loading

Unesco får kritik från flera håll för sin kampanj mot ”konspirationsteorier” och ”falsk information”. Foto: Jacques Demarthon/AFP via Getty Images
Unesco får kritik från flera håll för sin kampanj mot ”konspirationsteorier” och ”falsk information”. Foto: Jacques Demarthon/AFP via Getty Images
Utrikes

FN-organets krig mot konspirationsteorier kritiseras

Alex Newman

Unesco, FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning, intensifierar sin kamp mot vad man kallar ”falsk information” och ”konspirationsteorier”. Kritiker menar att den här kampanjen utgör en fara för yttrandefriheten.

Under sommaren släppte Unesco en större rapport riktad till lärare. Där slår man fast att konspirationsteorier orsakar ”betydande skada” och utgör ”ryggraden i många populistiska rörelser”. Konspirationsteorier ”göder och förstärker skadligt tänkande och exkluderande världsuppfattningar”, enligt rapporten.

Ett annat problem är att de kan minska tilliten till offentliga institutioner, vilket i sin tur kan leda folk att ta till våld eller minska deras vilja att ”reducera sin klimatpåverkan”. Alla konspirationsteorier hotar värderingarna bakom mänskliga rättigheter, säger man utan att utveckla. Dock är vissa värre än andra. I en del fall bör lärare rapportera eleverna till myndigheterna, enligt Unesco.

Alla som inte upprepar det officiella narrativet anses per definition vara ”konspirationsteoretiker”. 

Patrick Wood Direktör, Citizens for Free Speech

Bland de ämnen och idéer som Unesco klumpar ihop som ”konspirationsteorier” nämns allt från utbredda uppfattningar, såsom att inte tro på det officiella narrativet kring klimatet eller att federala val i USA manipuleras, till mer exotiska idéer som att jorden är platt, eller att Michelle Obama egentligen är en ödla.

Kritiker menar dock att Unescos definition har en tydlig slagsida.

– Det finns en massa galna idéer på nätet, och många av dem är uppenbart falska. Men de enda som man känner behov av att ”korrigera” är de som går emot det officiella narrativet, säger Patrick Wood, direktör för organisationen Citizens for Free Speech.

– Unesco sällar sig till en censurkartell som nu inkluderar EU, USA:s regering, World Economic Forum, sociala mediejättar som Facebook och Twitter, och inte minst Google. Alla som inte upprepar det officiella narrativet anses per definition vara en ”konspirationsteoretiker”.

Lärare och skolor är centrala för Unescos kampanj, men kampen ska även bedrivas på nätet och i media, enligt rapporten. Den senaste strategin utvecklade man närmare vid ett symposium i slutet av juni i Bryssel, där akademiker, regeringsföreträdare, civilsamhället och den privata sektorn gick samman kring ett ”gemensamt agerande” mot konspirationsteorier och de personer som tror på eller sprider dem. Man har verktyg både för att hindra folk från att tro på dessa teorier och för att hantera personer som redan tror på dem.

World Economic Forum håller möte i Davos i maj 2022. WEF är en organisation som både omgärdas av många spekulationer och som själva försöker bekämpa ”konspirationsteorier”. Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images

Det är dock fler än aktivister som Wood som varnar för att FN:s arbete mer är att likna vid ett krig mot yttrandefriheten och rätten till ifrågasättande och avvikande uppfattningar.

– Vad de menar med ”konspirationsteori” är bara vilket påstående, argument eller bevis som helst som avviker från narrativet från staten och media, säger Mark Crispin Miller, professor i mediestudier vid New York University.

– Jag kan inte tänka mig något farligare för yttrandefrihet och tankefrihet, och därmed för demokratin, än det här försöket av FN, vars jobb inte är att tala om för oss vad som är sant och inte.

Den här sortens kampanjer är dock inget nytt, utan har bedrivits av regeringar i väst sedan flera år tillbaka. USA har till exempel drivit på hårdare i frågan under president Biden, där personer som tror på utbrett valfusk eller har avvikande uppfattningar kring pandemin utmålas som ett internt terrorhot i landet.

World Economic Forum (WEF), som har fått mycket kritik för sin ”Great Reset”-agenda, försöker också bekämpa vad man kallar falsk information och konspirationsteorier.

”Nyckeln till att stoppa spridningen av konspirationsteorier är att utbilda människor att se upp för missledande information och lära dem att vara misstänksamma mot vissa källor”, skrev WEF-skribenten Charlotte Edmond för två år sedan i en text till organisationens webbplats.

FN har kanske dock gått främst i ledet. Det nya programmet är bara en utökning av 2020 års initiativ vilket togs tillsammans med EU-kommissionen. Programmet har getts hashtaggen #ThinkBeforeSharing och är tänkt att bekämpa konspirationsteorier på nätet.

Där försökte man bland annat få medborgare att posta länkar till så kallade faktagranskare och till och med ange journalister som man ansåg sysslade med konspirationsteorier till ”den lokala pressombudsmannen”. I oktober 2020 sade FN:s globala kommunikationschef Melissa Fleming i en WEF-podcast att man rekryterat 110 000 volontärer för att förstärka FN:s världsbild och tränga tillbaka alternativa världsbilder på nätet.

En bild från det laboratorium i Wuhan i Kina där covid-19-viruset tros kunna ha skapats. Foto: Johannes Eisele/AFP via Getty Images

Det nya med det här senaste initiativet är att man fokuserar mer på skolbarn. En metod som Unesco förespråkar är att använda sig av faktagranskare, som i sig fått mycket kritik på senare år för att vara politiserade. Internationella faktagranskare är dessutom ofta sponsrade av personer eller organisationer som själva är föremål för mycket kritik och spekulation på nätet, som WEF eller Bill Gates, och alltså kan antas ha ett egenintresse snarare än en allmän vilja att främja sanning och upplysning.

En annan metod man rekommenderar liknar man vid vaccinering. Man kallar det för ” prebunking”, syftande på ”debunking”, alltså att man avslöjar något falskt i förväg.

”Psykologer har visat att försvagade former av skadlig information, noggrant introducerad och inramad, kan hjälpa till att stärka motståndskraften mot bredare skadliga budskap, ungefär som ett vaccin”, skriver man.

Man försöker i rapporten definiera olika begrepp, bland annat vad man menar med konspirationsteori: ”Tron på att händelser manipuleras i hemlighet av mäktiga krafter med negativa avsikter. Typiskt involverar konspirationsteorier en tänkt grupp av konspiratörer som samverkar för att genomföra en påstådd hemlig plan.”

Man försöker särskilja mellan ”konventionellt tänkande”, vad man menar är verkliga konspirationer, såsom Watergateskandalen, som uppdagades med hjälp av ”hälsosam” skepsis och att man följde bevis, och ”konspiratoriskt tänkande”, som går ut på att man har ”övergripande misstankar” och ”övertolkar bevis”. Det kan leda till idéer som att fåglar i själva verket är robotar som spionerar på befolkningen.

I verkligheten är dock gränsen mellan teori och verklighet inte så glasklar. FN tar upp Mikki Willis film ”Plandemic” som ett exempel på konspirationsteorier, men flera saker som Willis påstår har med tiden fått många belägg, och accepteras av flera respekterade källor som troliga, såsom att covid-19-viruset kan ha läckt ur ett laboratorium.

– Det faktum att de fortsätter att använda min filmserie som ett exempel på vad de kämpar mot säger allt vi behöver veta, säger Willis själv om saken till Epoch Times, som tillägger att en stor majoritet av världens vetenskapsmän nu håller med om nyckelpunkterna i hans film.

Även experter på propaganda varnar för Unescos initiativ. Piers Robinson, chef för Organisation for Propaganda Studies, menar att utvecklingen är ”extremt farlig”.

– Grundläggande principer bakom yttrandefriheten påminner oss om att vi aldrig kan vara säkra på vem som har rätt eller fel. Alla idéer och argument måste utvärderas genom en process av rationell granskning och debatt. Att censurera argument och åsikter som man tror är fel leder till att vi riskerar att censurera sanningen, säger han.

FN:s kommunikationschef Melissa Fleming kallade 2020 dessa volontärer för ”ett slags digital blåljuspersonal”. Enligt henne har man gett dem ”kunskap om hur falsk information sprids” och bett dem att verka i ”utrymmen där falsk information rör sig”. Förutom Unesco har även FN:s säkerhetsråd försökt bekämpa ”extremism” på nätet. Foto: Andreas Solaro/AFP via Getty Images

Robinson säger att det här har varit känt länge, och hänvisar till 1800-talsfilosofen John Stuart Mill, som sade att ”allt tystande av diskussion är ett antagande om ofelbarhet”. Han säger också att det är troligt att aktörer med mycket makt och pengar troligen kommer att få övertag när det gäller att bestämma vad som är sant och inte.

– Det här betyder att mäktiga aktörer definierar verkligheten, och som historien visar kommer de att definiera verkligheten på ett sätt som tjänar deras egna intressen, säger han. Robinson är skarpt kritisk mot hela termen ”konspirationsteori” som han menar mest används för att stänga ner diskussioner om viktiga ämnen och mäktiga aktörer.

– Om vi värderar demokrati och idéerna med yttrandefrihet och rationell debatt så kan Unesco göra nytta genom att hjälpa folk att tänka själva och utveckla sitt kritiska tänkande. De borde inte hålla på och tala om för folk vad de ska tänka.

Epoch Times har försökt få kommentarer om planen från Unesco via pressekreterare, mediakontakter och talespersoner, men inte fått några svar.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading

Unesco får kritik från flera håll för sin kampanj mot ”konspirationsteorier” och ”falsk information”. Foto: Jacques Demarthon/AFP via Getty Images
Unesco får kritik från flera håll för sin kampanj mot ”konspirationsteorier” och ”falsk information”. Foto: Jacques Demarthon/AFP via Getty Images
Utrikes

FN-organets krig mot konspirationsteorier kritiseras

Alex Newman

Unesco, FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning, intensifierar sin kamp mot vad man kallar ”falsk information” och ”konspirationsteorier”. Kritiker menar att den här kampanjen utgör en fara för yttrandefriheten.

Under sommaren släppte Unesco en större rapport riktad till lärare. Där slår man fast att konspirationsteorier orsakar ”betydande skada” och utgör ”ryggraden i många populistiska rörelser”. Konspirationsteorier ”göder och förstärker skadligt tänkande och exkluderande världsuppfattningar”, enligt rapporten.

Ett annat problem är att de kan minska tilliten till offentliga institutioner, vilket i sin tur kan leda folk att ta till våld eller minska deras vilja att ”reducera sin klimatpåverkan”. Alla konspirationsteorier hotar värderingarna bakom mänskliga rättigheter, säger man utan att utveckla. Dock är vissa värre än andra. I en del fall bör lärare rapportera eleverna till myndigheterna, enligt Unesco.

Alla som inte upprepar det officiella narrativet anses per definition vara ”konspirationsteoretiker”. 

Patrick Wood Direktör, Citizens for Free Speech

Bland de ämnen och idéer som Unesco klumpar ihop som ”konspirationsteorier” nämns allt från utbredda uppfattningar, såsom att inte tro på det officiella narrativet kring klimatet eller att federala val i USA manipuleras, till mer exotiska idéer som att jorden är platt, eller att Michelle Obama egentligen är en ödla.

Kritiker menar dock att Unescos definition har en tydlig slagsida.

– Det finns en massa galna idéer på nätet, och många av dem är uppenbart falska. Men de enda som man känner behov av att ”korrigera” är de som går emot det officiella narrativet, säger Patrick Wood, direktör för organisationen Citizens for Free Speech.

– Unesco sällar sig till en censurkartell som nu inkluderar EU, USA:s regering, World Economic Forum, sociala mediejättar som Facebook och Twitter, och inte minst Google. Alla som inte upprepar det officiella narrativet anses per definition vara en ”konspirationsteoretiker”.

Lärare och skolor är centrala för Unescos kampanj, men kampen ska även bedrivas på nätet och i media, enligt rapporten. Den senaste strategin utvecklade man närmare vid ett symposium i slutet av juni i Bryssel, där akademiker, regeringsföreträdare, civilsamhället och den privata sektorn gick samman kring ett ”gemensamt agerande” mot konspirationsteorier och de personer som tror på eller sprider dem. Man har verktyg både för att hindra folk från att tro på dessa teorier och för att hantera personer som redan tror på dem.

World Economic Forum håller möte i Davos i maj 2022. WEF är en organisation som både omgärdas av många spekulationer och som själva försöker bekämpa ”konspirationsteorier”. Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images

Det är dock fler än aktivister som Wood som varnar för att FN:s arbete mer är att likna vid ett krig mot yttrandefriheten och rätten till ifrågasättande och avvikande uppfattningar.

– Vad de menar med ”konspirationsteori” är bara vilket påstående, argument eller bevis som helst som avviker från narrativet från staten och media, säger Mark Crispin Miller, professor i mediestudier vid New York University.

– Jag kan inte tänka mig något farligare för yttrandefrihet och tankefrihet, och därmed för demokratin, än det här försöket av FN, vars jobb inte är att tala om för oss vad som är sant och inte.

Den här sortens kampanjer är dock inget nytt, utan har bedrivits av regeringar i väst sedan flera år tillbaka. USA har till exempel drivit på hårdare i frågan under president Biden, där personer som tror på utbrett valfusk eller har avvikande uppfattningar kring pandemin utmålas som ett internt terrorhot i landet.

World Economic Forum (WEF), som har fått mycket kritik för sin ”Great Reset”-agenda, försöker också bekämpa vad man kallar falsk information och konspirationsteorier.

”Nyckeln till att stoppa spridningen av konspirationsteorier är att utbilda människor att se upp för missledande information och lära dem att vara misstänksamma mot vissa källor”, skrev WEF-skribenten Charlotte Edmond för två år sedan i en text till organisationens webbplats.

FN har kanske dock gått främst i ledet. Det nya programmet är bara en utökning av 2020 års initiativ vilket togs tillsammans med EU-kommissionen. Programmet har getts hashtaggen #ThinkBeforeSharing och är tänkt att bekämpa konspirationsteorier på nätet.

Där försökte man bland annat få medborgare att posta länkar till så kallade faktagranskare och till och med ange journalister som man ansåg sysslade med konspirationsteorier till ”den lokala pressombudsmannen”. I oktober 2020 sade FN:s globala kommunikationschef Melissa Fleming i en WEF-podcast att man rekryterat 110 000 volontärer för att förstärka FN:s världsbild och tränga tillbaka alternativa världsbilder på nätet.

En bild från det laboratorium i Wuhan i Kina där covid-19-viruset tros kunna ha skapats. Foto: Johannes Eisele/AFP via Getty Images

Det nya med det här senaste initiativet är att man fokuserar mer på skolbarn. En metod som Unesco förespråkar är att använda sig av faktagranskare, som i sig fått mycket kritik på senare år för att vara politiserade. Internationella faktagranskare är dessutom ofta sponsrade av personer eller organisationer som själva är föremål för mycket kritik och spekulation på nätet, som WEF eller Bill Gates, och alltså kan antas ha ett egenintresse snarare än en allmän vilja att främja sanning och upplysning.

En annan metod man rekommenderar liknar man vid vaccinering. Man kallar det för ” prebunking”, syftande på ”debunking”, alltså att man avslöjar något falskt i förväg.

”Psykologer har visat att försvagade former av skadlig information, noggrant introducerad och inramad, kan hjälpa till att stärka motståndskraften mot bredare skadliga budskap, ungefär som ett vaccin”, skriver man.

Man försöker i rapporten definiera olika begrepp, bland annat vad man menar med konspirationsteori: ”Tron på att händelser manipuleras i hemlighet av mäktiga krafter med negativa avsikter. Typiskt involverar konspirationsteorier en tänkt grupp av konspiratörer som samverkar för att genomföra en påstådd hemlig plan.”

Man försöker särskilja mellan ”konventionellt tänkande”, vad man menar är verkliga konspirationer, såsom Watergateskandalen, som uppdagades med hjälp av ”hälsosam” skepsis och att man följde bevis, och ”konspiratoriskt tänkande”, som går ut på att man har ”övergripande misstankar” och ”övertolkar bevis”. Det kan leda till idéer som att fåglar i själva verket är robotar som spionerar på befolkningen.

I verkligheten är dock gränsen mellan teori och verklighet inte så glasklar. FN tar upp Mikki Willis film ”Plandemic” som ett exempel på konspirationsteorier, men flera saker som Willis påstår har med tiden fått många belägg, och accepteras av flera respekterade källor som troliga, såsom att covid-19-viruset kan ha läckt ur ett laboratorium.

– Det faktum att de fortsätter att använda min filmserie som ett exempel på vad de kämpar mot säger allt vi behöver veta, säger Willis själv om saken till Epoch Times, som tillägger att en stor majoritet av världens vetenskapsmän nu håller med om nyckelpunkterna i hans film.

Även experter på propaganda varnar för Unescos initiativ. Piers Robinson, chef för Organisation for Propaganda Studies, menar att utvecklingen är ”extremt farlig”.

– Grundläggande principer bakom yttrandefriheten påminner oss om att vi aldrig kan vara säkra på vem som har rätt eller fel. Alla idéer och argument måste utvärderas genom en process av rationell granskning och debatt. Att censurera argument och åsikter som man tror är fel leder till att vi riskerar att censurera sanningen, säger han.

FN:s kommunikationschef Melissa Fleming kallade 2020 dessa volontärer för ”ett slags digital blåljuspersonal”. Enligt henne har man gett dem ”kunskap om hur falsk information sprids” och bett dem att verka i ”utrymmen där falsk information rör sig”. Förutom Unesco har även FN:s säkerhetsråd försökt bekämpa ”extremism” på nätet. Foto: Andreas Solaro/AFP via Getty Images

Robinson säger att det här har varit känt länge, och hänvisar till 1800-talsfilosofen John Stuart Mill, som sade att ”allt tystande av diskussion är ett antagande om ofelbarhet”. Han säger också att det är troligt att aktörer med mycket makt och pengar troligen kommer att få övertag när det gäller att bestämma vad som är sant och inte.

– Det här betyder att mäktiga aktörer definierar verkligheten, och som historien visar kommer de att definiera verkligheten på ett sätt som tjänar deras egna intressen, säger han. Robinson är skarpt kritisk mot hela termen ”konspirationsteori” som han menar mest används för att stänga ner diskussioner om viktiga ämnen och mäktiga aktörer.

– Om vi värderar demokrati och idéerna med yttrandefrihet och rationell debatt så kan Unesco göra nytta genom att hjälpa folk att tänka själva och utveckla sitt kritiska tänkande. De borde inte hålla på och tala om för folk vad de ska tänka.

Epoch Times har försökt få kommentarer om planen från Unesco via pressekreterare, mediakontakter och talespersoner, men inte fått några svar.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är partipolitiskt obunden och ansluten till det medieetiska systemet.

© Svenska Epoch Times 2024