Ny rapport om svenskars attityd till invandring


Svenskar oroar sig för kulturkrockar och är negativa till seder och traditioner som inte passar in i samhället men är samtidigt överlag positiva till invandring, visar en undersökning som Dagens Nyheter har tagit del av.

Undersökningen är gjord av Delegationen för migrationsstudier tillsammans med opinionsföretaget Novus. Man har mätt attityderna till invandring vid tre tillfällen, 2014, 2015 och 2016.

Tidigare har svenskarna haft en hyfsat positiv syn på olika kulturer. Men nu visar det sig i undersökningen att man blir alltmer negativ till kulturkrockar. Enligt DN är det en klar majoritet som instämmer att invandrare alltför ofta har ”seder och traditioner som inte passar in i det svenska samhället”. Andelen har ökat från 61 procent 2014 till 67 procent 2016.

Resultaten visar att det finns en oro som är mer kopplad till kulturella frågor än ekonomiska, säger Nora Theorin, doktorand vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, och medförfattare till rapporten, till DN.

Rapporten visar också att svenskar är negativa till invandring från Mellanöstern och Afrika medan man är mer positiv till invandring från Norden, övriga Europa och Nordamerika.

Nora Theorin säger också att attityderna är mer negativa till invandring från delar av världen som man upplever som mer distansierade kulturellt sett.

Svenskarna är också minst positiva till anhöriginvandring, skriver DN.

Under de senaste åren har problematiken med den kulturella integrationen lyfts fram. Inte minst hederskulturen, könsstympning och muslimska friskolor har tagits upp i debatten. Och nu senast har de muslimska böneutropen lyfts fram.

Efter att det blev klart att stiftelsen Växjös muslimer fick tillstånd till böneutrop i en moské i stadsdelen Araby i Växjö har det väckt stor debatt. I en Sifo-undersökning som TV4 beställde svarade 60 procent att man bör förbjuda muslimska böneutrop. Kommunalrådet Anna Tenje (M) var också negativ till polisens slutsats att godkänna böneutropet i Växjö.

– Jag tror inte att böneutrop kommer att stärka integrationen i Växjö, utan snarare riskerar att dra isär Växjö ännu mer och bidra till fler motsättningar, sade hon till TT.

Två personer som bor närheten av Växjös moské har nu valt att överklaga polisens beslut om att godkänna böneutrop från moskén.

Även frågan om nämndemännen i Solna, som verkar ha dömt i ett fall i enlighet med muslimska värderingar, har fått stor uppmärksamhet och väckt debatt.

I studien framkommer det också att det finns skillnader mellan olika grupper. Kvinnor och högutbildade är till exempel mer positiva till invandring än vad män och lågutbildade är.

Studien visar också opinionen blivit mer polariserad efter den stora migrationsvågen för några år sedan. Enligt Nora Theorin hade många redan bildat sig en uppfattning och som har förstärkts i och med flyktingvågen.

Så här gick studien till. Delegationen för migrationsstudier, Delmi, har tillsammans med Novus ställt frågor vid tre tillfällen, 2014, 2015 och 2016, till en slumpmässig rekryterad webbpanel med svenska medborgare i åldern mellan 18 och 75 år. 2254 personer har svarat i tre omgångar, viket gett en svarsfrekvens på 29 procent. Man kan läsa mer på Delmis webbida.