Gifter i produkter av återvunnen plast
Alla produkter som testades var gjorda i svart, hård plast. Foto: Hanna Franzén/TT-arkivbild


Vanliga europeiska hushållsprodukter gjorda av återvunnen plast innehåller giftiga flamskyddsmedel. Flera europeiska miljö- och konsumentorganisationer kräver nu lagändringar.

– Nya produkter gjorda av ny plast får inte innehålla de här flamskyddsmedlen men om de är gjorda av återvunnen plast så är det okej. Det tycker inte vi är acceptabelt, säger Maria Hammarling på Sveriges konsumenter.

Organisationen har tillsammans med flera andra analyserat 430 produkter från EU och EU:s grannländer, resultaten presenteras i en rapport under onsdagen. 109 av produkterna, däribland leksaker och köksprodukter, visade sig innehålla spår av bromerade flamskyddsmedel som misstänks vara hormonstörande.

– De är farliga för både människans hälsa och för miljön, säger Maria Hammarling.

Farligt för barn

I 50 av produkterna överskreds gränsvärdena för vad som är tillåtet i produkter av ny plast och högst var koncentrationen i leksaker. Ämnena fanns även i två svenska håraccessoarer, men i låga halter.

– Allra värst utsatta är småbarn. De tar upp hormonförändrande ämnen mycket lättare på grund av att de växer så snabbt och så stoppar de ofta saker i munnen, säger Maria Hammarling.

Alla produkter som testades var gjorda i svart, hård plast och flamskyddsmedlen kommer enligt rapporten troligen från återvunnet elektronikavfall.

Kryphål finns

Organisationerna bakom rapporten menar att det finns ett kryphål i europeisk lagstiftning som tillåter högre halter av kemikalierna i produkter av just återvunnen plast för att länder ska nå upp till sina återvinningsmål.

– Man har sagt att det är okej att sådana här giftiga kemikalier finns med, just för att man ska kunna nå upp till sina högt satta mål. Men om det blir på bekostnad av människa och miljö så är det inte riktigt okej, säger Maria Hammarling.

Organisationerna kräver nu att beslutsfattare i EU täpper till kryphålen i EU-lagstiftningen.

(Jon Lindhe/TT)

Fakta

Om rapporten

Bakom rapporten står miljöorganisationerna Arnika, HEAL, IPEN, Sveriges Konsumenter och 15 andra europeiska organisationer.

Spår av flamskyddsmedel som ursprungligen kommer från återvunnet elektronikavfall hittades i 109 av de 430 produkterna som testades.

Produkterna inhandlades i butiker och på marknader i både EU-medlemsländer (Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien och Sverige) och närliggande länder i centrala och östra Europa (Albanien, Armenien, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Montenegro, Ryssland och Serbien).

Källa: Sveriges konsumenter

Bromerade flamskyddsmedel

Bromerade flamskyddsmedel är en grupp kemikalier som innehåller grundämnet brom. De används när man tar fram produkter som kan vara brandfarliga, som plaster, textiler, möbelstoppning och elektronisk utrustning. Det finns för närvarande ett 70-tal olika bromerade flamskyddsmedel. Industrin har främst använt tre grupper: PBDE, TBBPA och HBCD.

De bromerade flamskyddsmedlen kan transporteras långa vägar i luften och blir sedan kvar i miljön under mycket lång tid.

På grund av läckage till miljön finns flera bromerade flamskyddsmedel som föroreningar i luft, vatten, och havsbotten. Man har upptäckt rester av dessa kemikalier i fet fisk, men även i andra animaliska livsmedel, fast i lägre halter.

I Sverige tillverkas inte bromerade flamskyddsmedel men kommer in med importerade produkter. Många bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU sedan diskussionen om dess hälsoeffekter började. Dessa ämnen kan dock finnas kvar i produkter på marknaden, som elektroniska varor, elkablar, tyger och möbelstoppning.

Källor: Livsmedelsverket, Naturvårdsverket.