loading
Kultur

Filosofi: Hur trans blev ett aktuellt begrepp

Anton Carlson

Förra veckan dömdes SVT av granskningsnämnden för ett inslag om journalisten och författaren Kajsa ”Ekis” Ekman. I inslaget gavs en partisk bild av vederbörandes uppfattningar om bland annat transbegreppet. Detta som en följd av hennes bok ”Om könets existens”, som utkom 2021. Denna bok blev snabbt kontroversiell.


Ekman argumenterar emot uppfattningen om könet som en självidentifikation, vilket är en föreställning som har vunnit popularitet i vår tid. I denna bok menar hon till att börja med att det finns kön och genus. Med kön avses det biologiska, som i regel är kopplat till reproduktion, och med genus avses de kulturella uttryck som denna biologi tar.

Ekman menar att feminismens historiska ståndpunkt är, och bör så fortsätta vara, att könet ska frigöras från det genus som kulturen pådyvlar det. Denna ståndpunkt har i vår samtid problematiserats på grund av ett begrepp om trans, som i stället vänder på det: vi har genus, vilket kan vara en känsla, identitet, stereotyp eller dylikt och denna bestämmer könet.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Kultur

Filosofi: Hur trans blev ett aktuellt begrepp

Anton Carlson

Förra veckan dömdes SVT av granskningsnämnden för ett inslag om journalisten och författaren Kajsa ”Ekis” Ekman. I inslaget gavs en partisk bild av vederbörandes uppfattningar om bland annat transbegreppet. Detta som en följd av hennes bok ”Om könets existens”, som utkom 2021. Denna bok blev snabbt kontroversiell.


Ekman argumenterar emot uppfattningen om könet som en självidentifikation, vilket är en föreställning som har vunnit popularitet i vår tid. I denna bok menar hon till att börja med att det finns kön och genus. Med kön avses det biologiska, som i regel är kopplat till reproduktion, och med genus avses de kulturella uttryck som denna biologi tar.

Ekman menar att feminismens historiska ståndpunkt är, och bör så fortsätta vara, att könet ska frigöras från det genus som kulturen pådyvlar det. Denna ståndpunkt har i vår samtid problematiserats på grund av ett begrepp om trans, som i stället vänder på det: vi har genus, vilket kan vara en känsla, identitet, stereotyp eller dylikt och denna bestämmer könet.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024