Kina öppnar för att åtala åttaåringar som förolämpar "partiets hjältar"
Kinesisk soldat framför porträttet av Mao på Himmelska fridens torg i Peking. Foto: Feng Li/Getty Images


”Personer som skadar hjältarnas och martyrernas namn, porträtt, rykte eller heder” kommer att hållas ansvariga, rapporterade Kinesiska kommunistpartiets nyhetsbyrå Xinhua den 13 mars. Det handlar om en rad som lagts till i ett lagförslag.

Xinhua noterade att enligt lagförslaget skulle barn som bara är åtta år anses ha ”kapacitet för samhälleligt agerande”. Man föreslår en sänkning av den åldersgränsen, som nu ligger på tio år. Ett tidigare utkast övervägde att åldern för när man ska kunna åtalas för hädelse mot partiets martyrer skulle sänkas till sex år.

Kinesiska kommunistpartiet vakar hårt över bilden av partiets historia och skönmålar och manipulerar fakta för att få dess maktövertagande efter störtandet av den kinesiska republiken 1949 att framstå som både en historisk oundviklighet och en välsignelse för det kinesiska folket.

Xinhua citerade icke namngivna partitjänstemän som sade att ”vissa personer har med onda avsikter smutskastat och förolämpat hjältar och martyrer genom att förvränga sanningen och förtala dem, vilket skadat allmänhetens intressen och lett till negativa sociala konsekvenser”.

Initiativet till lagen kom från Nationella folkkongressen, Kinas parlament på papperet, som i praktiken bara sätter en godkännandestämpel på kommunistpartiets politik och ideologi.

Kinesiska kommunistpartiet föredrar att undvika en mer heltäckande diskussion kring dess förflutna, utan håller fast vid officiellt godkända narrativ och individer. I juli i förra året meddelade Zhang Shujun på partiets historieforskningscenter ett initiativ för att ”vinna över den allmänna opinionen med övertygande och inspirerande historier om partiets historiska landvinningar”, som det stod i statliga Global Times.

I sin propaganda har kommunistpartiet kombinerat halvt mytiska berättelser om heroiska personer med sina ideologiska budskap om revolution, klasskamp och lojalitet till partiet, som man framställer som om de vore något kineserna inte hade kunnat leva utan.

En berömd sådan figur är soldaten Lei Feng, som framhålls som en arketypiskt stark men förtryckt kines av utmärkt klassbakgrund, som osjälviskt ägnade sitt korta liv åt att arbeta för den store ledaren Mao Zedong. Många forskare är skeptiska till Lei Fengs påstådda stordåd, eller om han ens funnits på riktigt, men i Kina firar man fortfarande ”lär av Lei Feng-dagen”, en officiell helgdag.