loading

Vad innebär utbildning egentligen, och vad ska slutresultatet bli? Foto: Pressmaster/Shutterstock
Vad innebär utbildning egentligen, och vad ska slutresultatet bli? Foto: Pressmaster/Shutterstock
Kultur

Krönika: Hur kan vi bäst utbilda våra barn?

James Sale
Publicerad 2022-06-18

När det är dags att tänka igenom vilken skola våra barn ska gå i så räcker det inte, tycker jag, att bara välja den ”bästa” skolan; vi måste tänka djupare än så, eftersom den ”bästa” skolan inte nödvändigtvis är bäst för just ditt barn. Vi ser detta tydligt när föräldrar med fler än ett barn gör olika val för vart och ett av dem.


Dessutom betyder ”bäst” ofta inte särskilt mycket. Det kanske bara betyder den dyraste eller exklusivaste, i de fall vi håller oss till privatskolor. Om vi väljer allmänna skolor kan det betyda den populäraste eller mest uppmärksammade, och vars rykte kanske bara beror på en enda faktor, som tentamensresultaten.

Att den som klarat många tentor skulle vara bildad, den tanken borde få reflekterande människor att haja till. För visst är sann bildning mycket vidare än att bara göra karriär inom ett smalt område genom att klara allt svårare examinationer.

Läs mer

Mest lästa

loading

Vad innebär utbildning egentligen, och vad ska slutresultatet bli? Foto: Pressmaster/Shutterstock
Vad innebär utbildning egentligen, och vad ska slutresultatet bli? Foto: Pressmaster/Shutterstock
Kultur

Krönika: Hur kan vi bäst utbilda våra barn?

James Sale
Publicerad 2022-06-18

När det är dags att tänka igenom vilken skola våra barn ska gå i så räcker det inte, tycker jag, att bara välja den ”bästa” skolan; vi måste tänka djupare än så, eftersom den ”bästa” skolan inte nödvändigtvis är bäst för just ditt barn. Vi ser detta tydligt när föräldrar med fler än ett barn gör olika val för vart och ett av dem.


Dessutom betyder ”bäst” ofta inte särskilt mycket. Det kanske bara betyder den dyraste eller exklusivaste, i de fall vi håller oss till privatskolor. Om vi väljer allmänna skolor kan det betyda den populäraste eller mest uppmärksammade, och vars rykte kanske bara beror på en enda faktor, som tentamensresultaten.

Att den som klarat många tentor skulle vara bildad, den tanken borde få reflekterande människor att haja till. För visst är sann bildning mycket vidare än att bara göra karriär inom ett smalt område genom att klara allt svårare examinationer.

Rekommenderat