Minskad biblioteksbudget i var fjärde kommun
En fjärdedel av landets kommuner får minskade biblioteksbudgetar 2019. Foto: Jurek Holzer/SvD/TT-arkivbild


Nästan var fjärde svensk kommun drar ner på sin biblioteksbudget 2019 – vilket leder till stängda filialer, krympta mediebudgetar och minskat öppethållande, enligt Biblioteksbladet.

Tidningen har frågat bibliotekscheferna i alla landets 290 kommuner hur deras budgetar förändrats inför 2019. Av de 238 chefer som svarade på enkäten sade 23 procent att deras budgetar minskat.

I Hammarö kommun har folkbibliotekets budget minskat med 375 000 kronor jämfört med 2018. Det innebär att bibliotekets mediebudget krymper med cirka 30 procent.

– Budgeten för inköp, omkostnader och fortbildningar dras ner. Jag tycker att det är bättre att göra så än att säga upp folk, säger kommunens kulturchef Solveig Hagström till Biblioteksbladet.

Även i Stockholm innebär en åtstramning av kulturförvaltningen bekymmer för biblioteken, som tappar 710 000 kronor.

– Med de kostnadsuppräkningar och ökade kapitalkostnader vi har ser det utmanande ut framöver, säger stadsbibliotekarie Daniel Forsman.

(TT)