loadingIsa Segerhag och Amanda Borg är på väg för att besöka en patient. Foto: Region Skåne
Isa Segerhag och Amanda Borg är på väg för att besöka en patient. Foto: Region Skåne
Hälsa

Lyckat projekt med sjukhusvård i hemmet

Lotta Svedin

Sjukhus kommer även i framtiden att behövas för dem som är svårast sjuka men många skulle kunna vårdas i hemmet med hjälp av mobila sjukhusteam. Det visar projektet ”Akut sjukhusvård i hemmet” som Malmö universitetssjukhus testat under två år med mycket goda resultat och som nu blivit permanent.

I ett pressmeddelande skriver Region Skåne att projektet hittills bara visat positiva resultat. För halva kostnaden har patienter fått samma kvalitet som på sjukhus och både patienter och medarbetare är nöjdare. Patienter och anhöriga har känt sig trygga och är nöjda med vården.

”Jag tror faktiskt att mamma blev frisk fortare. Hon fick vara i sin hemmiljö samtidigt som hon kände sig trygg när teamet kom varje dag”, berättar en anhörig.

Under projektet har över 700 patienter fått akut specialiserad sjukvård i hemmet, dygnet runt. Enligt regionen har det varken inträffat några allvarliga avvikelser, vårdrelaterade infektioner eller fallskador.

– Målsättningen är att ge den bästa vården, oavsett om patienten ligger inlagd eller vårdas i hemmet. Tack vare att vi nu har både resurser och specialutbildad personal kan patienterna få en likvärdig vård i hemmet, konstaterar Linn Kennedy, områdeschef och medicinskt ansvarig för Mobilt sjukhusteam Malmö.

Enligt Region Skåne har det mobila teamet gjort nästan 7 000 hembesök hos patienter i alla åldrar och med olika sjukdomar. Vanligast är vård av patienter med svåra infektioner och av äldre, sköra patienter.

– En framgångsfaktor är att vi redan innan start hade ett inarbetat och bra samarbete med kommunen. Målsättningen är att patienter som i dag har kommunala insatser inte ska behöva åka till sjukhuset om vården kan ges i hemmet, fortsätter Linn Kennedy.

Isa Segerhag, som är enhetsansvarig sjuksköterska, menar att det är en stor fördel att patienterna tar ett större ansvar för sin vård. När de till exempel får kontrollera blodtrycket själva och ansvara för sina mediciner blir de mer medvetna om sin hälsa.

Patienterna både sover, äter och mår bättre när de får vara hemma. Och det är särskilt viktigt om de har husdjur.

– Det vi ser nu är förhoppningsvis bara början på ett helt nytt sätt att tänka och arbeta på.

Erfarenheten av liknande projekt internationellt visar att det är möjligt att vårda så många som 10–20 procent av sjukhusets alla inneliggande patienter i hemmet, säger Linn Kennedy i pressmeddelandet.

Skånes universitetssjukhus är först i landet med att vårda akut sjuka i hemmet och i augusti införs det i Lund.

För att få behandling i hemmet måste det vara medicinskt möjligt, patienten ska själv vilja och det ska vara till fördel för patienten.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingIsa Segerhag och Amanda Borg är på väg för att besöka en patient. Foto: Region Skåne
Isa Segerhag och Amanda Borg är på väg för att besöka en patient. Foto: Region Skåne
Hälsa

Lyckat projekt med sjukhusvård i hemmet

Lotta Svedin

Sjukhus kommer även i framtiden att behövas för dem som är svårast sjuka men många skulle kunna vårdas i hemmet med hjälp av mobila sjukhusteam. Det visar projektet ”Akut sjukhusvård i hemmet” som Malmö universitetssjukhus testat under två år med mycket goda resultat och som nu blivit permanent.

I ett pressmeddelande skriver Region Skåne att projektet hittills bara visat positiva resultat. För halva kostnaden har patienter fått samma kvalitet som på sjukhus och både patienter och medarbetare är nöjdare. Patienter och anhöriga har känt sig trygga och är nöjda med vården.

”Jag tror faktiskt att mamma blev frisk fortare. Hon fick vara i sin hemmiljö samtidigt som hon kände sig trygg när teamet kom varje dag”, berättar en anhörig.

Under projektet har över 700 patienter fått akut specialiserad sjukvård i hemmet, dygnet runt. Enligt regionen har det varken inträffat några allvarliga avvikelser, vårdrelaterade infektioner eller fallskador.

– Målsättningen är att ge den bästa vården, oavsett om patienten ligger inlagd eller vårdas i hemmet. Tack vare att vi nu har både resurser och specialutbildad personal kan patienterna få en likvärdig vård i hemmet, konstaterar Linn Kennedy, områdeschef och medicinskt ansvarig för Mobilt sjukhusteam Malmö.

Enligt Region Skåne har det mobila teamet gjort nästan 7 000 hembesök hos patienter i alla åldrar och med olika sjukdomar. Vanligast är vård av patienter med svåra infektioner och av äldre, sköra patienter.

– En framgångsfaktor är att vi redan innan start hade ett inarbetat och bra samarbete med kommunen. Målsättningen är att patienter som i dag har kommunala insatser inte ska behöva åka till sjukhuset om vården kan ges i hemmet, fortsätter Linn Kennedy.

Isa Segerhag, som är enhetsansvarig sjuksköterska, menar att det är en stor fördel att patienterna tar ett större ansvar för sin vård. När de till exempel får kontrollera blodtrycket själva och ansvara för sina mediciner blir de mer medvetna om sin hälsa.

Patienterna både sover, äter och mår bättre när de får vara hemma. Och det är särskilt viktigt om de har husdjur.

– Det vi ser nu är förhoppningsvis bara början på ett helt nytt sätt att tänka och arbeta på.

Erfarenheten av liknande projekt internationellt visar att det är möjligt att vårda så många som 10–20 procent av sjukhusets alla inneliggande patienter i hemmet, säger Linn Kennedy i pressmeddelandet.

Skånes universitetssjukhus är först i landet med att vårda akut sjuka i hemmet och i augusti införs det i Lund.

För att få behandling i hemmet måste det vara medicinskt möjligt, patienten ska själv vilja och det ska vara till fördel för patienten.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024