loadingNorthvolts fabrik i Skellefteå tillverkar litiumjonbatterier för elbilar och för lagring av energi, som det lär bli större efterfrågan på i framtiden. Foto: Spisen / CC BY-SA 4.0
Northvolts fabrik i Skellefteå tillverkar litiumjonbatterier för elbilar och för lagring av energi, som det lär bli större efterfrågan på i framtiden. Foto: Spisen / CC BY-SA 4.0
Inrikes

Nyetableringar i norr väntas skapa 100 000 nya jobb

Sebastian Lindgren

De gröna industrisatsningarna i Norrland väntas skapa 100 000 nya jobb de närmaste tio åren. Att finna arbetskraft är dock komplicerat, då majoriteten av arbetslösa saknar den erforderliga specialkompetensen. 

För att hitta arbetskraft har många industriägare vänt sig till Nederländerna, där många vill undkomma trängseln på arbetsmarknaden, skriver TT

Utöver fabrikstillsättningarna krävs också jobb inom samhällsservicen, såsom lärare, vårdpersonal och butiksanställda. Enligt Arbetsförmedlingen ligger den största svårigheten ofta i att hitta dessa människor. 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingNorthvolts fabrik i Skellefteå tillverkar litiumjonbatterier för elbilar och för lagring av energi, som det lär bli större efterfrågan på i framtiden. Foto: Spisen / CC BY-SA 4.0
Northvolts fabrik i Skellefteå tillverkar litiumjonbatterier för elbilar och för lagring av energi, som det lär bli större efterfrågan på i framtiden. Foto: Spisen / CC BY-SA 4.0
Inrikes

Nyetableringar i norr väntas skapa 100 000 nya jobb

Sebastian Lindgren

De gröna industrisatsningarna i Norrland väntas skapa 100 000 nya jobb de närmaste tio åren. Att finna arbetskraft är dock komplicerat, då majoriteten av arbetslösa saknar den erforderliga specialkompetensen. 

För att hitta arbetskraft har många industriägare vänt sig till Nederländerna, där många vill undkomma trängseln på arbetsmarknaden, skriver TT

Utöver fabrikstillsättningarna krävs också jobb inom samhällsservicen, såsom lärare, vårdpersonal och butiksanställda. Enligt Arbetsförmedlingen ligger den största svårigheten ofta i att hitta dessa människor. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024