loadingFörsvarsmakten duckar för svåra arbetsmiljöfall, anser Seija Berglund, som kräver fyra miljoner för inkomstbortfall kopplat till en dispyt med arbetsgivaren. Foto: Marcus Strand
Försvarsmakten duckar för svåra arbetsmiljöfall, anser Seija Berglund, som kräver fyra miljoner för inkomstbortfall kopplat till en dispyt med arbetsgivaren. Foto: Marcus Strand
Inrikes

Försvaret beskylls för dålig personalkultur

Glenn Mattsing

Försvarsmakten beskylls för otillåtna medel i syfte att bli av med personal. Genom olagliga ändringar från hjärtdiagnos till psykisk ohälsa i patientjournalen har en anställd blivit av med både jobb, lön och sjukpenning.

Försvarsmakten står inför sin mest expansiva fas sedan efterkrigstiden och behöver rekrytera personal.

”Tillväxten i Försvarsmakten tillsammans med planerade pensionsavgångar gör att inflödet av officerare behöver öka”, förklarade Försvarsdepartementet vid en presskonferens i september år 2023.

Olovlig frånvaro från arbete

I Sverige regleras olovlig frånvaro från arbetet främst i lagen om anställningsskydd (las). En anställd anses ha olovlig frånvaro om vederbörande är frånvarande från arbetet utan giltigt skäl.

Exempel på olovlig frånvaro kan vara att komma för sent till jobbet, gå hem från arbetsplatsen utan arbetsgivarens godkännande innan arbetsdagens slut eller vara frånvarande på grund av sjukdom utan sjukanmälan.

Enligt las kan olovlig frånvaro leda till uppsägning. Arbetsgivaren måste dock först varsla den anställde och ge denne en chans att rätta till beteendet. Om olovlig frånvaro fortsätter kan arbetsgivaren avsluta anställningen.

Bevisbördan för att uppsägningen har gått rätt till ligger på arbetsgivaren, och en felaktig uppsägning kan leda till skadeståndsanspråk från den uppsagde.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFörsvarsmakten duckar för svåra arbetsmiljöfall, anser Seija Berglund, som kräver fyra miljoner för inkomstbortfall kopplat till en dispyt med arbetsgivaren. Foto: Marcus Strand
Försvarsmakten duckar för svåra arbetsmiljöfall, anser Seija Berglund, som kräver fyra miljoner för inkomstbortfall kopplat till en dispyt med arbetsgivaren. Foto: Marcus Strand
Inrikes

Försvaret beskylls för dålig personalkultur

Glenn Mattsing

Försvarsmakten beskylls för otillåtna medel i syfte att bli av med personal. Genom olagliga ändringar från hjärtdiagnos till psykisk ohälsa i patientjournalen har en anställd blivit av med både jobb, lön och sjukpenning.

Försvarsmakten står inför sin mest expansiva fas sedan efterkrigstiden och behöver rekrytera personal.

”Tillväxten i Försvarsmakten tillsammans med planerade pensionsavgångar gör att inflödet av officerare behöver öka”, förklarade Försvarsdepartementet vid en presskonferens i september år 2023.

Olovlig frånvaro från arbete

I Sverige regleras olovlig frånvaro från arbetet främst i lagen om anställningsskydd (las). En anställd anses ha olovlig frånvaro om vederbörande är frånvarande från arbetet utan giltigt skäl.

Exempel på olovlig frånvaro kan vara att komma för sent till jobbet, gå hem från arbetsplatsen utan arbetsgivarens godkännande innan arbetsdagens slut eller vara frånvarande på grund av sjukdom utan sjukanmälan.

Enligt las kan olovlig frånvaro leda till uppsägning. Arbetsgivaren måste dock först varsla den anställde och ge denne en chans att rätta till beteendet. Om olovlig frånvaro fortsätter kan arbetsgivaren avsluta anställningen.

Bevisbördan för att uppsägningen har gått rätt till ligger på arbetsgivaren, och en felaktig uppsägning kan leda till skadeståndsanspråk från den uppsagde.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024