Lungtransplantationer kastar tvivel över Kinas donationsprogram
En 69-årig patient, tidigare smittad av KKP-viruset, genomgick en lungtransplantation på Wuxi People´s sjukhus den 29 februari, 2020. (skärmdump från en rapport av southcn.com)


I början av mars rapporterade Kinas statsmedier en rad artiklar om ”världens första” lungtransplantationer.

Den 29 februari utfördes världens första lungtransplantation på en patient som tidigare varit diagnostiserad med covid-19, av Chen Jingyu, läkare i Wuxi i Jiangsuprovinsen. Därefter utfördes tre liknande lungtransplantationer på äldre patienter den 1, 8 och 10 mars.

Epoch Times kallar det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, för KKP-viruset, eftersom det kinesiska kommunistpartiets mörkläggning och undermåliga hantering tillät viruset att spridas över hela Kina och orsaka en global pandemi. 

Samtliga organmottagare hade tidigare varit infekterade av KKP-viruset, men testade negativt vid tiden för transplantationerna, enligt de kinesiska rapporterna. Alla hade fått bestående skador på lungorna. De intuberades och sattes på ECMO-behandling före transplantationen.

Alla kinesiska rapporter gav väldigt knapphänt, men identisk information om källorna till lungorna: hjärndöda donatorer från en annan provins. Dessutom var väntetiden för att finna dessa matchande lungor endast timmar eller dagar.

Den 29 februari: Dubbel lungtransplantation – väntetid mindre än en dag

Som exempel kan vi titta på transplantationen utförd av Dr Chen Jingyu vid Wuxi People’s Hospital. Väntetiden för ett par lungor var mindre än en dag.

En 59-årig patient testade positivt för KKP-viruset den 26 januari. Den 7 februari intuberades han och sattes sedan på ECMO-behandling den 22 februari. Två dagar senare överfördes han till Wuxi Disease Hospital, uppenbarligen forftarande smittad.

Det var oklart hur den här patienten kom under behandling av Dr Chen vid Wuxi People’s Hospital.

I en intervju med Southern Metropolis Daily, förklarar Chen hur beslutet om att genomföra transplantationen togs. Chen berättade, ”Patientens lunga började blöda ymnigt den 28 februari. Hela lungan var fylld med blod och mycket spänd. Det var mycket nära att han dog. Under dessa förhållanden, och efter att ha diskuterat med experter på provinsnivå, beslutade vi att genomföra en akut lungtransplantation. Av en tillfällighet fanns det en donator.”

En dag senare, den 29 februari, transporterades lungorna från en hjärndöd donator 80 mil från Henanprovinsen till Wuxi med den så kallade ”green gateway (för organ)”, det vill säga höghastighetståget.

Till och med under normala omständigheter måste det inträffa ett mirakel för att hitta matchande lungor inom en dag, för att inte nämna mitt under den kaotiska situationen med KKP-viruset. Vem var donatorn? Hur blev donatorn hjärndöd? Vem hanterade organdonationsprocedurerna? Hur hanterade familjemedlemmarna situationen? Det finns alltför många obesvarade frågor.

Donatorer söker mottagare

Men det verkar finnas ett överflöd av ”hjärndöda donatorer” med perfekta lungor. Efter transplantationen berättade Chen för www.thepaper.cn vad som kan göras för att hjälpa patienter som är smittade av KKP-viruset. Han sade: ”Vi kan välja ut några allvarligt infekterade patienter i Wuhan som är lämpliga för lungtransplantation, de med hög (transplantations) framgångsgrad, de som är i 20-, 30-, 40- och 50-årsåldern. Vi vill rädda dem genom lungtransplantation.” Antydde Chen att omvänd matchning (donator söker mottagare) fortfarande pågår?

I de flesta länder har man normalt en pool med mottagare som väntar på en oförutsägbar händelse där en passande donator dör, vilket innebär att väntetiden för ett organ kan vara månader eller år. Särskilt med anledning av komplexiteten med lungtransplantationer är väntetiden i allmänhet flera år.

Den som matchar blod- och vävnadstypen hos mottagaren blir en ”hjärndöd donator”.

Men, enligt bevismaterial från oberoende undersökningar, har omvänd matchning blivit vanligt förekommande i Kina sedan år 2000. Det finns en bank med levande människor som väntar på att en mottagare ska checka in på sjukhuset. Den som matchar blod- och vävnadstypen hos mottagaren blir en ”hjärndöd donator”.

Fler lungtransplantationer – bara dagars väntetid

Veckan efter transplantationen den 29 februari kom rapporter om ytterligare tre transplantationer utförda på äldre patienter.

En 73-årig patient som tidigare varit smittad av KKP-viruset, på väg för lungtransplantation på Wuxi People’s sjukhus den 10 mars. (skärmdump från en Xinhuarapport)

Den 10 mars utförde Chen en lungtransplantation på en 73-årig patient, infekterad med KKP-viruset, och med underliggande diabetes och njurfunktionsproblem. Lungorna från en hjärndöd donator flögs från Guangzhou till Wuxi. Återigen ingen information om donatorn.

Samtidigt utfördes två lungtransplantationer på ett annat sjukhus 16 mil från Wuxi.

Den 1 mars genomgick en 66-årig kvinnlig patient (som testat positivt för KKP-viruset den 31 januari) en dubbel lungtransplantation vid Zhejiang University First Affiliated Hospital. Donatorn var från Hunanprovinsen. Chefen för lungtransplantationsavdelningen, Dr Han Weili, utförde transplantationen.

Den 1 mars 2020, utförde Zhejiang University First Affiliated Hospital en lungtransplantation på en 66-årig patient som tidigare varit infekterad med KKP-viruset. (skärmdump från en rapport av thepaper.ch)

Den 8 mars, på samma sjukhus, mottog en 70-årig patient som varit under ECMO-behandling sedan den 26 februari, lungor från en hjärndöd person i Jiangxiprovinsen.

Donationssiffror mycket lägre än transplantationssiffror

För de som känner till Kinas olagliga transplantationspraxis, som pågått sedan omkring år 2000, påminner detta om åren före 2015, då friska samvetsfångar dödades på begäran. Efter påtryckningar från det internationella samfundet inledde Kina ett påhittat ”organdonationsprogram” och meddelade att inga organ skulle tas från fångar efter den 1 januari, 2015.

Beväpnade med ett helt nytt ”organdonationsprogram” fortsatte Kinas transplantationsindustri att producera världsrekordsiffror över transplantationsoperationer, såsom de fåtal som nämns ovan. År 2017 uppgick de officiella transplantationssiffrorna till: 10 793 njurtransplantationer; 5 149 levertransplantationer; 299 lungtransplantationer; och 446 hjärttransplantationer. Kan ett organdonationsprogram efter endast två år leverera organ till över 16 687 transplantationsoperationer?

Xiaoxiang Morning Post, baserad i Hunanprovinsen, publicerade en artikel som visade det totala antalet organdonationer i Hunanprovinsen under en period av nio år. Fram till augusti 2019 donerade 2 233 donatorer 4 291 njurar, 1 623 levrar, 35 hjärtan och 11 lungor.

Låt oss titta på dessa siffror igen. Hunanprovinsen har en befolkning på nästan 70 miljoner människor. På nio år gav donationsprogrammet i genomsnitt 1,2 lungor per år. Kina har en befolkning på 1,4 miljarder. I grova drag skulle det innebära 24 lungdonationer på ett år.

Men det verkliga antalet lungtransplantationer visar en helt annan bild.

Kinas lungtransplantationsregister – hemligt och hanteras av ett sjukhus

Wuxi People’s Hospital, där Dr Chen Jingyu är biträdande chef, hanterar Kinas lungtransplantationsregister. Registret är inte öppet för allmänheten.

Vi kan dock få en glimt av siffrorna från kinesiska mediarapporter. I en artikel publicerad 2017, talade Dr Chen om lungtransplantationsutvecklingen i Kina, och gav nedanstående diagram som visar det totala antalet lungtransplantationer fram till 2016.

Kinas årliga antal lungtransplantationer rapporterat av Dr Chen Jingyu 2017. (skärmdump från en rapport på 112seo.com)

Chen sade: ”Wuxi People’s Hospitals siffror uppgår till 70 procent av nationens totala siffror. Under två månader under 2016 utförde vi 20 (lungtransplantationer) per månad. Vi har också genomfört 6 lungtransplantationer på 24 timmar. Vi har tre lungextraktionsteam. Åtminstone vad gäller vårt sjukhus, så är lungtransplantationer mycket utvecklade. Det är en vanlig bröstoperation.”

Kinas totala antal lungtransplantationer under 2017 och 2018 är 299 respektive 403 stycken.

Som många oberoende undersökningsrapporter tidigare har konstaterat, stämmer inte antalet donationer med antalet transplantationer i Kina.

ISHLT-statistik: I genomsnitt 28 lungtransplantationer per center och år

The International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) tar hand om International Thoracic Organ Transplant-registret, som registrerar hjärt- och lungtransplantationsdetaljer från omkring 300 kvalificerade transplantationscenter från länder med utvecklade organdonationssystem. Inget kinesiskt lungtransplantationscenter rapporterar uppgifter till det här registret.

Medan det kinesiska registret betraktas som en statshemlighet och är stängt för allmänheten, så är TTX uppgifter fritt tillgängliga för allmänheten. Uppgifterna som publiceras på ISHLS:s hemsida visar att det totala antalet lungtransplantationer på 139 center var 3 936 stycken under perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018. Det är ett genomsnitt på 28 lungtransplantationer per center och år. 

Lungtransplantationscenter i Peking – 154 lungtransplantationer utförda under de 18 första månaderna

China-Japan Friendship Hospital lungtransplantationscenter inrättades i mars 2017 i Peking. Chen är centrets biträdande chef. I november 2018 hade centret genomfört 154 lungtransplantationer. Sjukhuset var mycket stolta över att visa upp ett diagram över sin tillväxt som jämfördes mot världens tio bästa lungtransplantationscenter – de var världens snabbast växande center.

Lungtransplantationsmängden hos de tio främsta transplantationscentrena i världen, jämfört med den hos China-Japan Friendship Hospital (skärmdump från en rapport på jiankang.163.com)

Den röda linjen i tabellen visar China-Japan Friendship Hospitals siffror. Vad ligger egentligen bakom deras ovanliga tillväxtkurva?

Tribunalens bedömning: Organstölder fortsätter i Kina

Den 1 mars 2020 lämnade den oberoende tribunalen för organstöld från samvetsfångar i Kina, efter två års granskning av bevis och en mängd utfrågningar, sin slutliga dom: "Sjukhus i Kina har haft tillgång till en grupp donatorer vars organ kunde extraheras på begäran av dem … I den långsiktiga praxisen med organstöld har Falun Gong-utövare använts som källa – sannolikt den främsta källan – till organ för organstölderna."

Har organstölderna upphört med det nya donationssystemet?

Tribunalen säger: ”Det finns inga bevis för att praxisen (med organstöld) har upphört och tribunalen är övertygad om att den fortgår.”

Uppgifterna som framkommit genom de flertal lungtransplantationer som genomförts i Kina under KKP-viruspandemin, med matchande lungpar levererade inom några dagar, tyder starkt på att Kinas så kallade organdonationsprogram bidrar till att dölja de pågående organstölderna.

Kinas främste lungtransplantationskirurg

Kinas främste lungtransplantationskirurg, Dr Chen Jingyu, är också en aktiv användare på WeChat (en twitterliknande plattform). Han har 985 000 följare. Han postar regelbundet bilder av lungtransplantationer och har till och med haft live-sändningar under transaplantationer.

Dr Chen Jingyu (skärmdump av en rapport på jiankang.163.com)

Samtidigt som världen kämpar mot spridningen av KKP-viruset är Kinas främste lungtransplantationskirurg upptagen med att resa runt i landet och utföra lungtransplantationer. Den 12 mars reste Chen till Sichuanprovinsen och genomförde två lungtransplantationer på samma dag. De två mottagarna var båda 66 år gamla. Mirakulöst nog hittade man två ”hjärndöda donatorer” på samma sjukhus i Chongqing den 11 mars.

Dr Jabob Lavee, chef för hjärttransplantationsavdelningen på Sheba Medical Center i Israel, och en av grundarna till Doctors Against Forced Organ Harvesting, har kommenterat de senaste transplantationerna. Han sade till Epoch Times via e-post: ”Förutom att det lyfter fram den ovanligt korta väntetiden för lämpliga donatorer, så framstår det faktum att man ger donerade lungor till sådana patienter vid den här tidpunkten som ett ovanligt beslut, som kan utmanas medicinskt. Utan tvivel antyder det att det finns ett stort utbud av sådana lungor, och dessutom en oemotståndlig lust att bli vetenskapligt världsberömd.”

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.