loading
Kultur

Kommentar: Välgörenhet – det gudomliga gynnar de godhjärtade

Sebastian Lindgren
Uppdaterad 2022-05-28Publicerad 2022-05-27

I den kristna etikläran är ”de sju heliga dygderna”, också kallade ”de sju himmelska dygderna”, de positiva spegelegenskaperna till ”de sju dödssynderna”. För att uppnå ett fullbordat andligt liv och vara i harmoni med omvärlden är det nödvändigt att kultivera dessa sju dygder, vilka är ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flit.

Caritas är den latinska term som inom kristendomen används för att beskriva den heliga dygden välgörenhet, vilken ställs i motsats till dödssynden girighet. Engelskans ”charity” och ”to care” härstammar från samma etymologi och syftar på barmhärtighet och nåd för de behövande, som en humanitär gärning, utan tanke på egenintresse.

I den ursprungliga grekiska Bibeln är emellertid den vedertagna termen ”agape”, vilken i modern tid ofta översätts som ”kärlek”. Men kärlek har många tolkningar, och i grekiskan gjorde man exempelvis en tvär och tydlig åtskillnad mellan ”philia” (broderlig kärlek), ”storge” (kärlek till familjen) och ”eros”, vilket syftar på romantisk affektion mellan man och kvinna. Agape skulle kort och gott kunna översättas som ”barmhärtighet” – ett ädlare uttryck.

Läs mer

Mest lästa

loading
Kultur

Kommentar: Välgörenhet – det gudomliga gynnar de godhjärtade

Sebastian Lindgren
Uppdaterad 2022-05-28Publicerad 2022-05-27

I den kristna etikläran är ”de sju heliga dygderna”, också kallade ”de sju himmelska dygderna”, de positiva spegelegenskaperna till ”de sju dödssynderna”. För att uppnå ett fullbordat andligt liv och vara i harmoni med omvärlden är det nödvändigt att kultivera dessa sju dygder, vilka är ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flit.

Caritas är den latinska term som inom kristendomen används för att beskriva den heliga dygden välgörenhet, vilken ställs i motsats till dödssynden girighet. Engelskans ”charity” och ”to care” härstammar från samma etymologi och syftar på barmhärtighet och nåd för de behövande, som en humanitär gärning, utan tanke på egenintresse.

I den ursprungliga grekiska Bibeln är emellertid den vedertagna termen ”agape”, vilken i modern tid ofta översätts som ”kärlek”. Men kärlek har många tolkningar, och i grekiskan gjorde man exempelvis en tvär och tydlig åtskillnad mellan ”philia” (broderlig kärlek), ”storge” (kärlek till familjen) och ”eros”, vilket syftar på romantisk affektion mellan man och kvinna. Agape skulle kort och gott kunna översättas som ”barmhärtighet” – ett ädlare uttryck.

Rekommenderat