loadingJohan Pehrson målade upp en mörk bild av kommande års arbetsmarknad, men meddelade även de anslag för att skapa jobb som föreslås i vårändringsbudgeten. Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet
Johan Pehrson målade upp en mörk bild av kommande års arbetsmarknad, men meddelade även de anslag för att skapa jobb som föreslås i vårändringsbudgeten. Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet
Inrikes

Tuffare tider väntar på arbetsmarknaden kommande år

Camilla Johansson

Det rådande ekonomiska läget märks ännu inte på den svenska arbetsmarknaden, men arbetsmarknadsminister Johan Pehrson ser tuffare tider framöver. Med anledning av detta får bland annat Arbetsförmedlingen ökade anslag.

Under första veckan i maj gick arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) ut och talade om situationen på den svenska arbetsmarknaden: Arbetslösheten är högre än genomsnittet inom EU och förväntas nu stiga till följd av rådande läge där ekonomin präglas av hög inflation och höga räntor. Detta väntas innebära nya utmaningar på arbetsmarknaden. För att möta utmaningarna föreslår regeringen bland annat satsningar på vuxenutbildning i vårändringsbudgeten och kommuner med hög arbetslöshet föreslås få 150 miljoner kronor för att skapa jobb till unga.

Arbetslösheten i Sverige har minskat sedan pandemin, men är fortsatt högre i Sverige än genomsnittet i EU. Långtidsarbetslösheten minskar bland både kvinnor och män, men ligger på fortsatt höga nivåer. Regeringens senaste prognos pekar på en försämring för arbetsmarknaden. Arbetslösheten väntas öka 2023 och 2024, för att börja minska 2025 i takt med stigande efterfrågan.

Arbetslösheten i Sverige i siffror

Mars 2023 var 6,4 procent av befolkningen inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 335 328 personer.

Antalet inskrivna innefattar både de som kan ta ett arbete direkt och de som deltar i program. Motsvarande siffra föregående år var 354 646 personer, 7,0 procent.

Nyanmälda som arbetssökande under mars månad uppgick till 30 149 personer. Siffran för mars 2022 uppgick till 29 665 personer.

Antalet personer som gick från arbetslöshet till anställning uppgick till 29 940, ett antal som förra året uppgick till 34 563 personer.

Ungdomar i åldern 18 till 24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen uppgår till 7,4 procent, något som i siffror motsvarar 37 261 personer. I mars 2022 uppgick antalet arbetssökande, inskrivna ungdomar till 40 371 personer, 8,6 procent av åldersgruppen.

Av de arbetssökande ungdomarna var det 6 519 som anmälde sig som arbetslösa under mars, en minskning från 7 182 personer under samma månad förra året.

Under mars månad sågs också 4 334 ungdomar få en anställning, jämfört med 4 831 förra året.

Källa: Regeringskansliet 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingJohan Pehrson målade upp en mörk bild av kommande års arbetsmarknad, men meddelade även de anslag för att skapa jobb som föreslås i vårändringsbudgeten. Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet
Johan Pehrson målade upp en mörk bild av kommande års arbetsmarknad, men meddelade även de anslag för att skapa jobb som föreslås i vårändringsbudgeten. Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet
Inrikes

Tuffare tider väntar på arbetsmarknaden kommande år

Camilla Johansson

Det rådande ekonomiska läget märks ännu inte på den svenska arbetsmarknaden, men arbetsmarknadsminister Johan Pehrson ser tuffare tider framöver. Med anledning av detta får bland annat Arbetsförmedlingen ökade anslag.

Under första veckan i maj gick arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) ut och talade om situationen på den svenska arbetsmarknaden: Arbetslösheten är högre än genomsnittet inom EU och förväntas nu stiga till följd av rådande läge där ekonomin präglas av hög inflation och höga räntor. Detta väntas innebära nya utmaningar på arbetsmarknaden. För att möta utmaningarna föreslår regeringen bland annat satsningar på vuxenutbildning i vårändringsbudgeten och kommuner med hög arbetslöshet föreslås få 150 miljoner kronor för att skapa jobb till unga.

Arbetslösheten i Sverige har minskat sedan pandemin, men är fortsatt högre i Sverige än genomsnittet i EU. Långtidsarbetslösheten minskar bland både kvinnor och män, men ligger på fortsatt höga nivåer. Regeringens senaste prognos pekar på en försämring för arbetsmarknaden. Arbetslösheten väntas öka 2023 och 2024, för att börja minska 2025 i takt med stigande efterfrågan.

Arbetslösheten i Sverige i siffror

Mars 2023 var 6,4 procent av befolkningen inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 335 328 personer.

Antalet inskrivna innefattar både de som kan ta ett arbete direkt och de som deltar i program. Motsvarande siffra föregående år var 354 646 personer, 7,0 procent.

Nyanmälda som arbetssökande under mars månad uppgick till 30 149 personer. Siffran för mars 2022 uppgick till 29 665 personer.

Antalet personer som gick från arbetslöshet till anställning uppgick till 29 940, ett antal som förra året uppgick till 34 563 personer.

Ungdomar i åldern 18 till 24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen uppgår till 7,4 procent, något som i siffror motsvarar 37 261 personer. I mars 2022 uppgick antalet arbetssökande, inskrivna ungdomar till 40 371 personer, 8,6 procent av åldersgruppen.

Av de arbetssökande ungdomarna var det 6 519 som anmälde sig som arbetslösa under mars, en minskning från 7 182 personer under samma månad förra året.

Under mars månad sågs också 4 334 ungdomar få en anställning, jämfört med 4 831 förra året.

Källa: Regeringskansliet 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024