Ny dom om månggiftas rätt till bostadsbidrag – kan bli vägledande


Personer som ingår i polygama äktenskap ska räknas som ensamstående vad gäller utbetalning av bostadsbidrag, fastslår Kammarrätten i Jönköping i en dom som kom den 12 juli.

Det är webbtidningen Samhällsnytt som skriver om nyheten. De hänvisar till en dom där det allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade ett beslut av Försäkringskassan från den 19 juni 2017. Det handlar om att man överklagade beslutet om att bevilja bostadsbidrag till en gift kvinna. Anledningen till det är att hon är gift med en man som samtidigt är gift med annan kvinna, och mannen bor växelvis med båda kvinnorna.

Kvinnan har själv uppgett till Försäkringskassan att hon är gift, och hon anser att hon har rätt till bostadsbidrag. Men myndigheten har trots detta bedömt att mannen är folkbokförd hos den andra frun. Kvinnan anses därför vara ensamstående och får därmed fullt bostadsbidrag.

”Resultatet av beslutet kan tyckas vara rimligt – sökanden får bostadsbidrag beräknat på samma sätt som om hon vore ensamstående – vilket kan tyckas korrekt utifrån att polygama äktenskap inte accepteras i Sverige”, står det att läsa i domen.

Först överklagade man beslutet till förvaltningsrätten i Linköping i januari. Där kom man fram till att beslutet ska stå sig och kvinnan har rätt till bostadsbidrag i och med att hon betraktas som ensamstående.

Skatteverket har registrerat att mannen är gift med den andra frun. Därför är kvinnan, som ansöker om bostadsbidraget, enligt Skatteverkets registrering inte gift med honom.

”Frågan om en bidragssökande är gift ska regelmässigt avgöras med hänsyn till vad som framgår i den svenska folkbokföringen”, konstaterar man i domen.

”Hon är därmed att betrakta som ogift och ensamstående vid prövningen av rätten till bostadsbidrag.”

Polygama äktenskap erkänns inte av svensk rättsordning. Enligt kvinnans religion ”får en man ha maximalt fyra fruar”, står det i domen.

Förvaltningsrätten medger att kvinnan inte är ensamstående utan periodvis bor hos mannen och som hon har barn tillsammans med och det är den lägenheten som hon ansöker om bostadsbidrag för. Men trots detta anser man att man ändå ska bevilja henne bidrag som ensamstående.

Kammarrätten i Jönköping instämmer i förvaltningsrättens bedömning.

”Mot den nu angivna bakgrunden har Försäkringskassan agerat korrekt när den beslutat att preliminärt betala ut bostadsbidrag till” kvinnan, går det att läsa i domen.

Domen blir därmed prejudicerande för Försäkringskassan i hur man i framtiden ska avgöra liknande ärenden.

Förra året blev att annat fall, som rör månggifte, uppmärksammat i medier. Det handlade om en man från Syrien som är gift med tre kvinnor och som han har 16 barn tillsammans med. Nacka kommun hade köpt tre bostadsrätter till mannen för nästan 14 miljoner kronor.

Polygami betyder månggifte och innebär att man är gift med flera personer. I Sverige är det förbjudet. Enligt Skatteverket finns det nästan 300 som är registrerade som polygama i Sverige. Att ingå i ett äktenskap samtidigt som man är gift med en annan är brottsligt i Sverige och kan ge böter eller fängelse upp till två år. Svenska myndigheter godkänner dock polygami om förhållandets har registrerats utomlands av två personer som vid tillfället inte hade någon anknytning till Sverige.

Skidåkare stöter på ovanligt djur i skogen – se deras reaktioner

Slav under kommunismen