loadingEn person justerar en upphängd banderoll mot påtvingad organskörd från Falun Gong-utövare, i Hong Kong. Foto: Anthony Wallace/AFP via Getty Images
En person justerar en upphängd banderoll mot påtvingad organskörd från Falun Gong-utövare, i Hong Kong. Foto: Anthony Wallace/AFP via Getty Images
Utrikes

Läkare vill stoppa kinesisk forskning om organbyte

Dorothy Li
Uppdaterad 2023-01-24Publicerad 2022-10-22

En grupp läkare och talespersoner för sjukvården uppmanar nu de internationella transplantationsföreningarna att avsluta samarbetet med kinesiska forskare och att bannlysa transplantationsrelaterade forskningsrapporter från Kina.

Anledningen till uppmaningen är att gruppen anser är att Kina begår människorättsbrott genom påtvingad organskörd.

Uppmaningen kommer en tid efter att den ideella transplantationsföreningen International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) uppgett att den inte längre antar kinesiska forskningsrapporter om organtransplantation, som ett led i att försöka få ett slut på de övergrepp som för närvarande utförs under den kommunistiska regimen.

The International Coalition to End Transplant Abuse in China

The International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) startades 2014 som en webbplattform som informerade om påtvingad organskörd från samvetsfångar i Kina. ETAC är en politiskt och religiöst oberoende organisation, som består av bland annat jurister, akademiker, forskare och människorättsadvokater. Arbetet syftar till att:

• Stötta de mänskliga rättigheterna genom att stoppa påtvingad organskörd i Kina.

• Ge rättvisa till dem som utsatts.

• Utbilda medicinsk personal, jurister och akademiker kring bevisen på påtvingad organskörd i Kina.

• Utbilda allmänheten om vikten av att stoppa påtvingad organskörd, genom bland annat föreläsningar, digitala seminarium, diskussionsgrupper, filmvisningar, filmproduktioner, publicering av rapporter och artiklar, samt tryckt material.

• Uppmana till fler utredningar av organindustrin i Kina.

• Mana till förändring i lagen för att få ett slut på den illegala organturismen, i synnerhet till Kina.

****

ETAC arbetar för att stoppa påtvingad organskörd.

Läs mer

Mest lästa

loadingEn person justerar en upphängd banderoll mot påtvingad organskörd från Falun Gong-utövare, i Hong Kong. Foto: Anthony Wallace/AFP via Getty Images
En person justerar en upphängd banderoll mot påtvingad organskörd från Falun Gong-utövare, i Hong Kong. Foto: Anthony Wallace/AFP via Getty Images
Utrikes

Läkare vill stoppa kinesisk forskning om organbyte

Dorothy Li
Uppdaterad 2023-01-24Publicerad 2022-10-22

En grupp läkare och talespersoner för sjukvården uppmanar nu de internationella transplantationsföreningarna att avsluta samarbetet med kinesiska forskare och att bannlysa transplantationsrelaterade forskningsrapporter från Kina.

Anledningen till uppmaningen är att gruppen anser är att Kina begår människorättsbrott genom påtvingad organskörd.

Uppmaningen kommer en tid efter att den ideella transplantationsföreningen International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) uppgett att den inte längre antar kinesiska forskningsrapporter om organtransplantation, som ett led i att försöka få ett slut på de övergrepp som för närvarande utförs under den kommunistiska regimen.

The International Coalition to End Transplant Abuse in China

The International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) startades 2014 som en webbplattform som informerade om påtvingad organskörd från samvetsfångar i Kina. ETAC är en politiskt och religiöst oberoende organisation, som består av bland annat jurister, akademiker, forskare och människorättsadvokater. Arbetet syftar till att:

• Stötta de mänskliga rättigheterna genom att stoppa påtvingad organskörd i Kina.

• Ge rättvisa till dem som utsatts.

• Utbilda medicinsk personal, jurister och akademiker kring bevisen på påtvingad organskörd i Kina.

• Utbilda allmänheten om vikten av att stoppa påtvingad organskörd, genom bland annat föreläsningar, digitala seminarium, diskussionsgrupper, filmvisningar, filmproduktioner, publicering av rapporter och artiklar, samt tryckt material.

• Uppmana till fler utredningar av organindustrin i Kina.

• Mana till förändring i lagen för att få ett slut på den illegala organturismen, i synnerhet till Kina.

****

ETAC arbetar för att stoppa påtvingad organskörd.

Rekommenderat