Kommentar: Ingen stark återhämtning i den amerikanska ekonomin
En kund går förbi en skylt med ett jobberbjudande i en Bevmo-butik i Larkspur i Kalifornien den 2 april 2021. Foto: Justin Sullivan/Getty Images


Återhämtningen av den amerikanska ekonomin är i själva verket mycket svag, speciellt med tanke på de kraftiga monetära och finanspolitiska stimulanserna och de allmänt höga förväntningarna på ökad BNP.  

Återhämtningen av den amerikanska bruttonationalprodukten under 2021 har ganska samstämmigt bedömts landa på omkring 6,5 procent.  Därmed borde ingen jubla över en arbetslöshet på 5,9 procent och blott 58 procents sysselsättning av befolkningen som helhet. Än värre är att sysselsättningsgraden hos den arbetsföra delen av befolkningen stått stilla på 61,1 procent i tio månader. Vidare har Bloomberg Economics visat att den amerikanska arbetslösheten skulle vara 8,4 procent om den sjunkande sysselsättningsgraden exkluderas.

Även i EU-länderna är sysselsättningen oroande. I jämförelse med den extremt svaga europeiska arbetsmarknaden kan USA:s jobbåterhämtning rent av framstå som stark. I maj låg den säsongsmässigt justerade arbetslösheten i EU på 7,9 procent, en marginell minskning från 8,1 procent i april. Dessa siffror, som publicerats av Eurostat, inkluderar inte de sex miljoner anställningar med permitteringsstöd som fortfarande finns kvar i statistiken från EU.

”Eurostat uppskattar att cirka 15,3 miljoner män och kvinnor inom EU, varav cirka 12,8 miljoner i euroområdet, var arbetslösa i maj 2021”, anger man i ett uttalande.

Jämfört med maj 2020 ökade arbetslösheten med 949 000 personer i EU och med 803 000 personer i euroområdet.

Trots en stark återhämtning av inköpschefsindex (PMI) är sysselsättningskomponenten fortfarande svag. Arbetslösheten i euroområdet skulle vara närmare elva procent om anställningarna med permitteringsstöd inkluderades.

Den nedslående återhämtningen på arbetsmarknaden är uppseendeväckande med tanke på att USA genomför sina största finanspolitiska och monetära stimulanser på decennier. Ingen kan på allvar betrakta dessa jobbsiffror som positiva mitt i enorma budgetunderskott och monetära stimulanser. Det så kallade keynesianska miraklet med statliga utgifter och intervention från centralbanken har återigen misslyckats.

Vi måste också komma ihåg att dessa siffror är ett faktum trots att återhämtningen inom tjänstesektorn är bättre än förväntat. Risken för en återhämtning utan jobbtillväxt blir allt tydligare.

Vi uppskattar att arbetslösheten och förvärvsfrekvensen från 2019 inte kommer att vara återställd i USA förrän 2025 – under förutsättning att det inte inträffar någon finansiell eller ekonomisk kris i processen. Än värre är det i EU där vi bedömer att närmare 30 procent av anställningarna med permitteringsstöd inte är tillbaka ens 2025.

Den långsamma jobbåterhämtningen bör inte ignoreras eller underskattas av ekonomerna. En artificiell ökning av BNP som drivs av skulder och underskottsutgifter tillsammans med svag jobbtillväxt är också ett bra recept på skuldkris. Detta i en stagnerande ekonomi där skapandet av arbetstillfällen avtar än mer.

När rökridån från de monetära och finansiella stimulanserna skingras kommer vi sannolikt att få se en återgång till den misslyckade modellen med svag tillväxt och hög skuldsättning som kännetecknade återhämtningen 2010–2018, men därtill också en alarmerande ökning av statens omfattning och interventionism. Större inblandning från staten leder till ökad skuldsättning, mindre tillväxt och miljontals människor utan jobb.

Det komiska är att många kommer att skylla den dåliga återhämtningen på kapitalismen och nyliberalismen, trots att det vi ser är ett resultat av att staten och det offentliga lagt beslag på enorma ekonomiska resurser.

Daniel Lacalle är chefsekonom vid hedgefonden Tressis och författare till böckerna Freedom or Equality, Escape from the Central Bank Trap och Life in the Financial Markets.

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!