Ny rapport: Stockholmspolisens utredningsarbete har försämrats
Polisens verksamhet i centrala Stockholm får hård kritik av Statskontoret. Foto: Susanne W Lamm/Epoch Times-arkivbild


Utredningsresultaten i centrala Stockholm är mycket sämre än förra året, skriver Expressen, som hänvisar till en ny rapport från Statskontoret.

Nu har också cheferna beordrat ”pinnjakt” så att utredningarna bedrivs snabbare, skriver tidningen. Fokus blir då på antalet utredningar i stället för innehåll.

Enligt tidningen har lokalpolisområdet Norrmalm hittills redovisat 650 färre ärenden än förra året. När det gäller hela polisregionen Stockholm har man i år redovisat 200 färre ärenden än förra året.

”Med anledning av detta kommer nu stora ansträngningar göras för att öka antalet redovisade ärenden”, står att läsa i ett internt mejl som Expressen har tagit del av.

Elisabeth Anestad, biträdande polisområdeschef i Stockholm, säger till tidningen att man behöver ett bättre resultat vad gäller utredningar. Man ”behöver lagföra fler personer”, säger hon.

Statskontoret har granskat den tidigare ifrågasatta omorganisationen efter att Dan Eliasson tillsattes som rikspolischef av regeringen Löfven hösten 2014.

Myndigheten har misslyckats på en rad punkter, enligt rapporten.

Man menar att polisen fokuserar för mycket på kortsiktiga förändringar av enskilda faktorer. Styrningen av verksamheten fungerar inte trots omorganisationen. Beslut högt upp leder inte heller till förändringar längre ned.

Inte heller har utredningsresultaten förbättrats, skriver tidningen.

Statskontoret riktar även kritik mot att polisen inte har kommit närmare medborgaren. Inte heller är man så synlig som man borde vara.

Även samarbetet med Åklagarmyndigheten fungerar dåligt och Socialtjänsten upplever att polisens tillgänglighet är sämre än tidigare.

”Sammantaget bedömer Statskontoret att omorganisationen hittills inte har förbättrat Polisens förmåga att utreda brott på något påtagligt sätt”, står det att läsa i Statskontorets rapport, enligt Expressen.