loadingMajoriteten av den arbetande befolkningen upplever i dag att de inte räcker till, vare sig på jobbet, hemma eller på fritiden. Foto: Shutterstock
Majoriteten av den arbetande befolkningen upplever i dag att de inte räcker till, vare sig på jobbet, hemma eller på fritiden. Foto: Shutterstock
Hälsa

Johan Holmsäter: Ledarskapet som skapar hälsa både på jobbet och hemma

Johan Holmsäter

Folk kan mer om hälsa i dag än när jag startade Friskis & Svettis för 45 år sedan, men kunskaperna ger inte önskvärd effekt. Fler besöker träningsanläggningar än på 70-talet, men den psykiska hälsan har aldrig varit sämre. Medelvikten är också på väg uppåt, medan tiden i rörelse per person och dag – trots alla gymkort – är på väg nedåt. Sveriges näringsliv kan rädda oss.


Begreppet hälsa är komplext men kan definieras som din känsla för sammanhang och mening i tillvaron. Bidrar starkt gör också det inflytande du har och det ansvar du tar för ditt liv. Tesen kallas för ”sense of coherence” [känsla av sammanhang] och lades fram av antropologen Aaron Antonovsky (1923–1994). Den kan lämpligen kompletteras med kunskaperna om att det finns ”friskfaktorer” som stimulerar hälsan och ger mer liv åt tillvaron. Docent Kristoffer Konarski (1947–2001), vid sin bortgång chef för IPM, Institutet för psykosocial medicin, vid Karolinska institutet i Stockholm, exemplifierade med följande friskfaktorer:

- Arbete.
- Meningsfulla sammanhang i tillvaron, också utanför jobbet.
- Sociala nätverk med familj, vänner, släktingar och arbetskamrater.
- Dagliga fysiska aktiviteter.
- Näringsriktig och god mat.

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMajoriteten av den arbetande befolkningen upplever i dag att de inte räcker till, vare sig på jobbet, hemma eller på fritiden. Foto: Shutterstock
Majoriteten av den arbetande befolkningen upplever i dag att de inte räcker till, vare sig på jobbet, hemma eller på fritiden. Foto: Shutterstock
Hälsa

Johan Holmsäter: Ledarskapet som skapar hälsa både på jobbet och hemma

Johan Holmsäter

Folk kan mer om hälsa i dag än när jag startade Friskis & Svettis för 45 år sedan, men kunskaperna ger inte önskvärd effekt. Fler besöker träningsanläggningar än på 70-talet, men den psykiska hälsan har aldrig varit sämre. Medelvikten är också på väg uppåt, medan tiden i rörelse per person och dag – trots alla gymkort – är på väg nedåt. Sveriges näringsliv kan rädda oss.


Begreppet hälsa är komplext men kan definieras som din känsla för sammanhang och mening i tillvaron. Bidrar starkt gör också det inflytande du har och det ansvar du tar för ditt liv. Tesen kallas för ”sense of coherence” [känsla av sammanhang] och lades fram av antropologen Aaron Antonovsky (1923–1994). Den kan lämpligen kompletteras med kunskaperna om att det finns ”friskfaktorer” som stimulerar hälsan och ger mer liv åt tillvaron. Docent Kristoffer Konarski (1947–2001), vid sin bortgång chef för IPM, Institutet för psykosocial medicin, vid Karolinska institutet i Stockholm, exemplifierade med följande friskfaktorer:

- Arbete.
- Meningsfulla sammanhang i tillvaron, också utanför jobbet.
- Sociala nätverk med familj, vänner, släktingar och arbetskamrater.
- Dagliga fysiska aktiviteter.
- Näringsriktig och god mat.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024