loading

Honung är ett välsmakande och näringsrikt alternativ till det jämförelsevis vanliga och giftiga vita sötningsmedlet.
Honung är ett välsmakande och näringsrikt alternativ till det jämförelsevis vanliga och giftiga vita sötningsmedlet.
Mat

Forskning: Äkta honung minskar risken för hjärtsjukdom

GreenMedinfo
Publicerad 2020-02-22

Har du ett sug efter sötsaker som du bara inte kan bli av med? Lugn bara, naturen har försett oss med ett hälsosamt alternativ för att tillfredsställa vårt sötbegär.

Honung har en makalös historia både som livsmedel och medicin, och den går tillbaka lika långt som historien har dokumenterats. Man har funnit honung i forntida egyptiska gravar som fortfarande är perfekt bevarad, och i grottmålningar från omkring 8000 år tillbaka i tiden. Honung innehåller många aktiva, biologiska beståndsdelar som exempelvis polyfenoler, som är näringstäta fytokemikalier med antioxidanta egenskaper.

Många studier har bekräftat att polyfenoler har en skyddande effekt mot sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, kranskärlssjukdomar med flera.

Forskning

I ett samarbete mellan forskare på avdelningarna för medicinsk vetenskap på Iran’s Isfahan University och Mashhad University, har man upptäckt att honung kan hjälpa kroppen att på ett hälsosamt sätt processa fetter genom att minska kolesterolet och fetterna i blodomloppet. Studien publicerades i augusti 2018 i Journal of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), Clinical Nutrition ESPEN.

Forskarna inspirerades av tidigare studier som visat på honungens gynnsamma effekter vid symptom på hjärt- och kärlsjukdomar. Deras huvudsakliga uppgift var att undersöka om effekten av att konsumera honung påtagligt påverkade det totala antalet lipider (fetter) i blodet, jämfört med om man åt sackaros (vitt socker) istället. I studien gjordes en lipidprofil på 60 unga, friska, manliga personer.

Bra fetter är nyckeln till ett friskt hjärta

En lipidprofil är ett blodtest som mäter det totala antalet triglycerider i blodet och som innefattar HDL (high-density lipoproteins), ofta kallat det goda kolesterolet och LDL (low-density lipoproteins), som ofta kallas det dåliga kolesterolet. I själva verket finns det bara en typ av kolesterol – en molekyl som är oförmögen att lösa upp sig i blodet. Lipoproteinerna LDL och HDL fungerar som bärare för att transportera kolesterolet till olika delar av kroppen.

LDL har kanske fått sitt dåliga rykte välförtjänt på grund av att när de har transporterat kolesterolet, blir de tillräckligt små för att kunna borra sig in i artärerna där de kan oxidera, vilket leder till inflammation. Omvänt så är en av HDL:s funktioner att bära anti-oxidativa enzymer till celler, där de kan hjälpa till att neutralisera möjlig skada orsakad av förbrukad oxiderad LDL.

Blodlipidprofilen är i första hand en screeningmetod för att bedöma en persons risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Ordet lipid hänvisar till fetter och fettliknande substanser som är viktiga för att reglera cellaktivitet, såsom de aktiva funktionerna i kroppen.

Effektiviteten hos det här cellulära transportsystemet är beroende av att man har rätt mängd av hälsosamma fetter i blodomloppet. Om det sker en obalans kan överskott av kolesterol lagras i blodkärlen, vilket kan leda till åderförkalkning eller förhårdnad av artärer, som i sin tur kan orsaka hjärtinfarkt eller stroke på grund av att blodtillförseln till hjärtat och hjärnan blockerats.

I studien värvades slumpmässigt 60 män i åldrarna 18 till 30 år som delades in i två grupper: honung (experimentell) och sackaros (kontroll). Deltagarna fick delta i testet om de var friska, icke-atletiska och icke-rökare. Deltagare exkluderades om de redan konsumerade stora mängder honung i sitt dagliga liv, tog medicin eller nyligen gått igenom en omfattande kost- och livsstilsförändring.

Deltagarnas BMI (kroppsmasseindex) mättes och de rapporterade själva in sina fysiska aktiviteter på International Physical Activity Questionnaire (IPAC), som registrerade deras tid för promenader, tid för måttlig och hård fysisk aktivitet samt stillasittande tid under en typisk vecka.

Experimentgruppen fick dagligen 70 gram naturlig honung, medan kontrollgruppen fick 70 gram sackaros per dag under en sexveckorsperiod. Lipidprofilen inkluderade värdet av det totala HDL-kolesterolet, LDL och triglycerider hos varje deltagare i början av undersökningen (standardvärde) via ett 5 milliliter blodprov som samlades in efter tolv timmars fasta.

Labbtesterna upprepades efter att den sex veckor långa testperioden var över. Alla de 60 deltagarna fullföljde framgångsrikt försöket och i den slutgiltiga analysen justerades oklara parametrar såsom ålder, fysisk aktivitet och näringsintag.

Honung förbättrar kolesterolet medan socker är giftigt

Deltagarnas initiala värden för blodsocker, systoliskt- och diastoliskt blodtryck efter fasta, skiljde sig inte mellan honungsgruppen och sackarosgruppen, vilket tyder på att det inte fanns någon nämnvärd skillnad mellan grupperna i början av studien. Efter att den sista lipidprofilen gjorts sammanställde forskarna följande upptäckter.

– Intag av honung minskade det totala kolesterolet och LDL, och ökade HDL i blodet.

– Intag av sackaros (vanligt bordssocker) hade motsatt effekt, det ökade det totala kolesterolet och höjde markant LDL-nivåerna, medan det minskade HDL i blodet.

Sammanfattningsvis minskade det totala kolesterolet markant i honungsgruppen jämfört med testerna i inledningen av studien, medan kolesterolet ökade hos sockergruppen. LDL-kolesterolet minskade vid intag av honung och ökade vid sockerintag. Honung ökade också HDL-kolesterolet i blodet, medan sackaros minskade mängden av det här hälsosamma fettet.

Forskarna noterade att den viktigaste upptäckten i den här studien var förmågan hos äkta honung att minska riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt den amerikanska folkhälsomyndigheten är hjärtsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i USA, då en person dör av hjärt- och kärlsjukdomar var 37:e sekund. Forskarna uppmanade till ytterligare kliniska tester för att bekräfta det lovande resultatet.

Det finns över 200 referat på GreenMedInfo.com som visar på otaliga hälsofördelar av att äta äkta rå honung.

GMI Research Group är engagerade i att undersöka nutidens viktigaste miljö- och hälsofrågor. Särskild betoning ligger på miljöhälsa. Vårt fokuserade och ingående forskningsarbete undersöker många olika vägar för att komma fram till hur den mänskliga kroppen på ett direkt sätt återspeglar det sanna tillståndet i omgivningen. Detta arbete är återgett och publicerat med tillstånd från GreenMedInfo LLC. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss

Läs mer

Mest lästa

loading

Honung är ett välsmakande och näringsrikt alternativ till det jämförelsevis vanliga och giftiga vita sötningsmedlet.
Honung är ett välsmakande och näringsrikt alternativ till det jämförelsevis vanliga och giftiga vita sötningsmedlet.
Mat

Forskning: Äkta honung minskar risken för hjärtsjukdom

GreenMedinfo
Publicerad 2020-02-22

Har du ett sug efter sötsaker som du bara inte kan bli av med? Lugn bara, naturen har försett oss med ett hälsosamt alternativ för att tillfredsställa vårt sötbegär.

Honung har en makalös historia både som livsmedel och medicin, och den går tillbaka lika långt som historien har dokumenterats. Man har funnit honung i forntida egyptiska gravar som fortfarande är perfekt bevarad, och i grottmålningar från omkring 8000 år tillbaka i tiden. Honung innehåller många aktiva, biologiska beståndsdelar som exempelvis polyfenoler, som är näringstäta fytokemikalier med antioxidanta egenskaper.

Många studier har bekräftat att polyfenoler har en skyddande effekt mot sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, kranskärlssjukdomar med flera.

Forskning

I ett samarbete mellan forskare på avdelningarna för medicinsk vetenskap på Iran’s Isfahan University och Mashhad University, har man upptäckt att honung kan hjälpa kroppen att på ett hälsosamt sätt processa fetter genom att minska kolesterolet och fetterna i blodomloppet. Studien publicerades i augusti 2018 i Journal of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), Clinical Nutrition ESPEN.

Forskarna inspirerades av tidigare studier som visat på honungens gynnsamma effekter vid symptom på hjärt- och kärlsjukdomar. Deras huvudsakliga uppgift var att undersöka om effekten av att konsumera honung påtagligt påverkade det totala antalet lipider (fetter) i blodet, jämfört med om man åt sackaros (vitt socker) istället. I studien gjordes en lipidprofil på 60 unga, friska, manliga personer.

Bra fetter är nyckeln till ett friskt hjärta

En lipidprofil är ett blodtest som mäter det totala antalet triglycerider i blodet och som innefattar HDL (high-density lipoproteins), ofta kallat det goda kolesterolet och LDL (low-density lipoproteins), som ofta kallas det dåliga kolesterolet. I själva verket finns det bara en typ av kolesterol – en molekyl som är oförmögen att lösa upp sig i blodet. Lipoproteinerna LDL och HDL fungerar som bärare för att transportera kolesterolet till olika delar av kroppen.

LDL har kanske fått sitt dåliga rykte välförtjänt på grund av att när de har transporterat kolesterolet, blir de tillräckligt små för att kunna borra sig in i artärerna där de kan oxidera, vilket leder till inflammation. Omvänt så är en av HDL:s funktioner att bära anti-oxidativa enzymer till celler, där de kan hjälpa till att neutralisera möjlig skada orsakad av förbrukad oxiderad LDL.

Blodlipidprofilen är i första hand en screeningmetod för att bedöma en persons risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Ordet lipid hänvisar till fetter och fettliknande substanser som är viktiga för att reglera cellaktivitet, såsom de aktiva funktionerna i kroppen.

Effektiviteten hos det här cellulära transportsystemet är beroende av att man har rätt mängd av hälsosamma fetter i blodomloppet. Om det sker en obalans kan överskott av kolesterol lagras i blodkärlen, vilket kan leda till åderförkalkning eller förhårdnad av artärer, som i sin tur kan orsaka hjärtinfarkt eller stroke på grund av att blodtillförseln till hjärtat och hjärnan blockerats.

I studien värvades slumpmässigt 60 män i åldrarna 18 till 30 år som delades in i två grupper: honung (experimentell) och sackaros (kontroll). Deltagarna fick delta i testet om de var friska, icke-atletiska och icke-rökare. Deltagare exkluderades om de redan konsumerade stora mängder honung i sitt dagliga liv, tog medicin eller nyligen gått igenom en omfattande kost- och livsstilsförändring.

Deltagarnas BMI (kroppsmasseindex) mättes och de rapporterade själva in sina fysiska aktiviteter på International Physical Activity Questionnaire (IPAC), som registrerade deras tid för promenader, tid för måttlig och hård fysisk aktivitet samt stillasittande tid under en typisk vecka.

Experimentgruppen fick dagligen 70 gram naturlig honung, medan kontrollgruppen fick 70 gram sackaros per dag under en sexveckorsperiod. Lipidprofilen inkluderade värdet av det totala HDL-kolesterolet, LDL och triglycerider hos varje deltagare i början av undersökningen (standardvärde) via ett 5 milliliter blodprov som samlades in efter tolv timmars fasta.

Labbtesterna upprepades efter att den sex veckor långa testperioden var över. Alla de 60 deltagarna fullföljde framgångsrikt försöket och i den slutgiltiga analysen justerades oklara parametrar såsom ålder, fysisk aktivitet och näringsintag.

Honung förbättrar kolesterolet medan socker är giftigt

Deltagarnas initiala värden för blodsocker, systoliskt- och diastoliskt blodtryck efter fasta, skiljde sig inte mellan honungsgruppen och sackarosgruppen, vilket tyder på att det inte fanns någon nämnvärd skillnad mellan grupperna i början av studien. Efter att den sista lipidprofilen gjorts sammanställde forskarna följande upptäckter.

– Intag av honung minskade det totala kolesterolet och LDL, och ökade HDL i blodet.

– Intag av sackaros (vanligt bordssocker) hade motsatt effekt, det ökade det totala kolesterolet och höjde markant LDL-nivåerna, medan det minskade HDL i blodet.

Sammanfattningsvis minskade det totala kolesterolet markant i honungsgruppen jämfört med testerna i inledningen av studien, medan kolesterolet ökade hos sockergruppen. LDL-kolesterolet minskade vid intag av honung och ökade vid sockerintag. Honung ökade också HDL-kolesterolet i blodet, medan sackaros minskade mängden av det här hälsosamma fettet.

Forskarna noterade att den viktigaste upptäckten i den här studien var förmågan hos äkta honung att minska riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt den amerikanska folkhälsomyndigheten är hjärtsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i USA, då en person dör av hjärt- och kärlsjukdomar var 37:e sekund. Forskarna uppmanade till ytterligare kliniska tester för att bekräfta det lovande resultatet.

Det finns över 200 referat på GreenMedInfo.com som visar på otaliga hälsofördelar av att äta äkta rå honung.

GMI Research Group är engagerade i att undersöka nutidens viktigaste miljö- och hälsofrågor. Särskild betoning ligger på miljöhälsa. Vårt fokuserade och ingående forskningsarbete undersöker många olika vägar för att komma fram till hur den mänskliga kroppen på ett direkt sätt återspeglar det sanna tillståndet i omgivningen. Detta arbete är återgett och publicerat med tillstånd från GreenMedInfo LLC. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss

Rekommenderat