loadingDet stora flertalet av familjer som får flerbarnstillägg har två barn, och utgör cirka 73 procent; 4 procent har fyra barn, och cirka 2 procent har fem eller fler. Foto: Elena conhache (CC BY-SA 4.0)
Det stora flertalet av familjer som får flerbarnstillägg har två barn, och utgör cirka 73 procent; 4 procent har fyra barn, och cirka 2 procent har fem eller fler. Foto: Elena conhache (CC BY-SA 4.0)
Inrikes

Flerbarnstillägget höjer ekonomin för stora familjer

Sebastian Lindgren
Publicerad 2023-03-21

Flerbarnstilläget är en av de viktigaste ekonomiska interventionerna för flerbarnsfamiljer. Familjer med fler barn tenderar att ha låg ekonomisk standard än genomsnittet, vilket utökas med varje barn. 

Flerbarnstillägget infördes 1982 i samband med att riksdagen beslutade om minskade livsmedelssubventioner, och i dag betalar Försäkringskassan ut 1 250 kronor i allmänt barnbidrag per barn.  

Enligt en analys som publicerades av Försäkringskassan i tisdags har 16 procent av av familjerna med flerbarnstillägg en låg ekonomisk standard. Bland familjer med två barn är andelen 12 procent, bland familjer med fyra barn 44 procent, medan 84 procent av familjer med sju eller fler barn har låg ekonomisk standard.

Läs mer

Mest lästa

loadingDet stora flertalet av familjer som får flerbarnstillägg har två barn, och utgör cirka 73 procent; 4 procent har fyra barn, och cirka 2 procent har fem eller fler. Foto: Elena conhache (CC BY-SA 4.0)
Det stora flertalet av familjer som får flerbarnstillägg har två barn, och utgör cirka 73 procent; 4 procent har fyra barn, och cirka 2 procent har fem eller fler. Foto: Elena conhache (CC BY-SA 4.0)
Inrikes

Flerbarnstillägget höjer ekonomin för stora familjer

Sebastian Lindgren
Publicerad 2023-03-21

Flerbarnstilläget är en av de viktigaste ekonomiska interventionerna för flerbarnsfamiljer. Familjer med fler barn tenderar att ha låg ekonomisk standard än genomsnittet, vilket utökas med varje barn. 

Flerbarnstillägget infördes 1982 i samband med att riksdagen beslutade om minskade livsmedelssubventioner, och i dag betalar Försäkringskassan ut 1 250 kronor i allmänt barnbidrag per barn.  

Enligt en analys som publicerades av Försäkringskassan i tisdags har 16 procent av av familjerna med flerbarnstillägg en låg ekonomisk standard. Bland familjer med två barn är andelen 12 procent, bland familjer med fyra barn 44 procent, medan 84 procent av familjer med sju eller fler barn har låg ekonomisk standard.

Rekommenderat