Fler fuskar med barnbidrag i utlandet
Iraks försvarsminister Najah al-Shammari. Foto: Hadi Mizban-arkivbild


Iraks försvarsminister pekas ut för bidragsfusk i Sverige. De senaste åren har Försäkringskassan polisanmält betydligt fler än tidigare för att ha tagit emot svenska bidrag som barnbidrag, trots att de bor utomlands.

– Vi gör allt vi kan för att förhindra felaktiga utbetalningar och misstänkta bidragsbrott. Vi har ingen tolerans mot det, säger Thomas Falk, nationell samordnare i arbetet mot organiserad brottslighet på Försäkringskassan.

Den irakiske försvarsministern Najah al-Shammari och en närstående ska enligt Expressen ha mottagit barnbidrag och bostadsbidrag från Försäkringskassan trots att de inte bott i Sverige på flera år. De misstänks också för brott mot folkbokföringslagen. Anmälan ska ha gjorts för två veckor sedan.

Under helgen har myndigheterna och regeringen kritiserats med anledning av det uppmärksammade ärendet. Frågan som ställts är varför Försäkringskassan inte stoppat missbruket av socialförsäkringssystemet som försvarsministern enligt uppgift ägnat sig åt.

Kraftig ökning

Försäkringskassan uttalar sig inte om enskilda fall och kan därför inte bekräfta om al-Shammari utreds för brott, eller varför man i så fall inte upptäckt det förrän nu.

Hur stort problemet är generellt med personer som bor i utlandet men ändå tar emot svenska bidrag har myndigheten svårt att uppskatta. Däremot går det att titta på misstänkt brott med enskilda förmåner, som kräver att man bor och vistas i Sverige. Barnbidraget är en sådan förmån och där har antalet personer som polisanmälts för brott ökat kraftigt de senaste åren. Från 48 personer år 2015 till 254 i fjol. Hittills i år, till och med den 21 oktober, är antalet redan 244.

– Det är bedrövligt att man utnyttjar systemen. Här handlar det om medvetna fel och då är vi skyldiga enligt bidragsbrottslagen att anmäla till polisen, säger Thomas Falk.

Slår larm

I en myndighetsgemensam lägesbild nyligen lyftes just brottslighet mot de svenska välfärdssystemen som både omfattande och en av de allvarligaste brottsligheterna just nu.

– Det är väldigt viktigt att vi tillsammans, alla myndigheter, hjälps åt för att förhindra det här. Vi är beroende av att vi får underrättelser både från allmänheten och från andra myndigheter. Främst Skatteverket som har folkbokföringen, men även kommunerna som har förskola, skola och tandvård. Om ett barn inte dyker upp är det viktigt att man underrättar oss, säger Thomas Falk.

al-Shammari ansökte om uppehållstillstånd 2009 och fick det 2011. Enligt egen uppgift hade han tidigare varit general i Iraks armé under diktatorn Saddam Husseins tid vid makten, skriver Expressen. 2015 beviljades han svenskt medborgarskap.

Åtal lades ned

Våren 2016 stod han åtalad för bland annat grov fridskränkning och misshandel. Men åtalet skrevs av innan rättegången hade hunnit starta.

– Kort före huvudförhandling fick vi besked från målsägande om att de inte längre önskade medverka. Det framkom att de tog tillbaka sina uppgifter. Då bedömde jag, i samråd med min vice chef, att vi inte längre hade skäl att förvänta oss en fällande dom och då ska vi enligt lag lägga ned åtalet, säger åklagare Anna Hankkio.

TT: Fanns det någon hotbild mot målsägande?

– Huruvida det förekommit några påtryckningar minns jag inte. Men att mannen varit en del av militären framkom. Om det var anledningen till att de inte ville medverka längre blir bara rena spekulationer.

(Anja Haglund/TT)
(David Peterson/TT)