Lomma betalar 400 000 kronor i hotellkostnader för nyanlända


Hittills i år har Lomma kommun i Skåne lagt ut omkring 400 000 kronor i hotellkostnader för nyanlända. Det är också en bidragande orsak till att Socialnämnden ser ut att gå back med 3,7 miljoner för 2018, skriver Sydsvenskan.

Den nya bosättningslagen trädde i kraft i mars 2016. Det innebär att kommunen har fått ligga i för att hitta bostäder åt nyanlända som har anvisats dit.

Förra året beslutade Länsstyrelsen att Lomma skulle ta emot 98 personer. Man lyckades hitta bostäder till alla. Men i år har det varit svårare.

Man har inget kommunalt bostadsbolag och har därför inte något eget bestånd av bostäder som man kan använda. Det har inneburit att man har tvingats fråga allmänheten och sedan hyrt ut rum eller lägenheter.

– Men de blir svårare och svårare att hitta, de som fanns har liksom fyllts upp, säger Sofia Forsgren Böhmer (M), ordförande för socialnämnden, till Sydsvenskan.

I maj i år kunde man inte hitta några bostäder. Kommunen tvingades därför placera barnfamiljer på hotell eller vandrarhem i Lomma eller Malmö.

Hittills i år har man betalat omkring 400 000 kronor i hotellräkningar. En av anledningarna till att Socialnämnden ser ut att gå back med 3,7 miljoner kronor är att man tvingats till dessa dyra lösningar.

Tvingas till åtstramade åtgärder

Kommunen kommer nu att tvingas ta till åtstramande åtgärder. Man har tillsatt en boendekoordinator som ska se till att minska hotellkostnaderna. Insatser i barn- och ungdomsvården kommer att ske i egen regi, vilket också gäller för vuxenvården.

Man kommer också att vara restriktiv vad gäller vikarietillsättning inom individ- och familjeomsorgen. Det blir också neddragningar av tjänster och sysselsättningsgrad när möjligheten finns.

Lomma har också som målsättning att nyanlända ska komma i arbete som fort som möjligt. Detta för att bland annat minska behovet av ekonomiskt bistånd, skriver tidningen.

Ytterligare nyanlända nästa år

Enligt en preliminär beräkning kommer kommunen att ta emot ytterligare 61 nyanlända nästa år. Vad gäller hela Skåne måste kommunerna runt om länet lösa bostäder för 1 032 personer som väntas komma nästa år, skriver Hem & Hyra.

Lomma kommun betalar just nu hotell för tre familjer. För en familj, en man, fru och fyra barn, betalar man 360 kronor per person och natt vad gäller hotellboende. På en månad blir det en kostnad på 65 000 kronor för bara en familj.

– Vi vill inte heller att barnfamiljer ska bo på hotell. Vi jobbar på alla fronter för att hitta hållbara boendelösningar men vi har en tuff uppgift. Familjer vill vi ha så nära oss som möjligt så att vi kan stötta dem på bästa sätt. Samtidigt ökar det egna ansvaret när man väljer att ta hit sin familj, säger Muris Catak, enhetschef inom Socialförvaltningen i Lomma kommun, till Hem & Hyra.

Lomma har dock en plan för att lösa bostadsbristen för de nyanlända. Man planerar att köpa Borgeby gårdshotell för 16,5 miljoner kronor. Det innebär att man kan lösa boendet för ett 40-tal nyanlända.