Granskning: så här många förskolor går med på att tvinga barn att bära slöja


Hela 27 av 40 kommunala förskolor säger ja till slöjtvång, visar en granskning som Göteborgs-Posten har gjort.

Tidningen ringde upp 20 förskolor i Göteborg, 10 i Stockholm samt 10 i Malmö. Nästan sjuttio procent av förskolorna i utsatta områden kan således tänka sig att aktivt kontrollera och tvinga på barn slöja mot deras vilja, trots att det kan bryta mot skollagen, visar granskningen.

Rektorer och skolpersonal har tidigare vittnat om hur religiös mobbning blivit alltmer vanligt i svenska skolor. GP har tidigare skrivit om att lärare aktivt hjälper till att upprätthålla hederskultur i skolor. Tidningen avslöjade att personal på svensk förskola gick med på att filma en flicka via Facetime för att bekräfta för att föräldrarna att hon bär slöja under skoltid.

Skolverket säger att barn inte ska tvingas på en viss klädsel mot sin vilja av skolan. Slöjtvång är dock ett återkommande fenomen som återfinns i många skolor. Flera av förskolorna som GP har varit i kontakt med säger att de gör det efter påtryckningar från föräldrar.

GP skriver att mer än hälften av förskolorna i Göteborg, Malmö och Stockholm samtyckte till slöjtvång utan att tveka.

– Ja, det är inga problem. Det är ni föräldrar som bestämmer, säger en anställd på en förskola i Biskopsgården i Göteborg, som tidningen ringer till.

En annan förskola i Göteborg säger att ”om ni inte vill att hon tar av sig sin hijab så får vi tvinga henne” eftersom man ”prioriterar alltid föräldrarnas önskemål”.

Utifrån skollagen är det dock inte korrekt att man som skolanställd aktivt kontrollerar och tvingar på barn religiös klädsel.

Enligt Anna Westerholm, tillförordnad rättschef på Skolverket, saknas det stöd för ett sådant agerande i läroplanen och skollagen. Hon påpekar också att Barnkonventionen talar om barns integritet, fria uttryck och självbestämmande.

Det pågår en utredning som ska klargöra för- och nackdelarna vad gäller konfessionella inslag ur ett barnrättsperspektiv i förskola, grundskola och gymnasieskola. Utredning väntas vara klar i slutet av december 2018. Anna Westerholm säger att hon välkomnar en sådan utredning.

De 40 förskolorna som GP undersökte var slumpmässigt utvalda, men låg i särskilt utsatta områden, där religiös extremism är vanligast förekommande. Reportern utgav sig för att vara en pappa som sökte förskola till sin femåriga dotter. Tidningen betonar att undersökningen gjordes som stickprov, och att den inte ska betraktas som en vetenskaplig undersökning.