loadingFöräldrars rätt att själva välja den form av barnomsorg som passar deras familj och barn är en rättighet som begränsas mer och mer då alla förväntas slussas in i förskola. foto: Fredrik Sandberg/TT
Föräldrars rätt att själva välja den form av barnomsorg som passar deras familj och barn är en rättighet som begränsas mer och mer då alla förväntas slussas in i förskola. foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes

Hemmaföräldrar: Barn mår bäst av att inte gå i förskola

Robin Olsson

Moderaterna vill införa språkförskola från två års ålder som ett sätt att komma till rätta med integrationen.
– Det är tråkigt att även borgerliga partier börjar driva dessa socialistiska idéer, säger Madeleine Lidman på Hemmaföräldrars nätverk, till Epoch Times.

Moderaterna vill öka andelen barn som går i den svenska förskolan och göra det obligatoriskt med språkförskola från två års ålder i utsatta områden. Detta som ett sätt att komma till rätta med integrationen. Frågan debatterades på Moderaternas stämma i Umeå nyligen.

– Det är tråkigt att även borgerliga partier börjar driva dessa socialistiska idéer, säger Madeleine Lidman, ledare för Hemmaföräldrars nätverk.

Barnomsorg i Sverige

• Barnomsorgen ska dels göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier, dels stödja och stimulera barns utveckling och lärande och bidra till goda uppväxtvillkor.

• Jämsides med föräldraförsäkringen och barnbidraget har barnomsorgen varit en av hörnstenarna i den svenska familjepolitiken samtidigt som den haft ett pedagogiskt syfte. 1996 tog Utbildningsdepartementet över ansvaret för verksamheterna.

Från ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning som krävs för föräldrarnas arbete eller studier, alternativt om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn till föräldralediga eller arbetslösa har rätt till förskola 15 timmar i veckan.

Från höstterminen året när barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola, vilket innebär minst 525 avgiftsfria timmar per år.

Det finns en maxtaxa för barnomsorg i Sverige och den ges i vissa kommuner även på kvällar, nätter och helger. Den högsta avgiften är 1 645 kronor per månad och barn.

Maxtaxan för svensk barnomsorg infördes i Sverige den 1 januari 2002 som ett sätt att reglera och begränsa kostnaderna för föräldrar som behöver använda förskola och skolbarnomsorg för sina barn. Syftet var att göra barnomsorg mer ekonomiskt överkomlig och rättvis, särskilt för familjer med lägre inkomster.

Källa: Skolverket 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFöräldrars rätt att själva välja den form av barnomsorg som passar deras familj och barn är en rättighet som begränsas mer och mer då alla förväntas slussas in i förskola. foto: Fredrik Sandberg/TT
Föräldrars rätt att själva välja den form av barnomsorg som passar deras familj och barn är en rättighet som begränsas mer och mer då alla förväntas slussas in i förskola. foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes

Hemmaföräldrar: Barn mår bäst av att inte gå i förskola

Robin Olsson

Moderaterna vill införa språkförskola från två års ålder som ett sätt att komma till rätta med integrationen.
– Det är tråkigt att även borgerliga partier börjar driva dessa socialistiska idéer, säger Madeleine Lidman på Hemmaföräldrars nätverk, till Epoch Times.

Moderaterna vill öka andelen barn som går i den svenska förskolan och göra det obligatoriskt med språkförskola från två års ålder i utsatta områden. Detta som ett sätt att komma till rätta med integrationen. Frågan debatterades på Moderaternas stämma i Umeå nyligen.

– Det är tråkigt att även borgerliga partier börjar driva dessa socialistiska idéer, säger Madeleine Lidman, ledare för Hemmaföräldrars nätverk.

Barnomsorg i Sverige

• Barnomsorgen ska dels göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier, dels stödja och stimulera barns utveckling och lärande och bidra till goda uppväxtvillkor.

• Jämsides med föräldraförsäkringen och barnbidraget har barnomsorgen varit en av hörnstenarna i den svenska familjepolitiken samtidigt som den haft ett pedagogiskt syfte. 1996 tog Utbildningsdepartementet över ansvaret för verksamheterna.

Från ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning som krävs för föräldrarnas arbete eller studier, alternativt om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn till föräldralediga eller arbetslösa har rätt till förskola 15 timmar i veckan.

Från höstterminen året när barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola, vilket innebär minst 525 avgiftsfria timmar per år.

Det finns en maxtaxa för barnomsorg i Sverige och den ges i vissa kommuner även på kvällar, nätter och helger. Den högsta avgiften är 1 645 kronor per månad och barn.

Maxtaxan för svensk barnomsorg infördes i Sverige den 1 januari 2002 som ett sätt att reglera och begränsa kostnaderna för föräldrar som behöver använda förskola och skolbarnomsorg för sina barn. Syftet var att göra barnomsorg mer ekonomiskt överkomlig och rättvis, särskilt för familjer med lägre inkomster.

Källa: Skolverket 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024