loadingSocialdemokrati är den rådande politiska ideologin i många europeiska länder. Emellertid, på ingen plats har ett socialdemokratiskt parti varit lika dominerande i alla delar av samhället som i Sverige. Foto: Shutterstock
Socialdemokrati är den rådande politiska ideologin i många europeiska länder. Emellertid, på ingen plats har ett socialdemokratiskt parti varit lika dominerande i alla delar av samhället som i Sverige. Foto: Shutterstock
Kultur

Krönika: Socialdemokratins uppkomst och eftermäle

Sebastian Lindgren

Många har i dag en positiv bild av socialismen. Minnena från 1900-talets sociala experiment har tynat bort från människors medvetande; samma idéer uppträder då i ny skepnad, och samma spöke som Karl Marx beskrev 1848, tycks ånyo hemsöka Europa.

Vänstersinnade utmålar ideligen socialismen som en barmhärtig frihetsideologi. Detta är i synnerhet fallet när det kommer till socialdemokratin, som under 1900-talet skulle lägga grunden för den så kallade nordiska modellen. Staten kom att betraktas som en frälsare, vilken i kraft av sin välfärds- och utjämningspolitik skulle rädda mänskligheten genom att bygga ett nät av trygghet kring medborgaren och tillförsäkra alla livets nödvändigheter – från vaggan till graven. Såväl folkbildning och sjukvård som pension och socialförsäkringar ingick i det sociala kontrakt som sedermera kallades Folkhemmet.

Socialismen spirade ur upplysningens rationalism. Det var en idé som bottnade i tanken på att höja människan över det gudomliga, vilket i allt högre grad skiftade hennes fokus från det översinnliga, till det materiella och jordiska. Med hjälp av förnuftet skulle mänskligheten kasta om naturens ordning och skapa det utopiska samhället.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSocialdemokrati är den rådande politiska ideologin i många europeiska länder. Emellertid, på ingen plats har ett socialdemokratiskt parti varit lika dominerande i alla delar av samhället som i Sverige. Foto: Shutterstock
Socialdemokrati är den rådande politiska ideologin i många europeiska länder. Emellertid, på ingen plats har ett socialdemokratiskt parti varit lika dominerande i alla delar av samhället som i Sverige. Foto: Shutterstock
Kultur

Krönika: Socialdemokratins uppkomst och eftermäle

Sebastian Lindgren

Många har i dag en positiv bild av socialismen. Minnena från 1900-talets sociala experiment har tynat bort från människors medvetande; samma idéer uppträder då i ny skepnad, och samma spöke som Karl Marx beskrev 1848, tycks ånyo hemsöka Europa.

Vänstersinnade utmålar ideligen socialismen som en barmhärtig frihetsideologi. Detta är i synnerhet fallet när det kommer till socialdemokratin, som under 1900-talet skulle lägga grunden för den så kallade nordiska modellen. Staten kom att betraktas som en frälsare, vilken i kraft av sin välfärds- och utjämningspolitik skulle rädda mänskligheten genom att bygga ett nät av trygghet kring medborgaren och tillförsäkra alla livets nödvändigheter – från vaggan till graven. Såväl folkbildning och sjukvård som pension och socialförsäkringar ingick i det sociala kontrakt som sedermera kallades Folkhemmet.

Socialismen spirade ur upplysningens rationalism. Det var en idé som bottnade i tanken på att höja människan över det gudomliga, vilket i allt högre grad skiftade hennes fokus från det översinnliga, till det materiella och jordiska. Med hjälp av förnuftet skulle mänskligheten kasta om naturens ordning och skapa det utopiska samhället.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024