loadingÄr det bättre att sätta ett pris på koldioxiden än att försöka definiera politiska åtgärder? Foto: Shutterstock
Är det bättre att sätta ett pris på koldioxiden än att försöka definiera politiska åtgärder? Foto: Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Kan man sätta ett pris på klimatet?

Jan Blomgren

Politiska åtgärder för att påverka klimatet på olika sätt har en tendens att dels bli svåra att komma överens om, dels vara svåra att följa upp. Det är inte självklart vad man gör när stora länder inte håller sina löften om specifika åtgärder. Därför kanske olika ekonomiska verktyg kan vara mer framgångsrika.     

Är klimatförändringarna verkliga eller en myt? Beklagar, fråga någon annan. Undertecknad är inte tillräckligt kunnig för att uttala mig om detta. Därför handlar denna artikel inte om huruvida medias tolkning av IPCC är korrekta, utan om huruvida de politiska åtgärder som vidtagits är vettiga, givet IPCCs bedömning av sakläget.

Med denna utgångspunkt är det rimligt att först summera IPCCs utsagor. Det hävdas att genom utsläpp av gaser som påverkar klimatet, främst koldioxid (CO2), har människan bidragit till en global ökning av temperaturen utan motsvarighet de senaste 2 000 åren. Människans påverkan har bidragit till att Grönlands is har krympt, att oceanerna blivit varmare sedan 1970-talet, att havsnivåerna har stigit, samt att värmeböljorna blivit både vanligare och hetare sedan 1950-talet, liksom andra former av extremt väder.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingÄr det bättre att sätta ett pris på koldioxiden än att försöka definiera politiska åtgärder? Foto: Shutterstock
Är det bättre att sätta ett pris på koldioxiden än att försöka definiera politiska åtgärder? Foto: Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Kan man sätta ett pris på klimatet?

Jan Blomgren

Politiska åtgärder för att påverka klimatet på olika sätt har en tendens att dels bli svåra att komma överens om, dels vara svåra att följa upp. Det är inte självklart vad man gör när stora länder inte håller sina löften om specifika åtgärder. Därför kanske olika ekonomiska verktyg kan vara mer framgångsrika.     

Är klimatförändringarna verkliga eller en myt? Beklagar, fråga någon annan. Undertecknad är inte tillräckligt kunnig för att uttala mig om detta. Därför handlar denna artikel inte om huruvida medias tolkning av IPCC är korrekta, utan om huruvida de politiska åtgärder som vidtagits är vettiga, givet IPCCs bedömning av sakläget.

Med denna utgångspunkt är det rimligt att först summera IPCCs utsagor. Det hävdas att genom utsläpp av gaser som påverkar klimatet, främst koldioxid (CO2), har människan bidragit till en global ökning av temperaturen utan motsvarighet de senaste 2 000 åren. Människans påverkan har bidragit till att Grönlands is har krympt, att oceanerna blivit varmare sedan 1970-talet, att havsnivåerna har stigit, samt att värmeböljorna blivit både vanligare och hetare sedan 1950-talet, liksom andra former av extremt väder.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024