkong och Xinjiang lösas, säger Leng.

”Att ge Hongkong självstyre kan återställa Hongkongs status som frihamn och utveckla dess ekonomi", skriver Leng i brevet. "Förbundssystemet kan lösa Kinas etniska konflikter eftersom de etniska konflikterna bara kan lösas genom försoning, inte genom förtryck.”

Livsmedelsbrist

Leng tog även upp Kinas inhemska problem, som exempelvis jordbruket. Under de senaste två decennierna har ett växande antal kinesiska jordbrukare blivit migrerande arbetare som strömmar in till städerna eftersom Peking inte haft någon politik för att stödja jordbrukare.

Han förslår att regimen ska skapa stimulansåtgärder för att uppmuntra bönderna att stanna i byarna och stimulera jordbruket

I år har KKP-virusutbrottet, översvämningar, torka och skadeinsekter förstört en stor del av landets skördar. Kina kämpar nu med livsmedelsbrist och har tvingats öka importen för att förse befolkningen med mat.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.