loading
Vad vill egentligen Kristdemokraterna med svensk sjukvård? Tänker partiet berätta hela sanningen före valet? Foto: Bilbo Lantto
Vad vill egentligen Kristdemokraterna med svensk sjukvård? Tänker partiet berätta hela sanningen före valet? Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Krönika: Hvad vilja Kristdemokraterna – varför inte fråga dem?

Anders Mansten

Lars Bernhoff från Bromma har i ett vänligt mejl ställt frågan tillsammans med uppmaningen: ”Vad är det för reform som kan vända kurvan rätt som du som insider kan bedöma kan bli en vändning. Jag ser inga eller väldigt få artiklar som kommer fram till pudelns kärna. Har du redan skrivit så tål det nog att vrida och vända på igen. Den avslutande frågan finns inget bra svar på hos politiken som det verkar.”


Det handlar förstås om sjukvården och fordrar kanske flera svar. ”Hvad vilja Socialdemokraterna? En granskning af samhällets fysionomi sätter oss i stånd att uppfatta och förstå hvad Socialdemokraterna vilja. Låt oss vid denna granskning hålla oss till vårt ’eget kära fädernesland’ till Sverige.

Här som öfverallt der ett folk bygger och bor måste det arbetas för tillvaron. Jorden måste plöjas, sås och skördas. Grufvans schakt måste borras och sprängas. Skogens alster uttagas. Hafvets, sjöarnes och strömmarnes rikedomar måste uppdragas.” (Jönköping 1904). Slutstrofen: ”Döm icke ett parti förrän ni lärt känna det!”

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Vad vill egentligen Kristdemokraterna med svensk sjukvård? Tänker partiet berätta hela sanningen före valet? Foto: Bilbo Lantto
Vad vill egentligen Kristdemokraterna med svensk sjukvård? Tänker partiet berätta hela sanningen före valet? Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Krönika: Hvad vilja Kristdemokraterna – varför inte fråga dem?

Anders Mansten

Lars Bernhoff från Bromma har i ett vänligt mejl ställt frågan tillsammans med uppmaningen: ”Vad är det för reform som kan vända kurvan rätt som du som insider kan bedöma kan bli en vändning. Jag ser inga eller väldigt få artiklar som kommer fram till pudelns kärna. Har du redan skrivit så tål det nog att vrida och vända på igen. Den avslutande frågan finns inget bra svar på hos politiken som det verkar.”


Det handlar förstås om sjukvården och fordrar kanske flera svar. ”Hvad vilja Socialdemokraterna? En granskning af samhällets fysionomi sätter oss i stånd att uppfatta och förstå hvad Socialdemokraterna vilja. Låt oss vid denna granskning hålla oss till vårt ’eget kära fädernesland’ till Sverige.

Här som öfverallt der ett folk bygger och bor måste det arbetas för tillvaron. Jorden måste plöjas, sås och skördas. Grufvans schakt måste borras och sprängas. Skogens alster uttagas. Hafvets, sjöarnes och strömmarnes rikedomar måste uppdragas.” (Jönköping 1904). Slutstrofen: ”Döm icke ett parti förrän ni lärt känna det!”

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024