loadingI USA drog vaccineringen mot covid-19 igång i mitten av december 2020. Här blir en man i Mayland vaccinerad dagen före julafton. Foto: Creative Commons
I USA drog vaccineringen mot covid-19 igång i mitten av december 2020. Här blir en man i Mayland vaccinerad dagen före julafton. Foto: Creative Commons
Pandemin

Hjärtproblem sannolikt orsakat av covid-19-vaccin

Zachary Stieber

Covid-10-vacciner kan ge allvarliga skador på hjärtat. Postvaccineringsmyokardit, en form av hjärtinflammation, har konstaterats hos ett antal personer som dött ”oväntat” hemma inom 20 dagar efter att de vaccinerats mot covid-19.

Forskare i Tyskland har analyserat obduktionsresultat från personer som dött efter vaccinering mot covid-19 samt gjort ytterligare undersökningar, bland annat studerat vävnadsprover.

Studien omfattade från början en grupp på 35 avlidna personer, men 10 av dessa undantogs från vidare analys eftersom det funnits andra dödsorsaker. Av de återstående 25 fallen fann forskarna bevis på myokardit hos fem.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingI USA drog vaccineringen mot covid-19 igång i mitten av december 2020. Här blir en man i Mayland vaccinerad dagen före julafton. Foto: Creative Commons
I USA drog vaccineringen mot covid-19 igång i mitten av december 2020. Här blir en man i Mayland vaccinerad dagen före julafton. Foto: Creative Commons
Pandemin

Hjärtproblem sannolikt orsakat av covid-19-vaccin

Zachary Stieber

Covid-10-vacciner kan ge allvarliga skador på hjärtat. Postvaccineringsmyokardit, en form av hjärtinflammation, har konstaterats hos ett antal personer som dött ”oväntat” hemma inom 20 dagar efter att de vaccinerats mot covid-19.

Forskare i Tyskland har analyserat obduktionsresultat från personer som dött efter vaccinering mot covid-19 samt gjort ytterligare undersökningar, bland annat studerat vävnadsprover.

Studien omfattade från början en grupp på 35 avlidna personer, men 10 av dessa undantogs från vidare analys eftersom det funnits andra dödsorsaker. Av de återstående 25 fallen fann forskarna bevis på myokardit hos fem.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024