Lärare på Vivallaskolan slår larm: Ständiga slagsmål, bråk och stök


Flera lärare på Vivallaskolan i Örebro vittnar om en ohållbar arbetssituation. Några av dem berättar för Nerikes Allehanda om en vardag med slagsmål, bråk och stök och fula ord.

Den 4 april sjukskrev sig all personal på årskurs 2 samtidigt. Ett 80-tal barn skickades hem. Efter händelsen har flera lärare hört av sig till tidningen och berättat om den ohållbara situationen.

”Aldrig varit så illa som nu”

Skolan ska också spara och man har gjort sig av med 14 lärare. Samtidigt är det bara 36 procent av eleverna i årskurs 6 som har godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik.

– Det har aldrig varit så illa som nu, säger en lärare till NA, som menar att det är en vardag med för lite personal, stora barngrupper och ständiga bråk.

En annan person som arbetar på skolan förklarar att sjukskrivningarna i början av april var en protest och säger samtidigt att man inte orkar mer.

En anställd skriver i ett mejl till tidningen att det ska ha skett tre slagsmål bland barnen på en och samma dag.

– Det är en mycket råare ton mellan eleverna och det är en råare ton mellan eleverna och vuxna. Det är många fler kränkande ord och fler bråk, säger David Crawford, idrottslärare på skolan, till P4 Örebro.

Staffan Lindberg, lärare och mentor i årskurs fyra, säger till NA att man på 40 dagar hade mellan 350 och 400 tillbud. Dessa kunde vara att någon springer ut från klassrummet, sparkar på varandra eller rena slagsmål.

– Vi har regelrätta slagsmål i vår grupp varje dag.

Åsa Fahlström, rektor på Vivallaskolan, säger till tidningen att lärarna ”hade skäl att vara sjukskrivna” och menar samtidigt att man ”har många utmaningar”.

”Skolan har enorma behov”

Marlene Jörhag (KD), skolpolitiker i Örebro, har själv besökt skolan och säger till tidningen att det är ”en tuff situation och skolan har enorma behov”.

Många av eleverna i skolan är från ett utsatt område där det finns stora problem med socioekonomisk segregation, hög arbetslöshet och kriminalitet.

Samtidigt kommer det också många nyanlända till området och det finns barn som börjar på skolan utan att kunna språket.

Margareta Borg, som är förvaltningschef och den högsta ansvariga tjänsteman för skolorna i Örebro, säger till NA att Vivallaskolan har ”en budget på nio miljoner mer än en snittskola”. Hon säger att man ”jobbar tålmodigt med skolan” och att ”vi måste vara ännu mer systematiska med att hitta andra former för hur vi ska jobba”.

Flera föräldrar berättar att de har valt andra skolor till sina barn. Andra säger att man har försökt byta skola, men det har inte gått eftersom det har varit fullt på många andra håll.

Lärarförbundet har nu anmält skolan till Arbetsmiljöverket då man menar att arbetsmiljön är dålig och att det är en fara för personalens hälsa. Samtidigt understryker man att ärendet behandlas skyndsamt.

”Vi ser mycket allvarligt på rådande situation och agerar för att undvika sjukskrivningar och ännu sämre arbetsklimat”, skriver huvudskyddsombuden, enligt tidningen.