loadingMaja Hallén är mästare inom konstinramning och driver företaget Rama från en verkstad i Karlskrona. För henne handlar mästarrollen om mer än enbart hantverkskunnande. Foto: Anton Nilsson
Maja Hallén är mästare inom konstinramning och driver företaget Rama från en verkstad i Karlskrona. För henne handlar mästarrollen om mer än enbart hantverkskunnande. Foto: Anton Nilsson
Livsstil

Mästartiteln mer än enbart yrkesskicklighet

Anton Nilsson

Att vara mästare handlar inte bara om att vara kunnig inom sitt hantverk, utan även om att driva företag och vara en god förebild. Maja Hallén är mästare inom konstinramning och berättar här om sin resa och det ansvar som ligger på en mästare.

Titlarna gesäll och mästare härstammar från skråsystemet, där mästaren var den som fick starta företag för att sedan ta hand om gesäller och lärlingar. För att bli gesäll gjorde man ett gesällprov och för att bli mästare krävdes ett mästarprov. I dag har vi kvar titlarna och en del av de äldre tankarna om vad en gesäll och mästare är. Men mycket har också ändrats.

Konstinramning klassas som ett smalt hantverksyrke, alltså ett yrkesområde som sysselsätter få personer och som präglas av fåmansföretag. När Maja Hallén började sin resa för att bli konstinramare fanns det inte någon renodlad utbildning. Det som fanns bedrevs i formen av yrkeshögskola och när det visade sig att för få personer blev yrkesverksamma efter utbildning var man tvungen att lägga ner den.

Gesäller och mästare

Gesällbrevet kräver att man utför ett fysiskt gesällprov som påvisar ens yrkesskicklighet. I provet testas man på de hantverkskunskaper som är viktigast för yrket. Gesällbrevet är en kvalitetsgaranti så att kunden kan vara säker på att hantverkaren är väl insatt i yrket. Systemet med gesällbrev finns i flera europeiska länder och i Sverige utfärdas varje år drygt 1000 gesällbrev. Exakt vilka krav som ställs på gesäller skiljer sig åt mellan olika yrken.

Mästarbrevet är det yttersta beviset på en hantverkares yrkesskicklighet. För att bli mästare måste man vara aktiv inom yrket samt ha ett gesällbrev. Man måste även ha arbetat professionellt i 10 000 dokumenterade timmar samt ha genomgått mästarutbildningen. Kraven på vad som krävs av en mästare anges i Sveriges lag och förordning om mästarbrev för hantverkare.

En hantverkare som missbrukar sitt yrke kan fråntas sitt mästarbrev.

Ansvariga för bestämmelserna kring gesäll- och mästarbrev är Sveriges hantverksråd som samarbetar med hantverksyrkenas olika branschföreningar.

Historiskt går traditionen med gesäller och mästare tillbaka till skråväsendet som kom till Sverige på 1300-talet. Modellen var väl utbyggd kring år 1700 då mästarna tog hand om gesäller och lärlingar.

Mästarregistrat är en sammanställning av alla Sveriges mästare. Där finns närmre 100 yrken och över 300 företag registrerade.

Källa: Sveriges hantverksråd

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMaja Hallén är mästare inom konstinramning och driver företaget Rama från en verkstad i Karlskrona. För henne handlar mästarrollen om mer än enbart hantverkskunnande. Foto: Anton Nilsson
Maja Hallén är mästare inom konstinramning och driver företaget Rama från en verkstad i Karlskrona. För henne handlar mästarrollen om mer än enbart hantverkskunnande. Foto: Anton Nilsson
Livsstil

Mästartiteln mer än enbart yrkesskicklighet

Anton Nilsson

Att vara mästare handlar inte bara om att vara kunnig inom sitt hantverk, utan även om att driva företag och vara en god förebild. Maja Hallén är mästare inom konstinramning och berättar här om sin resa och det ansvar som ligger på en mästare.

Titlarna gesäll och mästare härstammar från skråsystemet, där mästaren var den som fick starta företag för att sedan ta hand om gesäller och lärlingar. För att bli gesäll gjorde man ett gesällprov och för att bli mästare krävdes ett mästarprov. I dag har vi kvar titlarna och en del av de äldre tankarna om vad en gesäll och mästare är. Men mycket har också ändrats.

Konstinramning klassas som ett smalt hantverksyrke, alltså ett yrkesområde som sysselsätter få personer och som präglas av fåmansföretag. När Maja Hallén började sin resa för att bli konstinramare fanns det inte någon renodlad utbildning. Det som fanns bedrevs i formen av yrkeshögskola och när det visade sig att för få personer blev yrkesverksamma efter utbildning var man tvungen att lägga ner den.

Gesäller och mästare

Gesällbrevet kräver att man utför ett fysiskt gesällprov som påvisar ens yrkesskicklighet. I provet testas man på de hantverkskunskaper som är viktigast för yrket. Gesällbrevet är en kvalitetsgaranti så att kunden kan vara säker på att hantverkaren är väl insatt i yrket. Systemet med gesällbrev finns i flera europeiska länder och i Sverige utfärdas varje år drygt 1000 gesällbrev. Exakt vilka krav som ställs på gesäller skiljer sig åt mellan olika yrken.

Mästarbrevet är det yttersta beviset på en hantverkares yrkesskicklighet. För att bli mästare måste man vara aktiv inom yrket samt ha ett gesällbrev. Man måste även ha arbetat professionellt i 10 000 dokumenterade timmar samt ha genomgått mästarutbildningen. Kraven på vad som krävs av en mästare anges i Sveriges lag och förordning om mästarbrev för hantverkare.

En hantverkare som missbrukar sitt yrke kan fråntas sitt mästarbrev.

Ansvariga för bestämmelserna kring gesäll- och mästarbrev är Sveriges hantverksråd som samarbetar med hantverksyrkenas olika branschföreningar.

Historiskt går traditionen med gesäller och mästare tillbaka till skråväsendet som kom till Sverige på 1300-talet. Modellen var väl utbyggd kring år 1700 då mästarna tog hand om gesäller och lärlingar.

Mästarregistrat är en sammanställning av alla Sveriges mästare. Där finns närmre 100 yrken och över 300 företag registrerade.

Källa: Sveriges hantverksråd

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024