loadingSkee kyrka uppfördes på 1100-talet och är en av Bohusläns största äldre kyrkor och ligger i ett riksintresseområde med odlingslandskap och fornlämningar. Kyrkans byggnadsmaterial är granit i huggen kvader.Foto: Okänd
Skee kyrka uppfördes på 1100-talet och är en av Bohusläns största äldre kyrkor och ligger i ett riksintresseområde med odlingslandskap och fornlämningar. Kyrkans byggnadsmaterial är granit i huggen kvader.Foto: Okänd
Historia

En Gud, En Kung, En Människa

Charlotte Fredriksson

I Skee kyrka i Strömstads kommun blickar en fabelgestalt ut mot oss från en dopfunt från 1200-talets första hälft. Vad vill den säga oss? Kan vi över huvud taget förstå den? Charlotte Fredriksson tar med oss på en resa i tid och rum.


I ljuset av konsthistorikern Kenneth Clarks idéer om hur människomotivet har förändrats i den västerländska konsten – från att under antiken vara idealiserat, till att som under folkvandringstiden försvinna och under kristen medeltid återuppstå – är det intressant att studera dopfunten i Skee kyrka. Denna kyrka i Skee socken i Strömstads kommun uppfördes under en turbulent tid då norra Bohuslän kallades för Ranrike och var en begärlig och måhända även en självständig del i området Viken. Mycket har givetvis förändrats sedan dess, men kyrkan i Skee ligger kvar med sina 4,8 mil från den av norske kungen Olav Haraldsson år 1016 grundade norska staden Borg (Sarpsborg) – Norges huvudstad åren 1016–1028.

Enligt Kenneth Clark (Civilisation, 1969) avbildar konsten det som vi för tillfället tror på, vilket ofta är en gudom. Under antiken gavs denna gudom ofta plats i mänsklig form, som i till exempel Apollo-skulpturen, som visar de gudomliga dygderna: harmoni, förnuft och rättvisa, förvaltade i ett mänskligt kärl. Egenskaper som härbärgeras i den tydliga formen av en förskönad bild av människan såsom varandes Guds avbild – i vad den tyske filosofen Hegel kallade en harmonisk förening av idé eller gudomligt innehåll och en mer konkret mänsklig form.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSkee kyrka uppfördes på 1100-talet och är en av Bohusläns största äldre kyrkor och ligger i ett riksintresseområde med odlingslandskap och fornlämningar. Kyrkans byggnadsmaterial är granit i huggen kvader.Foto: Okänd
Skee kyrka uppfördes på 1100-talet och är en av Bohusläns största äldre kyrkor och ligger i ett riksintresseområde med odlingslandskap och fornlämningar. Kyrkans byggnadsmaterial är granit i huggen kvader.Foto: Okänd
Historia

En Gud, En Kung, En Människa

Charlotte Fredriksson

I Skee kyrka i Strömstads kommun blickar en fabelgestalt ut mot oss från en dopfunt från 1200-talets första hälft. Vad vill den säga oss? Kan vi över huvud taget förstå den? Charlotte Fredriksson tar med oss på en resa i tid och rum.


I ljuset av konsthistorikern Kenneth Clarks idéer om hur människomotivet har förändrats i den västerländska konsten – från att under antiken vara idealiserat, till att som under folkvandringstiden försvinna och under kristen medeltid återuppstå – är det intressant att studera dopfunten i Skee kyrka. Denna kyrka i Skee socken i Strömstads kommun uppfördes under en turbulent tid då norra Bohuslän kallades för Ranrike och var en begärlig och måhända även en självständig del i området Viken. Mycket har givetvis förändrats sedan dess, men kyrkan i Skee ligger kvar med sina 4,8 mil från den av norske kungen Olav Haraldsson år 1016 grundade norska staden Borg (Sarpsborg) – Norges huvudstad åren 1016–1028.

Enligt Kenneth Clark (Civilisation, 1969) avbildar konsten det som vi för tillfället tror på, vilket ofta är en gudom. Under antiken gavs denna gudom ofta plats i mänsklig form, som i till exempel Apollo-skulpturen, som visar de gudomliga dygderna: harmoni, förnuft och rättvisa, förvaltade i ett mänskligt kärl. Egenskaper som härbärgeras i den tydliga formen av en förskönad bild av människan såsom varandes Guds avbild – i vad den tyske filosofen Hegel kallade en harmonisk förening av idé eller gudomligt innehåll och en mer konkret mänsklig form.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024