loadingFolktomma serverhallar – är detta Europas nya industri när tillverkningsindustri flyttar till andra delar av världen? Foto: MindAtLarge/Shutterstock
Folktomma serverhallar – är detta Europas nya industri när tillverkningsindustri flyttar till andra delar av världen? Foto: MindAtLarge/Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Minskande användning av el i Europa

Jan Blomgren

Användningen av el har nu minskat under två år i Europa. Denna minskning beror till stor del på att elintensiv industri flyttat till andra delar av världen. I Sverige har prognoserna för ökad elanvändning skrivits ned. Samtidigt finns det planer på kraftig ökning av elanvändningen. Hur hänger allt detta ihop? 

Under de två senaste åren har användningen av el ökat med runt fem procent globalt. Samtidigt har den minskat med sex procent inom EU. Sex procent kanske inte låter som så mycket, men det är något mer än hela Sveriges elanvändning. Det internationella energiorganet IEA bedömer att denna minskning inte är tillfällig utan strukturell.

Orsaken är att den i första hand orsakats av att elintensiv industri lämnat Europa, och denna industri torde inte återkomma, åtminstone inte på många års sikt. IEA förutspår att EUs elanvändning år 2026 kommer att nå upp till samma nivå som 2021.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFolktomma serverhallar – är detta Europas nya industri när tillverkningsindustri flyttar till andra delar av världen? Foto: MindAtLarge/Shutterstock
Folktomma serverhallar – är detta Europas nya industri när tillverkningsindustri flyttar till andra delar av världen? Foto: MindAtLarge/Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Minskande användning av el i Europa

Jan Blomgren

Användningen av el har nu minskat under två år i Europa. Denna minskning beror till stor del på att elintensiv industri flyttat till andra delar av världen. I Sverige har prognoserna för ökad elanvändning skrivits ned. Samtidigt finns det planer på kraftig ökning av elanvändningen. Hur hänger allt detta ihop? 

Under de två senaste åren har användningen av el ökat med runt fem procent globalt. Samtidigt har den minskat med sex procent inom EU. Sex procent kanske inte låter som så mycket, men det är något mer än hela Sveriges elanvändning. Det internationella energiorganet IEA bedömer att denna minskning inte är tillfällig utan strukturell.

Orsaken är att den i första hand orsakats av att elintensiv industri lämnat Europa, och denna industri torde inte återkomma, åtminstone inte på många års sikt. IEA förutspår att EUs elanvändning år 2026 kommer att nå upp till samma nivå som 2021.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024