loadingEn person justerar en upphängd banderoll mot påtvingad organskörd från Falun Gong-utövare, i Hong Kong. Foto: Anthony Wallace/AFP via Getty Images
En person justerar en upphängd banderoll mot påtvingad organskörd från Falun Gong-utövare, i Hong Kong. Foto: Anthony Wallace/AFP via Getty Images
Utrikes

Läkare vill stoppa kinesisk forskning om organbyte

Dorothy Li

En grupp läkare och talespersoner för sjukvården uppmanar nu de internationella transplantationsföreningarna att avsluta samarbetet med kinesiska forskare och att bannlysa transplantationsrelaterade forskningsrapporter från Kina.

Anledningen till uppmaningen är att gruppen anser är att Kina begår människorättsbrott genom påtvingad organskörd.

Uppmaningen kommer en tid efter att den ideella transplantationsföreningen International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) uppgett att den inte längre antar kinesiska forskningsrapporter om organtransplantation, som ett led i att försöka få ett slut på de övergrepp som för närvarande utförs under den kommunistiska regimen.

The International Coalition to End Transplant Abuse in China

The International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) startades 2014 som en webbplattform som informerade om påtvingad organskörd från samvetsfångar i Kina. ETAC är en politiskt och religiöst oberoende organisation, som består av bland annat jurister, akademiker, forskare och människorättsadvokater. Arbetet syftar till att:

• Stötta de mänskliga rättigheterna genom att stoppa påtvingad organskörd i Kina.

• Ge rättvisa till dem som utsatts.

• Utbilda medicinsk personal, jurister och akademiker kring bevisen på påtvingad organskörd i Kina.

• Utbilda allmänheten om vikten av att stoppa påtvingad organskörd, genom bland annat föreläsningar, digitala seminarium, diskussionsgrupper, filmvisningar, filmproduktioner, publicering av rapporter och artiklar, samt tryckt material.

• Uppmana till fler utredningar av organindustrin i Kina.

• Mana till förändring i lagen för att få ett slut på den illegala organturismen, i synnerhet till Kina.

****

ETAC arbetar för att stoppa påtvingad organskörd.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEn person justerar en upphängd banderoll mot påtvingad organskörd från Falun Gong-utövare, i Hong Kong. Foto: Anthony Wallace/AFP via Getty Images
En person justerar en upphängd banderoll mot påtvingad organskörd från Falun Gong-utövare, i Hong Kong. Foto: Anthony Wallace/AFP via Getty Images
Utrikes

Läkare vill stoppa kinesisk forskning om organbyte

Dorothy Li

En grupp läkare och talespersoner för sjukvården uppmanar nu de internationella transplantationsföreningarna att avsluta samarbetet med kinesiska forskare och att bannlysa transplantationsrelaterade forskningsrapporter från Kina.

Anledningen till uppmaningen är att gruppen anser är att Kina begår människorättsbrott genom påtvingad organskörd.

Uppmaningen kommer en tid efter att den ideella transplantationsföreningen International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) uppgett att den inte längre antar kinesiska forskningsrapporter om organtransplantation, som ett led i att försöka få ett slut på de övergrepp som för närvarande utförs under den kommunistiska regimen.

The International Coalition to End Transplant Abuse in China

The International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) startades 2014 som en webbplattform som informerade om påtvingad organskörd från samvetsfångar i Kina. ETAC är en politiskt och religiöst oberoende organisation, som består av bland annat jurister, akademiker, forskare och människorättsadvokater. Arbetet syftar till att:

• Stötta de mänskliga rättigheterna genom att stoppa påtvingad organskörd i Kina.

• Ge rättvisa till dem som utsatts.

• Utbilda medicinsk personal, jurister och akademiker kring bevisen på påtvingad organskörd i Kina.

• Utbilda allmänheten om vikten av att stoppa påtvingad organskörd, genom bland annat föreläsningar, digitala seminarium, diskussionsgrupper, filmvisningar, filmproduktioner, publicering av rapporter och artiklar, samt tryckt material.

• Uppmana till fler utredningar av organindustrin i Kina.

• Mana till förändring i lagen för att få ett slut på den illegala organturismen, i synnerhet till Kina.

****

ETAC arbetar för att stoppa påtvingad organskörd.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024