loadingUnder det gångna året intensifierade Migrationsverket arbetet med att återkalla uppehållstillstånd för personer som inte längre uppfyllde kraven. Foto: Sofia Drevemo
Under det gångna året intensifierade Migrationsverket arbetet med att återkalla uppehållstillstånd för personer som inte längre uppfyllde kraven. Foto: Sofia Drevemo
Inrikes

Migrationsverket: Över 100 000 uppehållstillstånd beviljades 2023

Tony Lingefors

Under 2023 beviljades totalt 102 000 uppehållstillstånd. Det är en minskning med 40 000 jämfört med året innan. Flest tillstånd beviljades för arbete, till anhöriga och för studier, enligt Migrationsverket.

Myndigheten beviljade drygt 36 000 uppehållstillstånd för arbete och omkring 25 000 tillstånd på familjeanknytning, medan närmare 16 000 beviljades uppehållstillstånd för studier.

När det gäller förstagångsansökningar om skydd rör det sig om nästan 17 000, varav 11 000 till personer från Ukraina enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingUnder det gångna året intensifierade Migrationsverket arbetet med att återkalla uppehållstillstånd för personer som inte längre uppfyllde kraven. Foto: Sofia Drevemo
Under det gångna året intensifierade Migrationsverket arbetet med att återkalla uppehållstillstånd för personer som inte längre uppfyllde kraven. Foto: Sofia Drevemo
Inrikes

Migrationsverket: Över 100 000 uppehållstillstånd beviljades 2023

Tony Lingefors

Under 2023 beviljades totalt 102 000 uppehållstillstånd. Det är en minskning med 40 000 jämfört med året innan. Flest tillstånd beviljades för arbete, till anhöriga och för studier, enligt Migrationsverket.

Myndigheten beviljade drygt 36 000 uppehållstillstånd för arbete och omkring 25 000 tillstånd på familjeanknytning, medan närmare 16 000 beviljades uppehållstillstånd för studier.

När det gäller förstagångsansökningar om skydd rör det sig om nästan 17 000, varav 11 000 till personer från Ukraina enligt massflyktsdirektivet.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024