loading


Flyktingboende för ensamkommande barn. Foto: Jessica Gow/TT-arkivbild
Flyktingboende för ensamkommande barn. Foto: Jessica Gow/TT-arkivbild
Inrikes

Kraftigt resultatfall för utrikesfödda elever

Epoch Times

Andelen skolelever som kommit till Sverige efter sju års ålder och uppnått godkända skolresultat har kraftigt fallit sedan 1998.

Allra värst är situationen för barn födda i Afrika liksom ensamkommande flyktingbarn, enligt en ny rapport.

Studien publiceras av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) och visar på en markant nedgång när det gäller studieresultat. När andelen elever som invandrat före sju års ålder och som fått godkänt i svenska, matematik och engelska i princip är oförändrad så är situationen betydligt värre gällande åldersgruppen sju år och äldre.

1998 var det 70 procent som klarade sig med godkända slutbetyg i årskurs nio, 2014 hade siffran minskat till hälften av eleverna, 50 procent.

– De som anlänt under senare år har varit betydligt äldre vid ankomsten, vilket betyder att de har mindre tid att uppnå målen i skolan, säger Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och en av två författare till rapporten.

Geografiska skillnader

I rapporten tas också geografiska skillnader upp. Barn och ungdomar födda i Afrika samt ensamkommande flyktingbarn löper en signifikant högre risk att inte klara skolan. Bara 20-30 procent av de ensamkommande barnen har de senaste åren fått godkänt i svenska, matematik och engelska.

– De här grupperna sticker ut i den bemärkelsen att de har en väldigt hög genomsnittlig ålder vid ankomst till Sverige. Bland ensamkommande är genomsnittsåldern strax under tolv år medan det är 8,5 år för gruppen utrikesfödda som helhet, säger Hans Grönqvist.

När det gäller skillnad mellan inrikes och utrikesfödda elever spelar samtidigt klasstorlek och lärarnas behörighet mindre roll enligt rapporten. Tungt vägande faktorer är i stället socioekonomiska bakgrunder och bostadsområde. Därför måste åtgärder riktas mot såväl barnens föräldrar som bostadssegregationen, skriver rapportförfattarna.

Lottning inte rätt väg

Däremot ser Hans Grönqvist mindre betydelse av Skolkommissionens förslag om lottning till attraktiva skolor.

– Det skulle ha viss effekt men jämför man med andra policys skulle det troligtvis spela mindre roll, säger han.

(TT)

Rapporten från Eso

Data för elever som gick ut årskurs 9 under perioden 1998-2014 visar på betydande skillnader i studieresultaten mellan elever födda utomlands respektive i Sverige.

2014 var det strax över 90 procent av alla inrikesfödda elever som uppnådde gymnasiebehörighet, för utrikesfödda elever var siffran 65 procent.

Skillnaden ökar kraftigt från omkring 2008, vilket förklaras med demografisk förändring gällande födelseregion och ankomstålder.

Källa: Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading


Flyktingboende för ensamkommande barn. Foto: Jessica Gow/TT-arkivbild
Flyktingboende för ensamkommande barn. Foto: Jessica Gow/TT-arkivbild
Inrikes

Kraftigt resultatfall för utrikesfödda elever

Epoch Times

Andelen skolelever som kommit till Sverige efter sju års ålder och uppnått godkända skolresultat har kraftigt fallit sedan 1998.

Allra värst är situationen för barn födda i Afrika liksom ensamkommande flyktingbarn, enligt en ny rapport.

Studien publiceras av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) och visar på en markant nedgång när det gäller studieresultat. När andelen elever som invandrat före sju års ålder och som fått godkänt i svenska, matematik och engelska i princip är oförändrad så är situationen betydligt värre gällande åldersgruppen sju år och äldre.

1998 var det 70 procent som klarade sig med godkända slutbetyg i årskurs nio, 2014 hade siffran minskat till hälften av eleverna, 50 procent.

– De som anlänt under senare år har varit betydligt äldre vid ankomsten, vilket betyder att de har mindre tid att uppnå målen i skolan, säger Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och en av två författare till rapporten.

Geografiska skillnader

I rapporten tas också geografiska skillnader upp. Barn och ungdomar födda i Afrika samt ensamkommande flyktingbarn löper en signifikant högre risk att inte klara skolan. Bara 20-30 procent av de ensamkommande barnen har de senaste åren fått godkänt i svenska, matematik och engelska.

– De här grupperna sticker ut i den bemärkelsen att de har en väldigt hög genomsnittlig ålder vid ankomst till Sverige. Bland ensamkommande är genomsnittsåldern strax under tolv år medan det är 8,5 år för gruppen utrikesfödda som helhet, säger Hans Grönqvist.

När det gäller skillnad mellan inrikes och utrikesfödda elever spelar samtidigt klasstorlek och lärarnas behörighet mindre roll enligt rapporten. Tungt vägande faktorer är i stället socioekonomiska bakgrunder och bostadsområde. Därför måste åtgärder riktas mot såväl barnens föräldrar som bostadssegregationen, skriver rapportförfattarna.

Lottning inte rätt väg

Däremot ser Hans Grönqvist mindre betydelse av Skolkommissionens förslag om lottning till attraktiva skolor.

– Det skulle ha viss effekt men jämför man med andra policys skulle det troligtvis spela mindre roll, säger han.

(TT)

Rapporten från Eso

Data för elever som gick ut årskurs 9 under perioden 1998-2014 visar på betydande skillnader i studieresultaten mellan elever födda utomlands respektive i Sverige.

2014 var det strax över 90 procent av alla inrikesfödda elever som uppnådde gymnasiebehörighet, för utrikesfödda elever var siffran 65 procent.

Skillnaden ökar kraftigt från omkring 2008, vilket förklaras med demografisk förändring gällande födelseregion och ankomstålder.

Källa: Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024