Forskning: Få svåra fall trots öppna skolor
Många länder stängde skolorna i våras medan Sverige höll öppet
Jonas F. Ludvigsson, professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Foto: Mariana Abreu/CC-BY-SA-4.0


Medan många länder stängde skolorna i mars 2020 för att minska smittspridningen höll Sverige både förskolor och skolor öppna. Svenska forskare visar nu att det endast fanns ett fåtal allvarliga fall av covid-19 bland barn i åldern 1-16 år och deras lärare under perioden mars till juni.

”Trots att Sverige har hållit förskolor och skolor öppna, såg vi en låg incidens av allvarlig covid-19 bland skolbarn och barn i förskoleålder under SARS-COV-2-pandemin”, skriver forskarna som leddes av Jonas F. Ludvigsson, professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Studien publicerades 6 januari i den vetenskapliga tidskriften the New England Journal of Medicine.

Forskarna sammanställde data över covid-19 för barn i åldern 1-16 år och deras lärare. De jämförde även antal döda i åldersgruppen under fyra månader före pandemin och under de fyra månaderna under våren med störst smitta.

Inget barn med covid-19 dog

Den 31 december 2019 var antal barn i Sverige i åldersgruppen 1 951 905. Under perioden innan covid-19, november 2019 till februari 2020, dog 65 barn av olika skäl. Under perioden med covid-19, mars-juni 2020, dog 69 barn av olika skäl. Under den tiden behandlades 15 barn med covid-19 på intensivvårdsavdelning. Detta motsvarar 1 av 130 000 barn. Av dessa var fyra i åldersgruppen 1-6 år, medan elva var 7-16 år. Fyra av barnen hade en underliggande, kronisk sjukdom. Inget barn med covid-19 dog. 

Folkhälsomyndighetens data visade att färre än 10 förskolelärare och 20 lärare intensivvårdsbehandlades för covid-19 fram till 30 juni. Det motsvarar 19 per 100 000 lärare. I jämförelse med andra yrken (undantaget vårdanställda) innebar det en risk på 1.10 hos förskolelärare och 0.43 hos lärare.

Möjlighet till distansundervisning

Nu befinner vi oss i en andra smittvåg och FHM bedömer läget som allvarligt. Risken är att återgången till skola och arbete ger en ökad smittspridning och landets högstadieskolor rekommenderas därför att förstärka arbetet för att förhindra smittspridning.   

Regeringen har även beslutat att från 11 januari ge möjlighet till distans- och fjärrundervisning för högstadiet. 

FHM betonar att det inte är en rekommendation, utan en möjlighet när andra åtgärder har visat sig otillräckliga.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger till Epoch Times att man på det viset kan minska antalet personer som möts, både i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. 

Hon menar att det är ett sätt att anpassa åtgärderna efter den lokala situationen, men att närundervisning är att föredra. 

– Med den nya möjligheten kan skolor också undvika en stängning genom att hålla vissa lektioner på distans; vi vet att närundervisning är bäst, delvis distans näst bäst och att hålla all undervisning på distans sämst för elevernas lärande och trygghet, säger Anna Ekström.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.