Läk dina känslomässiga sår med "Första hjälpen" för känslor
Foto: Callie Morgan, Unsplash


Alla vet hur man plåstrar om ett sår eller borstar tänderna för att undvika hål, men hur kommer det sig att vi inte fått lära oss hur man tar hand om känslomässiga sår? Vi kan skydda våra kroppar på ett grundläggande plan, men kan vi skydda våra sinnen och hjärtan? 

Det här är frågor som psykologen Guy Winch har funderat på i åratal. I sin bok ”Första hjälpen för känslor: praktiska råd när livet gör ont”, talar han om vikten av att sköta sin känslomässiga hygien – att ta hand om sina känslor och sinnen – lika noggrant som vi sköter om våra kroppar.

När du upplever känslomässig smärta – behandla dig själv med samma vänlighet som du skulle behandlat en nära vän, och motstå impulsen att vilja trycka ner dig själv.

”Det är dags att vi slutar skilja på vår fysiska och mentala hälsa. Det dags att vi gör dem mer jämlika”, säger han i ett ”TED talks” från 2014 med titeln ”Därför behöver vi öva oss i första hjälpen för känslor”.

Winch beskriver vanliga känslomässiga smärtor som vi kan uppleva i vardagen, och hur vi kan hantera dem.

Att bli avvisad

Föreställ dig det här: Du är på en första ”date”, och efter bara 10 minuter reser den sig upp, säger att den inte är intresserad och går. Hur skulle du hantera det? Många av oss skulle överväldigas av smärta, skam och självhat. Vårt negativa ”själv-prat” skulle troligtvis säga något i stil med: ”Jag borde inte ha sagt det där. Jag är så tjock och ful. Jag har inget intressant att säga. Inte konstigt att han avvisade mig”, säger Winch. 

Men Winch menar att vi borde ha en helt annan inställning. Att ha medkänsla med sig själv är nyckeln till att klara av att bli avvisad. Istället för att hårt kritisera sig själv och fokusera på sina fel, borde vi trösta oss själva på samma sätt som vi skulle trösta en vän. Det här hjälper till att bygga upp känslomässig återhämtningsförmåga och ger oss styrkan att övervinna avvisningen – och till och med att lära av den.

– Vår självkänsla är redan skadad och det gör ont. Varför skulle vi vilja skada den ännu mer? Vi skulle ju inte göra en fysisk skada värre med flit … men det gör vi med känslomässiga skador hela tiden. Varför? På grund av dålig känslomässig hygien, säger han.

Ensamhet

Under de senaste åren har forskningen upptäckt hur kronisk ensamhet kan orsaka djupa mentala, känslomässiga och fysiska skador. Vissa forskare har likställt de skadliga hälsoeffekterna av ensamhet med de som orsakas av tung rökning. Ensamhet är särskilt farligt, säger Winch, eftersom den vidmakthåller sig själv genom att snedvrida vår syn på oss själva och andra, vilket leder till ytterligare isolering.

När man har en god känslomässig hygien, så uppmärksammar man de här smärtsignalerna, som till exempel ofta återkommande känslor av ensamhet eller depression, förklarar han, och menar att bara genom att vara medveten om orsaken till vår känslomässiga smärta kan vi vidta åtgärder för att komma ur den.

– Man kan ju inte behandla ett känslomässigt sår om man inte ens vet att man är skadad.

Ältande

Ältande är när man tvångsmässigt upprepar störande händelser i tankarna – om och om igen, i timmar, dagar eller till och med veckor utan uppehåll. Ofta ältar vi när vi känner oss förödmjukade, förolämpade, rädda eller arga. Behovet av att älta kan vara väldigt starkt, vilket kan leda till en illusion om att det är viktigt, nödvändigt och användbart. I själva verket kan det vara mycket skadligt, menar Winch.

– När man ägnar så mycket tid åt överdrivna och negativa tankar, så utsätter man sig faktiskt för en stor risk för att utveckla depression, alkoholism, ätstörningar eller till och med hjärt- kärlsjukdomar. 

Vad kan man då göra när man fastnat i en negativ tanke-loop? ”Hitta en hälsosam distraktion. Tvinga dig själv att tänka på eller göra något annat”, säger han. Studier visar att så lite som en två-minuters distraktion kan bryta impulsen att älta för stunden, och kan bidra till att bygga en vana av att ha positiva tankar.

Misslyckande

Hur vi klarar av att hantera misslyckanden är direkt kopplat till hur vi ser på oss själva, säger Winch. Vissa människor ser direkt ett misslyckande som en del av sin identitet, vissa kan klara av en del besvikelser och motgångar innan de väl ger upp, medan andra kan klara av många misslyckanden utan att bli uppgivna, tack vare sin tro på sig själva och sina mål.

– Om ditt sinne försöker övertyga dig om att du är oförmögen att göra någonting, och du tror på det, så kommer du att börja känna dig hjälplös och du kommer att sluta försöka för tidigt, eller inte ens försöka alls. Då blir du ännu mer övertygad om att du inte kan lyckas. Det är orsaken till att så många människor befinner sig under sin faktiska potential. 

Låg självkänsla

Det bästa sättet att bygga upp självkänslan är att ta tag i våra ohälsosamma känslomässiga vanor och förändra dem, säger Winch. Att tillåta negativa vanor att frodas försämrar vårt egenvärde och vår hälsa.

– När din självkänsla är låg är du mer mottaglig för stress och oro. Att misslyckas och bli avvisad gör ondare, och det tar längre tid att läka.

Du behöver vara proaktiv och skydda din självkänsla genom att vara medkännande mot dig själv. När du upplever känslomässig smärta – behandla dig själv med samma vänlighet som du skulle behandlat en nära vän, och motstå impulsen att vilja trycka ner dig själv. Även om det inte känns naturligt till en början, så formas med tiden en känslomässig styrka, uppbyggd av varje tanke och beslut som vi tar. 

– Genom att agera när du känner dig ensam, genom att ändra din inställning till misslyckanden, genom att skydda din självkänsla och bekämpa negativa tankar, så kommer du inte bara att läka dina känslomässiga sår, utan även bygga upp din känslomässiga återhämtningsförmåga. Du kommer att blomstra och må bra, säger Winch.

Texten är översatt från engelska, läs den urprungliga artikeln här