loadingElisabeth Svantesson (M), vice partiledare och finansminister talar under Moderaternas Sverigemöte 2024. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Elisabeth Svantesson (M), vice partiledare och finansminister talar under Moderaternas Sverigemöte 2024. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Inrikes

Mer pengar till vård och fängelser i vårbudget

Peter Wallberg/TT

Regeringens vårändringsbudget innehåller förslag för 16,8 miljarder kronor. Sex miljarder går till vården, men oppositionen kräver mer för att förhindra uppsägningar av vårdpersonal.

Med vårändringsbudgeten som presenteras i dag hoppas finansminister Elisabeth Svantesson (M) kunna växla över från inflationsbekämpning till mer normal konjunkturpolitik.

För ett år sedan innehöll vårändringsbudgeten förslag för bara fyra miljarder kronor. Nu läggs förslag för 16,8 miljarder kronor för detta år. Det är utöver den budget för 2024 som riksdagen klubbade i december.

Förslag i vårändringsbudget

Extra statsbidrag till vård: 6 miljarder (mdr)

Ökade kostnader för läkemedelsförmåner: 1,5 mdr

Bistånd (omfördelade anslag): 1,472 mdr

Fler fängelseplatser: 1,38 mdr

Reparation av E6 vid Stenungsund: 1 mdr

Flygplatsers säkerhets- och bagagehantering (GAS): 1,035 mdr

Förlängt tillägg i bostadsbidraget: 0,65 mdr

Extra kunskapsbidrag för skolor: 0,5 mdr

Stärkt civilt försvar: 0,385 mdr

Fler platser på SIS-hem: 0,3 mdr

Åtgärder för att slå mot kriminellas ekonomi: 0,26 mdr

Tillskott till försvaret: 0,3 mdr

Tillskott till Swedfund för investeringar i Ukraina: 0,3 mdr

Flera platser på regionalt yrkesvux: 0,167 mdr

Folkbokföring av ukrainska flyktingar: 0,138 mdr

Sommarjobb i kommunerna: 0,13 mdr

Klimatklivet (till exempel laddstolpar): 0,1 mdr

Domstolarna: 0,1 mdr

Skötsel av värdefull natur: 0,03 mdr

Attrahera internationell kompetens: 0,025 mdr

Svenskkurs för ukrainska flyktingar: 0,02 mdr

Övrigt: 1 mdr

Summa: 16,8 mdr

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingElisabeth Svantesson (M), vice partiledare och finansminister talar under Moderaternas Sverigemöte 2024. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Elisabeth Svantesson (M), vice partiledare och finansminister talar under Moderaternas Sverigemöte 2024. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Inrikes

Mer pengar till vård och fängelser i vårbudget

Peter Wallberg/TT

Regeringens vårändringsbudget innehåller förslag för 16,8 miljarder kronor. Sex miljarder går till vården, men oppositionen kräver mer för att förhindra uppsägningar av vårdpersonal.

Med vårändringsbudgeten som presenteras i dag hoppas finansminister Elisabeth Svantesson (M) kunna växla över från inflationsbekämpning till mer normal konjunkturpolitik.

För ett år sedan innehöll vårändringsbudgeten förslag för bara fyra miljarder kronor. Nu läggs förslag för 16,8 miljarder kronor för detta år. Det är utöver den budget för 2024 som riksdagen klubbade i december.

Förslag i vårändringsbudget

Extra statsbidrag till vård: 6 miljarder (mdr)

Ökade kostnader för läkemedelsförmåner: 1,5 mdr

Bistånd (omfördelade anslag): 1,472 mdr

Fler fängelseplatser: 1,38 mdr

Reparation av E6 vid Stenungsund: 1 mdr

Flygplatsers säkerhets- och bagagehantering (GAS): 1,035 mdr

Förlängt tillägg i bostadsbidraget: 0,65 mdr

Extra kunskapsbidrag för skolor: 0,5 mdr

Stärkt civilt försvar: 0,385 mdr

Fler platser på SIS-hem: 0,3 mdr

Åtgärder för att slå mot kriminellas ekonomi: 0,26 mdr

Tillskott till försvaret: 0,3 mdr

Tillskott till Swedfund för investeringar i Ukraina: 0,3 mdr

Flera platser på regionalt yrkesvux: 0,167 mdr

Folkbokföring av ukrainska flyktingar: 0,138 mdr

Sommarjobb i kommunerna: 0,13 mdr

Klimatklivet (till exempel laddstolpar): 0,1 mdr

Domstolarna: 0,1 mdr

Skötsel av värdefull natur: 0,03 mdr

Attrahera internationell kompetens: 0,025 mdr

Svenskkurs för ukrainska flyktingar: 0,02 mdr

Övrigt: 1 mdr

Summa: 16,8 mdr

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024