loadingDet stora flertalet av familjer som får flerbarnstillägg har två barn, och utgör cirka 73 procent; 4 procent har fyra barn, och cirka 2 procent har fem eller fler. Foto: Elena conhache (CC BY-SA 4.0)
Det stora flertalet av familjer som får flerbarnstillägg har två barn, och utgör cirka 73 procent; 4 procent har fyra barn, och cirka 2 procent har fem eller fler. Foto: Elena conhache (CC BY-SA 4.0)
Inrikes

Flerbarnstillägget höjer ekonomin för stora familjer

Sebastian Lindgren

Flerbarnstilläget är en av de viktigaste ekonomiska interventionerna för flerbarnsfamiljer. Familjer med fler barn tenderar att ha låg ekonomisk standard än genomsnittet, vilket utökas med varje barn. 

Flerbarnstillägget infördes 1982 i samband med att riksdagen beslutade om minskade livsmedelssubventioner, och i dag betalar Försäkringskassan ut 1 250 kronor i allmänt barnbidrag per barn.  

Enligt en analys som publicerades av Försäkringskassan i tisdags har 16 procent av av familjerna med flerbarnstillägg en låg ekonomisk standard. Bland familjer med två barn är andelen 12 procent, bland familjer med fyra barn 44 procent, medan 84 procent av familjer med sju eller fler barn har låg ekonomisk standard.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDet stora flertalet av familjer som får flerbarnstillägg har två barn, och utgör cirka 73 procent; 4 procent har fyra barn, och cirka 2 procent har fem eller fler. Foto: Elena conhache (CC BY-SA 4.0)
Det stora flertalet av familjer som får flerbarnstillägg har två barn, och utgör cirka 73 procent; 4 procent har fyra barn, och cirka 2 procent har fem eller fler. Foto: Elena conhache (CC BY-SA 4.0)
Inrikes

Flerbarnstillägget höjer ekonomin för stora familjer

Sebastian Lindgren

Flerbarnstilläget är en av de viktigaste ekonomiska interventionerna för flerbarnsfamiljer. Familjer med fler barn tenderar att ha låg ekonomisk standard än genomsnittet, vilket utökas med varje barn. 

Flerbarnstillägget infördes 1982 i samband med att riksdagen beslutade om minskade livsmedelssubventioner, och i dag betalar Försäkringskassan ut 1 250 kronor i allmänt barnbidrag per barn.  

Enligt en analys som publicerades av Försäkringskassan i tisdags har 16 procent av av familjerna med flerbarnstillägg en låg ekonomisk standard. Bland familjer med två barn är andelen 12 procent, bland familjer med fyra barn 44 procent, medan 84 procent av familjer med sju eller fler barn har låg ekonomisk standard.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024