loading

En tredjedel av all mat som produceras slängs. I kampanjen Svinnrik ska ungdomar inspireras att spara pengar genom att inte slänga mat. Foto: Pixabay
En tredjedel av all mat som produceras slängs. I kampanjen Svinnrik ska ungdomar inspireras att spara pengar genom att inte slänga mat. Foto: Pixabay
Ekonomi & Näringsliv

Minskat matsvinn – Förbättrad privatekonomi

Lotta Svedin

Varje år slänger svenska hushåll runt 19 kilo ätbar mat per person direkt i soporna och häller ut 18 kilo mat och dryck i vasken. Det är ett ohållbart slöseri både för den egna plånboken och med jordens resurser.

Svinnrik är ett gemensamt initiativ av Finansinspektionen och Livsmedelsverket som ska stärka högstadieelevers kunskaper i privatekonomi och samtidigt minska matsvinnet i Sverige. Initiativet vänder sig till hem- och konsumentkunskapslärare runt om i landet

Sammanlagt slänger svenska hushåll 37 kilo ätbar mat per person och år. För en familj på fyra personer kan matsvinnet kosta flera tusen kronor per år, pengar som skulle kunna göra stor skillnad för hushållsekonomin menar initiativtagarna.

Slöseri med pengar och resurser

Matsvinn är inte bara slöseri med pengar utan också med jordens resurser. Mat ska produceras, förädlas och transporteras. Om maten hamnar i soporna är den till ingen nytta utan måste istället transporteras och tas om hand en gång till.

– Mat är den enskilt största utgiften för många hushåll vilket innebär att det är flera tusenlappar per år som slängs direkt ner i soptunnan. Att lära sig spara och investera dessa pengar tidigt och regelbundet kan potentiellt göra dig till miljonär i framtiden, säger Niklas Uppenberg, projektledare för Finansinspektionens utbildningssatsningar i privatekonomi, i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten har mat och matsvinn stor påverkan på klimatet. Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras vilket motsvarar cirka 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser. FN har beslutat att det globala matsvinnet ska halveras.

Vill väcka ungas engagemang

– Det är viktigt att alla, även yngre förstår varför att det är viktigt att inte slänga mat. Vi tror att hem- och konsumentkunskapsundervisningen är ett bra sätt att väcka engagemang även hos barn och ungdomar i mellan- och högstadieåldern, säger Karin Fritz, projektledare för Livsmedelsverkets projekt för minskat matsvinn, i samma pressmeddelande.

– Med den här satsningen vill vi ge inspiration och stöd till lärarna genom undervisningsmaterial som kan ge eleverna mer kunskap om matsvinn och dess påverkan både på ekonomin, miljön och på klimatet.

Kampanjen Svinnrik är en del av den globala temaveckan Global Money Week som pågår mellan den 21-27 mars, med syfte att genom olika initiativ främja ungas finansiella kunskaper och förmåga, genom att utgå från matsvinn och kunskap om varför det är viktigt att inte slänga mat, skriver Finansinspektionen.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading

En tredjedel av all mat som produceras slängs. I kampanjen Svinnrik ska ungdomar inspireras att spara pengar genom att inte slänga mat. Foto: Pixabay
En tredjedel av all mat som produceras slängs. I kampanjen Svinnrik ska ungdomar inspireras att spara pengar genom att inte slänga mat. Foto: Pixabay
Ekonomi & Näringsliv

Minskat matsvinn – Förbättrad privatekonomi

Lotta Svedin

Varje år slänger svenska hushåll runt 19 kilo ätbar mat per person direkt i soporna och häller ut 18 kilo mat och dryck i vasken. Det är ett ohållbart slöseri både för den egna plånboken och med jordens resurser.

Svinnrik är ett gemensamt initiativ av Finansinspektionen och Livsmedelsverket som ska stärka högstadieelevers kunskaper i privatekonomi och samtidigt minska matsvinnet i Sverige. Initiativet vänder sig till hem- och konsumentkunskapslärare runt om i landet

Sammanlagt slänger svenska hushåll 37 kilo ätbar mat per person och år. För en familj på fyra personer kan matsvinnet kosta flera tusen kronor per år, pengar som skulle kunna göra stor skillnad för hushållsekonomin menar initiativtagarna.

Slöseri med pengar och resurser

Matsvinn är inte bara slöseri med pengar utan också med jordens resurser. Mat ska produceras, förädlas och transporteras. Om maten hamnar i soporna är den till ingen nytta utan måste istället transporteras och tas om hand en gång till.

– Mat är den enskilt största utgiften för många hushåll vilket innebär att det är flera tusenlappar per år som slängs direkt ner i soptunnan. Att lära sig spara och investera dessa pengar tidigt och regelbundet kan potentiellt göra dig till miljonär i framtiden, säger Niklas Uppenberg, projektledare för Finansinspektionens utbildningssatsningar i privatekonomi, i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten har mat och matsvinn stor påverkan på klimatet. Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras vilket motsvarar cirka 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser. FN har beslutat att det globala matsvinnet ska halveras.

Vill väcka ungas engagemang

– Det är viktigt att alla, även yngre förstår varför att det är viktigt att inte slänga mat. Vi tror att hem- och konsumentkunskapsundervisningen är ett bra sätt att väcka engagemang även hos barn och ungdomar i mellan- och högstadieåldern, säger Karin Fritz, projektledare för Livsmedelsverkets projekt för minskat matsvinn, i samma pressmeddelande.

– Med den här satsningen vill vi ge inspiration och stöd till lärarna genom undervisningsmaterial som kan ge eleverna mer kunskap om matsvinn och dess påverkan både på ekonomin, miljön och på klimatet.

Kampanjen Svinnrik är en del av den globala temaveckan Global Money Week som pågår mellan den 21-27 mars, med syfte att genom olika initiativ främja ungas finansiella kunskaper och förmåga, genom att utgå från matsvinn och kunskap om varför det är viktigt att inte slänga mat, skriver Finansinspektionen.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024