loading
De dagliga valen under en mandatperiods resterande 1 460 dagar har sammantaget den avgörande effekten på händelseutvecklingen. Foto: Sofia Drevemo
De dagliga valen under en mandatperiods resterande 1 460 dagar har sammantaget den avgörande effekten på händelseutvecklingen. Foto: Sofia Drevemo
Kultur

Krönika: Val varje dag – året runt

Mats Lindberg
Publicerad 2022-08-06

Snart är det val till landets riksdag och de politiska partiernas företrädare visar sin kunskap inom ämnet Manipulation av människor. En lönsam verksamhet för dem som lyckas bäst inom taskspeleriet.

Man får ibland höra att det skulle vara någon slags plikt att sanktionera skådespelet genom att delta en gång vart fjärde år. Men då kan man faktiskt ställa sig frågan: Varför? Varför rösta på löften som ändå kommer att brytas? Och på de beprövade partier som inte ens klarar landets elförsörjning? 

En kunnig väljare som just denna dag gör ett medvetet val kan förstås göra så, men han eller hon försöker förmodligen att göra medvetna val även de övriga 1 460 dagarna under aktuell tidsperiod. Val som många gånger kan vara viktigare.

Läs mer

Mest lästa

loading
De dagliga valen under en mandatperiods resterande 1 460 dagar har sammantaget den avgörande effekten på händelseutvecklingen. Foto: Sofia Drevemo
De dagliga valen under en mandatperiods resterande 1 460 dagar har sammantaget den avgörande effekten på händelseutvecklingen. Foto: Sofia Drevemo
Kultur

Krönika: Val varje dag – året runt

Mats Lindberg
Publicerad 2022-08-06

Snart är det val till landets riksdag och de politiska partiernas företrädare visar sin kunskap inom ämnet Manipulation av människor. En lönsam verksamhet för dem som lyckas bäst inom taskspeleriet.

Man får ibland höra att det skulle vara någon slags plikt att sanktionera skådespelet genom att delta en gång vart fjärde år. Men då kan man faktiskt ställa sig frågan: Varför? Varför rösta på löften som ändå kommer att brytas? Och på de beprövade partier som inte ens klarar landets elförsörjning? 

En kunnig väljare som just denna dag gör ett medvetet val kan förstås göra så, men han eller hon försöker förmodligen att göra medvetna val även de övriga 1 460 dagarna under aktuell tidsperiod. Val som många gånger kan vara viktigare.

Rekommenderat