loadingSamtalsterapi är en av de första behandlingarna man bör erbjuda patienter vid depression- och ångeststillstånd menar allt fler inom psykiatrin. Foto: Ilona Kozhevnikova/Shutterstock
Samtalsterapi är en av de första behandlingarna man bör erbjuda patienter vid depression- och ångeststillstånd menar allt fler inom psykiatrin. Foto: Ilona Kozhevnikova/Shutterstock
Inrikes

Ny forskning: Serotoninbrist orsakar inte depression

Malin Nordstrand

I 30 år har sjukvården utgått från att depression delvis orsakas av kemisk obalans i hjärnan som kan medicineras med antidepressiva läkemedel. Nu avfärdar ny forskning den så kallade serotoninhypotesen fullständigt.

Psykisk ohälsa och depression har ökat dramatiskt under de senaste tio åren. Samtidigt stiger också förskrivningen av antidepressiva läkemedel. I dag tar mer än var tionde svensk någon av dessa mediciner mot depression.

I flera decennier framhölls den så kallade serotoninhypotesen som en av orsakerna till depression. Teorin som lades fram på 1960-talet bygger på att en kemisk obalans i hjärnan, främst en brist på signalsubstansen serotonin, orsakar depression.

Depression och antidepressiva läkemedel

• Depression tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar. Risken att insjukna i en depression är cirka 36 procent för kvinnor och 23 procent för män.

• Symtomen för depression är bland annat nedstämdhet, sömnstörning, brist på energi, koncentrationssvårigheter, pessimistiska tankar och döds- eller suicidtankar. Depression kännetecknas av att vara episodisk där den depressiva episoden varar i minst två veckor och ofta är återkommande. Den varar vanligen i 3–12 månader.

• Majoriteten av depressioner går över inom 3–6 månader och de flesta drabbas inte av flera episoder enligt befolkningsundersökningar.

• Standardbehandling är psykologisk behandling och eller behandling med antidepressiva läkemedel, oftast SSRI-preparat exempelvis Citalopram, Escitalopram, Paroxetin, Sertralin, och Fluoxetin. Även SNRIpreparat och tricykliska antidepressiva läkemedel kan användas, men de ger ofta fler biverkningar. Vid svårare tillstånd är också elektrokonvulsiv behandling (ECT) standardbehandling.

• Antidepressiva läkemedel är ett av förstahandsalternativen vid behandling av medelsvår till svår depression och är också ett alternativ vid lindriga depressiva tillstånd där man bedömt att det finns anledning till läkemedelsbehandling

• Socialstyrelsen och Läkemedelsverket skriver i sina rekommendationer gällande antidepressiva läkemedel att det förekommer biverkningar och utsättningssymptom som kan vara allvarliga och att man noggrant ska beakta dessa. Utsättningen av läkemedlet ska dessutom göras gradvis och mycket långsamt över flera veckor eller månader för att minimera symtomen.

KÄLLA: SOCIALSTYRELSEN, LÄKEMEDELSVERKET

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSamtalsterapi är en av de första behandlingarna man bör erbjuda patienter vid depression- och ångeststillstånd menar allt fler inom psykiatrin. Foto: Ilona Kozhevnikova/Shutterstock
Samtalsterapi är en av de första behandlingarna man bör erbjuda patienter vid depression- och ångeststillstånd menar allt fler inom psykiatrin. Foto: Ilona Kozhevnikova/Shutterstock
Inrikes

Ny forskning: Serotoninbrist orsakar inte depression

Malin Nordstrand

I 30 år har sjukvården utgått från att depression delvis orsakas av kemisk obalans i hjärnan som kan medicineras med antidepressiva läkemedel. Nu avfärdar ny forskning den så kallade serotoninhypotesen fullständigt.

Psykisk ohälsa och depression har ökat dramatiskt under de senaste tio åren. Samtidigt stiger också förskrivningen av antidepressiva läkemedel. I dag tar mer än var tionde svensk någon av dessa mediciner mot depression.

I flera decennier framhölls den så kallade serotoninhypotesen som en av orsakerna till depression. Teorin som lades fram på 1960-talet bygger på att en kemisk obalans i hjärnan, främst en brist på signalsubstansen serotonin, orsakar depression.

Depression och antidepressiva läkemedel

• Depression tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar. Risken att insjukna i en depression är cirka 36 procent för kvinnor och 23 procent för män.

• Symtomen för depression är bland annat nedstämdhet, sömnstörning, brist på energi, koncentrationssvårigheter, pessimistiska tankar och döds- eller suicidtankar. Depression kännetecknas av att vara episodisk där den depressiva episoden varar i minst två veckor och ofta är återkommande. Den varar vanligen i 3–12 månader.

• Majoriteten av depressioner går över inom 3–6 månader och de flesta drabbas inte av flera episoder enligt befolkningsundersökningar.

• Standardbehandling är psykologisk behandling och eller behandling med antidepressiva läkemedel, oftast SSRI-preparat exempelvis Citalopram, Escitalopram, Paroxetin, Sertralin, och Fluoxetin. Även SNRIpreparat och tricykliska antidepressiva läkemedel kan användas, men de ger ofta fler biverkningar. Vid svårare tillstånd är också elektrokonvulsiv behandling (ECT) standardbehandling.

• Antidepressiva läkemedel är ett av förstahandsalternativen vid behandling av medelsvår till svår depression och är också ett alternativ vid lindriga depressiva tillstånd där man bedömt att det finns anledning till läkemedelsbehandling

• Socialstyrelsen och Läkemedelsverket skriver i sina rekommendationer gällande antidepressiva läkemedel att det förekommer biverkningar och utsättningssymptom som kan vara allvarliga och att man noggrant ska beakta dessa. Utsättningen av läkemedlet ska dessutom göras gradvis och mycket långsamt över flera veckor eller månader för att minimera symtomen.

KÄLLA: SOCIALSTYRELSEN, LÄKEMEDELSVERKET

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024