loadingNytorget på Södermalm i Stockholm. Arkivbild. Foto: Malin Hoelstad/TT
Nytorget på Södermalm i Stockholm. Arkivbild. Foto: Malin Hoelstad/TT
Inrikes

Nytorgsmannen förbjuds komma till Södermalm

TT

Den så kallade Nytorgsmannen, som dömts för en mängd våldtäkter, frigavs nyligen villkorligt med flera frihetsbegränsningar. Dessutom har Kriminalvården beslutat att mannen inte får vistas i stadsdelen Södermalm i Stockholm, rapporterar Mitti.

Nytorgsmannen dömdes i februari 2022 av Svea hovrätt. Där fastslogs tingsrättens tidigare dom till fem års fängelse för bland annat sju våldtäkter, åtta sexuella övergrepp och sex fall av sexuella ofredanden. Många av brotten begicks i mannens hem vid Nytorget på Södermalm i Stockholm, och vid flera tillfällen filmade han övergrepp på till synes sovande eller medvetslösa kvinnor

Trots att den 36-årige mannen misskött sig under fängelsetiden och att återfallsrisken bedöms som hög, frigavs han villkorligt i mars efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff.

– Kriminalvården kan i vissa fall besluta om att skjuta upp den villkorliga frigivningen – men risken för återfall i allvarlig brottslighet är inte en faktor som får vägas in, förklarade då Lisa Gezelius, enhetschef inom Kriminalvården, beslutet om frigivningen för TT.

Mannen, som nu uppges vara bosatt i Skåne, ska bära elektronisk fotboja fram till september och får inte vistas ute på kvällar och nätter. Kriminalvårdens beslut att han inte heller får vistas på Södermalm beror på att brottsligheten var koncentrerad dit och att många av brottsoffren har anknytning till stadsdelen.

Lagen om preventiva vistelseförbud infördes den 1 februari i år.

Preventiva vistelseförbud

Lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem (vistelseförbud), om han eller hon medvetet främjar att en grupp personer utövar brottslighet där och det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används. Även personer som främjar brottslighet som på något annat sätt är ägnad att allvarligt skada tryggheten hos allmänheten ska kunna meddelas vistelseförbud. Den som bryter mot ett vistelseförbud ska kunna dömas till fängelse i högst ett år. Om brottet är ringa, ska utdömas böter.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 februari 2024.

Källa: Regeringskansliet

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingNytorget på Södermalm i Stockholm. Arkivbild. Foto: Malin Hoelstad/TT
Nytorget på Södermalm i Stockholm. Arkivbild. Foto: Malin Hoelstad/TT
Inrikes

Nytorgsmannen förbjuds komma till Södermalm

TT

Den så kallade Nytorgsmannen, som dömts för en mängd våldtäkter, frigavs nyligen villkorligt med flera frihetsbegränsningar. Dessutom har Kriminalvården beslutat att mannen inte får vistas i stadsdelen Södermalm i Stockholm, rapporterar Mitti.

Nytorgsmannen dömdes i februari 2022 av Svea hovrätt. Där fastslogs tingsrättens tidigare dom till fem års fängelse för bland annat sju våldtäkter, åtta sexuella övergrepp och sex fall av sexuella ofredanden. Många av brotten begicks i mannens hem vid Nytorget på Södermalm i Stockholm, och vid flera tillfällen filmade han övergrepp på till synes sovande eller medvetslösa kvinnor

Trots att den 36-årige mannen misskött sig under fängelsetiden och att återfallsrisken bedöms som hög, frigavs han villkorligt i mars efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff.

– Kriminalvården kan i vissa fall besluta om att skjuta upp den villkorliga frigivningen – men risken för återfall i allvarlig brottslighet är inte en faktor som får vägas in, förklarade då Lisa Gezelius, enhetschef inom Kriminalvården, beslutet om frigivningen för TT.

Mannen, som nu uppges vara bosatt i Skåne, ska bära elektronisk fotboja fram till september och får inte vistas ute på kvällar och nätter. Kriminalvårdens beslut att han inte heller får vistas på Södermalm beror på att brottsligheten var koncentrerad dit och att många av brottsoffren har anknytning till stadsdelen.

Lagen om preventiva vistelseförbud infördes den 1 februari i år.

Preventiva vistelseförbud

Lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem (vistelseförbud), om han eller hon medvetet främjar att en grupp personer utövar brottslighet där och det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används. Även personer som främjar brottslighet som på något annat sätt är ägnad att allvarligt skada tryggheten hos allmänheten ska kunna meddelas vistelseförbud. Den som bryter mot ett vistelseförbud ska kunna dömas till fängelse i högst ett år. Om brottet är ringa, ska utdömas böter.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 februari 2024.

Källa: Regeringskansliet

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024