loadingN/S Otto Hahn, det första av endast fyra reaktordrivna fraktfartyg i världshistorien. Är det läge för comeback på grund av tuffare utsläppskrav? Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-F031999-0006/Engelbert Reineke/CC-BY-SA 3.0
N/S Otto Hahn, det första av endast fyra reaktordrivna fraktfartyg i världshistorien. Är det läge för comeback på grund av tuffare utsläppskrav? Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-F031999-0006/Engelbert Reineke/CC-BY-SA 3.0
Krönika

Jan Blomgren: Östersjöns sjöfart i fara

Jan Blomgren

Hittills har sjöfarten varit undantagna från EUs handel med utsläppsrätter. Från och med nästa år ska även sjöfarten in. Detta kommer att öka kostnaderna, och frågan är nu hur sjöfarten på Östersjön kommer att påverkas.   

Sjöfarten har uppförsbacke. Nya krav på minskade utsläpp innebär att dagens helt dominerande fossila bränslen med tiden inte kommer att klara tillåtna värden. Traditionellt har större fartyg använt diesel eller tyngre oljor (bunkeroljor) som bränslen. Idag har ett antal fartyg gått över till flytande fossilgas i form av metan, vilket minskar utsläppen av koldioxid till ungefär hälften jämfört med diesel. Samtidigt minskar utsläppen av förorenade gaser jämfört med diesel, så både klimat och miljö är vinnare på detta.

Dock köper detta rederierna en relativt kort tidsfrist. Det flyttar problemet att klara utsläppskraven några år bortåt i tiden, men inte så länge som ett skepps livstid. Här finns ett tveeggat svärd, eftersom det kan bli svårt att konvertera fartyg till annat än flytande metan den dag de inte längre klarar kraven.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingN/S Otto Hahn, det första av endast fyra reaktordrivna fraktfartyg i världshistorien. Är det läge för comeback på grund av tuffare utsläppskrav? Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-F031999-0006/Engelbert Reineke/CC-BY-SA 3.0
N/S Otto Hahn, det första av endast fyra reaktordrivna fraktfartyg i världshistorien. Är det läge för comeback på grund av tuffare utsläppskrav? Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-F031999-0006/Engelbert Reineke/CC-BY-SA 3.0
Krönika

Jan Blomgren: Östersjöns sjöfart i fara

Jan Blomgren

Hittills har sjöfarten varit undantagna från EUs handel med utsläppsrätter. Från och med nästa år ska även sjöfarten in. Detta kommer att öka kostnaderna, och frågan är nu hur sjöfarten på Östersjön kommer att påverkas.   

Sjöfarten har uppförsbacke. Nya krav på minskade utsläpp innebär att dagens helt dominerande fossila bränslen med tiden inte kommer att klara tillåtna värden. Traditionellt har större fartyg använt diesel eller tyngre oljor (bunkeroljor) som bränslen. Idag har ett antal fartyg gått över till flytande fossilgas i form av metan, vilket minskar utsläppen av koldioxid till ungefär hälften jämfört med diesel. Samtidigt minskar utsläppen av förorenade gaser jämfört med diesel, så både klimat och miljö är vinnare på detta.

Dock köper detta rederierna en relativt kort tidsfrist. Det flyttar problemet att klara utsläppskraven några år bortåt i tiden, men inte så länge som ett skepps livstid. Här finns ett tveeggat svärd, eftersom det kan bli svårt att konvertera fartyg till annat än flytande metan den dag de inte längre klarar kraven.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024