loadingEn hushumla på en vädd i en odling. I forskningsstudien tittade man på effekten av att anlägga en äng, en bivänlig rabatt och att sätta upp ett bihotell. Foto: Anna Persson
En hushumla på en vädd i en odling. I forskningsstudien tittade man på effekten av att anlägga en äng, en bivänlig rabatt och att sätta upp ett bihotell. Foto: Anna Persson
Livsstil

Forskning: Insatser för bin i trädgården har effekt

Eva Sagerfors

Åtgärder för pollinatörer i trädgården har effekt, enligt en ny forskningsstudie. Här ger forskaren Anna Persson tips om hur bihotell och odlingar kan locka fler bin, humlor och fjärilar. Och ju mer tålamod man har, desto bättre blir resultatet.

Naturskyddsföreningen uppmuntrade 2018–2021 människor att hjälpa pollinatörer genom olika åtgärder: att anlägga en äng, sätta upp ett bihotell eller att göra en bivänlig plantering.

Forskare vid Lunds universitet har undersökt vilka egenskaper hos åtgärderna som ger bäst effekt. Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, säger att flera saker var tydliga:

Åtgärder för att hjälpa pollinatörer

Pollinatörer: De viktigaste grupperna i Sverige är vildbin (där humlor ingår), fjärilar och blomflugor.

Ängsytor: En större yta är bättre, men även en liten gör nytta. Genom att så en ängsfröblandning får man många växtarter. Så gärna frön från egenplockade ängsblommor som gått i frö eller genom att låta tiden ha sin gång utan att klippa. Slå ängen i slutet av sommaren.

Bihotell: Rören där bihonorna ska lägga ägg bör vara minst tio centimeter djupa, och inte större än 10 millimeter i diameter. Sätt hönsnät en bit framför för att förhindra att fåglar kommer och tar för sig. Placera bihotellet i sydost-ost-läge för att få lagom mycket sol.

Planteringar: Många växtarter lockar fler arter av pollinatörer. Främst behövs mer av inhemska växter. Gullviva, käringtand, rödklint och väddklint är bra och prydande, liksom olika myntor. Stor blåklocka, åkervädd, fältvädd, brudbröd och prästkrage kan finnas i handeln. Backtimjan och trift passar i torra lägen. Blommande bärbuskar, fruktträd och sälg lockar många.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEn hushumla på en vädd i en odling. I forskningsstudien tittade man på effekten av att anlägga en äng, en bivänlig rabatt och att sätta upp ett bihotell. Foto: Anna Persson
En hushumla på en vädd i en odling. I forskningsstudien tittade man på effekten av att anlägga en äng, en bivänlig rabatt och att sätta upp ett bihotell. Foto: Anna Persson
Livsstil

Forskning: Insatser för bin i trädgården har effekt

Eva Sagerfors

Åtgärder för pollinatörer i trädgården har effekt, enligt en ny forskningsstudie. Här ger forskaren Anna Persson tips om hur bihotell och odlingar kan locka fler bin, humlor och fjärilar. Och ju mer tålamod man har, desto bättre blir resultatet.

Naturskyddsföreningen uppmuntrade 2018–2021 människor att hjälpa pollinatörer genom olika åtgärder: att anlägga en äng, sätta upp ett bihotell eller att göra en bivänlig plantering.

Forskare vid Lunds universitet har undersökt vilka egenskaper hos åtgärderna som ger bäst effekt. Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, säger att flera saker var tydliga:

Åtgärder för att hjälpa pollinatörer

Pollinatörer: De viktigaste grupperna i Sverige är vildbin (där humlor ingår), fjärilar och blomflugor.

Ängsytor: En större yta är bättre, men även en liten gör nytta. Genom att så en ängsfröblandning får man många växtarter. Så gärna frön från egenplockade ängsblommor som gått i frö eller genom att låta tiden ha sin gång utan att klippa. Slå ängen i slutet av sommaren.

Bihotell: Rören där bihonorna ska lägga ägg bör vara minst tio centimeter djupa, och inte större än 10 millimeter i diameter. Sätt hönsnät en bit framför för att förhindra att fåglar kommer och tar för sig. Placera bihotellet i sydost-ost-läge för att få lagom mycket sol.

Planteringar: Många växtarter lockar fler arter av pollinatörer. Främst behövs mer av inhemska växter. Gullviva, käringtand, rödklint och väddklint är bra och prydande, liksom olika myntor. Stor blåklocka, åkervädd, fältvädd, brudbröd och prästkrage kan finnas i handeln. Backtimjan och trift passar i torra lägen. Blommande bärbuskar, fruktträd och sälg lockar många.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024